5. leden

Kladné stránky: Máte touhu po dobrodružství, nemáte problémy změnit prostředí, protože rádi cestujete a poznáváte nová místa i lidi. Milujete společnost, dokážete myslet dopředu, ale tuto vlastnost málokdy používáte, protože máte v sobě mnoho impulsitivity. Jste velice vnímaví vůči svému okolí, sbíráte mnoho informací, které poté dokonale použijete. 

Záporné stránky: Nejste příliš zodpovědní, neradi plánujete, rádi žijete dneškem. Dejte si pozor na svou náladovot, protože při špatné náladě a podrážděnosti se nedíváte na to, co vypouštíte ze svých úst, a poté vás vaše slova mrzí. Není dobré zůstávat ve vztahu, který vás nenaplňuje, ale je třeba také pro to něco udělat a nečekat, až to udělají druzí.