KARTY DO KOTVY

Tento postup slouží jen jako doplnění výkladu, například u tazatele, peněz, práce atd.

Od karty, která nás zajímá, se přesuneme do čtyř směrů o dvě karty, a karty nad a pod,  popřípadě vedle jsou stěžejní pro náš výklad.

Uvedu zde názorný příklad.

Ptáme se např. na práci. Najdeme si kartu povolání.

20 - 15 - 05 - 04 - 27 - 22 - 10 - 09 - 32

         ↑

23 - 35 - 34 - 07 - 08 - 36 - 01 - 24 - 12

←          →   

14 - 13 - 19 - 33 - 02 - 18 - 11 - 06 - 25

        ↓

26 - 16 - 28 - 21 - 03 - 31 - 30 - 17 - 29

V tomto výkladu je jasné, že tazatel má tři práce, z nichž jednu na vysokém postu, s dostatkem peněz. Peníze použije na zvelebení nemovitosti, ve které bude až do stáří.

Do budoucna ho čeká ještě nějaká nová práce. Na tuto pracovní pozici však bude muset studovat, současné vzdělání nestačí.