ANDĚLSKÁ PENĚŽENKA

ANDĚLSKÁ PENĚŽENKA

Každý človíček, který objedná jakýkoliv výklad, službu nebo zboží, získá andělské penízky do andělské peněženky.

Andělské penízky, které můžete získat do andělské peněženky z každé objednané služby a výkladu: najdete u každé služby i zboží v tomto formátu:

 a číslo za ním značí počet andělských korunek do andělské peněženky. 

 

O stavu své peněženky jste informováni společně s každou vypracovanou službou - sami si vyberete, zda použijete na objednávku andělské penízky z peněženky, které jste si již nasbírali, či nikoliv. Nebo se můžete o stavu své andělské peněženky informovat, ráda vám sdělím její stav. 

Andělská peněženka vstupuje v platnost od 1. 3. 2019, s minimálním trváním do 31. 12. 2019

Andělské penízky z peněženky se dají uplatnit pouze při objednávce. Nevybrané andělské penízky propadají a nelze je po skončení platnosti uplatnit.

Pro jednu nejplnější peněženku v daném měsíci je připraven dárek - tento měsíc ANDĚLSKÝ RITUÁL NA LÁSKU - jak jinak, když je měsíc lásky.