9. únor

Pozitivní stránky: Jste velcí mystici, kteří se snaží zachránit ostatní lidi i celý svět. Není vám lhostejné, co se ve světě děje, není vám lhostejný osud žádného člověka. Chtěli byste pro lidstvo lásku a mír. Lidé vám velice věří a můžete si získat mnoho svých následovníků v této své ideologii. Láska je pro vás hodně důležitá, avšak ne jen ta vaše. Nebojíte se posměchu a jste ochotni veřejně postavit se za svou vizi. Lidé se na vás mohou spolehnout, nikomu neodmítnete pomoc. Proto se na vás také mnoho lidí obrací se svými problémy, a to i lidí zcela cizí. Radit ostatním umíte velice dobře, ale občas neumíte poradit sami sobě.

Negativní stránky: Někdy zažíváte velké deprese, zvláště pokud vás rozčílí nějaká záležitost týkající se vás samotných. Nejste rádi, když vás ostatní kritizují, nemáte rádi, když vás upozorňují na vaše chyby. Někdy utíkáte před svými vlastními problémy, někdy jste jen vyčerpaní z pomoci ostatních, jelikož neumíte nikoho odmítnout.