8. únor

Pozitivní stránky: Úspěch je pro vás velice důležitý, a to úspěch v lásce i v práci. Nemáte rádi odmítnutí a vždy se snažíte pro úspěch také něco udělat. Jdete směle vpřed a nehledíte na překážky. V podnikání se vám většinou daří, pokud uplatňujete stále nové nápady a máte stále co nabídnout. Jste workoholik, který miluje svou práci, nebo člověka, který je spojen právě s prací. Můžete organizovat malou i velkou firmu, můžete stát v čele velké korporace. Na toto vše máte nadání a odvahu. Jste rádi sami sebou, když si svůj život můžete řídit. Nemáte rádi, když se vám někdo šťourá v soukromí, nebo ho nějakým způsobem narušuje. I v lásce snažíte se být velitelem, dáváte až okatě najevo, že jste něco víc, což k vám přivádí spíše submisivní partnery.

Negativní stránky: Pokud nejste spokojeni nebo vás něco nahněvá, pak neváháte použít jakékoliv metody, abyste potrestali viníka. Při vlastní nespokojenosti začnete být náladoví, hádaví, jdete za svým cílem jakýmikoliv prostředky, i kdyby to ostatním lidem mělo ublížit.