9

Úmysl tvůj jest velice Bohulibý, a ptáš-li se, zda správnou cestu volíš, pak zadívej se do srdce tvého, kde odpověď nalezneš. Z našeho pohledu správná cesta byla zvolena, a mnohonásobně se ti účel tvůj v dobrém vrátí.