ANAUEL

Anauel je osobním strážným andělem lidí narozených od 31. ledna do 4. února. Je to anděl velké jednoty, proto také tyto lidi spojuje s ostatními anděly. Dává lidem narozeným v těchto dnech dobrou komunikaci s ostatními lidmi, přivádí do jejich životů mnoho přátel a lidí, kterým mohou být ku pomoci. Tito lidé stanou se jednoho dne velice úspěšnými, pokud si půjdou za svými sny a touhami, neboť Anauel jim v tom pomůže. Také pokud se pustí na podnikatelskou dráhu, bude stát po jejich boku, přivede do jejich prostoru mnoho kontaktů, zákazníků i klientů, ale tito lidé pochopitelně musí pro to také něco udělat, zadarmo nic nedostanou. Bude zapotřebí rozvíjet své myšlenky a nápady a uplatňovat je v praxi. Anaulem vás obdařil velkou inteligencí a vnímavostí, máte smysl pro detail a logické uvažování. To vše můžete krásně zhodnotit ve svém životě.

Naučí vás v průběhu života nakládat s financemi tak, abyste jich měli stále dostatek, ale také abyste byli schopni pomoci těm, kteří to potřebují a vyvarovali se pochybných obchodů. Můžete si splnit jakýkoliv materiální sen, pokud Anauela správně požádáte a nesejdete ze své vytyčené cesty. Může vám ukázat cestu, jak vést ostatní lidi v oblasti finanční a hmotné prosperity, můžete jim pomoci k bohatství, pokud se sami budou snažit, tak, jako vy.

Budete milovat svou práci, především práci s lidmi, proto byste se měli vydat tímto směrem. Naučíte se žít mezi lidmi a naslouchat andělům. Vaším úkolem není sloužit lidem, ale být jim ku prospěchu. Pod vedením Anauela také můžete se vydat duchovní nebo okultní cestou, s pokorou v srdci dojdete na této cestě hodně daleko, myslete při ní nejen na svůj vlastní prospěch, ale také na blaho těch, kdož se na vás obrátí. Stanete se věčnými studenty, stále budete prahnout po vědění v tomto směru, stále se budete mít co učit. Knihy budou vaším velkým pomocníkem, ale nezapomínejte také na praxi, neboť ne vše vyčtete pouze v knihách. Nepříznivým aspektem tohoto anděla je onemocnění, které by vás mohlo postihnout, pokud byste s mocí, kterou do vás vloží, neuměli správně naložit. Je třeba si uvědomit, že vše, veškerou přijímanou energii lidí, musíte nějakým způsobem ze sebe umět také dostat ven. Jinak se ve vás bude hromadit a způsobí vám nejedno zdravotní trápení. To je daň za vaše velké napojení na andělskou říši. Proto nezapomeňte na sobě pracovat postupně, pracovat s energií a nechtějte se dostat rychle příliš daleko. Pak bude vše v pořádku a vy budete moci využívat všech výhod, které vám Anauel přináší. Máte v sobě mnoho dobra, tak ho využijte ku pomoci tam, kde je to zapotřebí a nenechte se odradit prvotními neúspěchy.