5. únor

Pozitivní stránky: Máte v sobě velkou odvahu dokázat cokoliv, co si vezmete do hlavy. Rozprostírá se kolem vás velká sluneční energie, se kterou jste se narodili. Nikdy neporušujete své zásady, lidé se na vás mohou spolehnout. Své názory neměníte, jakmile jste o něčem přesvědčeni, vaše přesvědčení mohou změnit jen pádné důkazy nebo přesvědčení o opaku. Máte rádi pravdu a nesnášíte lháře. Vždy děláte jen to, co sami chcete, nenecháte si nikým nic diktovat. Také rádi pracujete samostatně, kde můžete být kreativní a pány svého vlastního času. Vaše duše je velice široká, nemáte rádi malé prostory. Nebojíte se postavit se za svou pravdu a za své názory, hlasitě dokážete vyslovit to, co se jiní vyslovit bojí. Avšak pokud zjistíte, že jste se v něčem zmýlili, přiznáte svou vlastní chybu a omluvíte se, pokud to situace vyžaduje. Vyhledáváte láskyplné vztahy, plné důvěry a porozumění. Máte rádi autority, a i vy jste jednou z autorit. Nebojíte se pomoci slabším, neváháte pomoci člověku v nouzi.

Negativní stránky: Nechcete se za žádných okolností přizpůsobovat, a to ani v případě, že je to to nejlepší řešení pro danou situaci. Máte rádi svou svobodu a pro ní byste byli ochotni udělat cokoliv. Pokud jste nespokojeni, střídají se u vás nálady, jste naštvaní a podráždění.