BABALEL

BABALEL

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mihli znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku.

Babalel má mnoho očí, které dívají se na skutky všech lidí. Oči jeho jsou modré, vlasy jeho jsou jako zapadající letní slunce.