EYAEL

Eyael je strážným andělem lidí narozených od 20. února do 24. února. Tento anděl je andělem porozumění, proto také tuto vlastnost dává vám do vínku, porozumění pro všechny i pro svou vlastní životní cestu. Ukazuje vám pochopit zákony andělské přitažlivosti, tedy že přijímáte, co vysíláte. Stojí při vás při jakémkoliv rozhodování, posílá světélko do nepříznivých situací, ve kterých se nalézáte. Ukazuje vám, jak porozumět sobě i ostatním, jak vést co nejkrásnější život. Vkládá do vašeho života překážky jako zkoušky, zda jste pochopili, co se od vás žádá a jak můžete dojít ke svému štěstí. Při špatných náladách zkouší vaší víru, a podle toho buď špatné nálady přetrvávají, dokud nepochopíte, nebo mizí jako zázrakem z vašeho prostoru. Sbližuje vás s vaší rodinou, ukazuje cestu, jak si co nejvíce porozumět. Lidé pod jeho ochranou touží po vzdělání, především v esoterických vědách, jsou mnohem blíže andělům, neboť jim dokážou naslouchat. Pomáhá lidem plnit si sny a přání, přetváří reálná přáníčka a vede je do samotného úspěšného konce.

Přináší radost a štěstí, pokud se mu správně naslouchá. Také může spojit cesty dvou lidí, kteří jsou si souzeni, aby mohli naplnit svou lásku. Ukazuje, že rodina je tím nejdůležitějším v životě, ať již rodiče a rodina jako celek, nebo láskyplný vztah mezi dvěma lidmi.