CESTA BLÁZNA

Cesta blázna slouží na poznání velké Arkány. Abys ji dobře pochopil, upravím ji

do možného snu.

Vše začíná početím, když dva se milují, nebo i nemilují. Ale život vznikne,

protože vzniknout má. A právě v okamžiku narození začíná náš sen.

Narodilo se miminko (0 – Blázen) do světa plného nástrah, ale také krás. Jak

roste, začíná objevovat vše kolem sebe. Zkoumá, a vymýšlí lumpárny. Zkouší, co

si může dovolit a co ne. Noří se do svých snů a poznává, že vše se dá uskutečnit

(1 – Kejklíř). Poznává nepoznané a již se před ním otevírají různá tajemství,

která jsou mu zapovězena (2 – Papežka), ale on toho nedbá. Asi si ještě

nepokládá otázku, co visí nad jeho postýlkou, ale vnímá zvuky, barvy a tvary.

Také vnímá přítomnost jiných lidí, nejvíce však maminku a tatínka (3 –

Císařovna, 4 – Císař). Jak roste a sílí, je na čase jít do kolektivu. Možná půjde

do školky, možná rovnou do školy. Ve škole je to jiné, nemůže si dovolit, to co

doma a musí respektovat učitele (5 – Hierofant). Ještě v této době se ale cítí

svobodný. V našem snu vyroste z miminka krásný chlapec, který se začíná

ohlížet po děvčatech (6 – Milenci). Zkoumá své tělo. Je mladý a chce vše

zvládnout sám. Začíná se osamostatňovat, stále potřebuje dohled dospělých, ale

sám již dospělý je a tak se podle toho chová. Je velmi hrdý a odvážný. Se svou

povahou může překonat všechny překážky (7 – Vůz), které jsou mu do cesty

vkládány. Cokoliv však udělá, se mu vrátí zpět. Pokud by sešel z cesty, dočkal by

se spravedlivého trestu, pokud se však vydá cestou dobra, vyslouží si odměnu (8

– Spravedlnost). Jak se asi rozhodne? Ví, že musí volit správně, ale je na své

rozhodnutí sám (9 – Poustevník). Již v této době ví, že ne vždy je vše dobré nebo

špatné (10 – Kolo štěstěny). V hloubi duše je dobrý a oplývá vnitřní silou (11 –

Síla) mnoho věcí změnit. Musí se naučit komunikovat s ostatními, ne již jako

kluk, ale jako dospělý muž. Poznává, že diplomacie mu pomáhá. Prochází svým

vlastním poznáním (12 – Viselec), jak na lidi působit. Je si jistý, ale tato jistota

se časem změní (13 – Smrt). Rozhoduje se většinou správně a nad vším přemýšlí

(14 – Umírněnost), a to mu otevírá další a další dveře za cestou do budoucnosti.

Překonává také různá pokušení (15 – ďábel). Nastává čas, aby se i jeho kolo

osudu otočilo a on zažívá první neštěstí (16 – Věž). Nyní si klade otázku, jaký

osud ho ještě čeká. V této chvíli se upíná k nebesům a žádá o pomoc svého anděla

(17 – Hvězda), aby ho ochránil před vším zlem a temnotou (18 – Měsíc) a dovedl

ho k světlým zítřkům (19 – Slunce). Jeho cesta končí, čeká ho Boží soud (20 –

Soud), kde budou posouzeny jeho hříchy i záslužné činnosti. Tím splyne jeho duše

se světem pozemským i nadpozemským (21 – Svět). Dostává šanci napravit své

chyby a rodí se do nového života (0 – Blázen).