KARTY LEŽÍCÍ NA KARMICKÉM KŘÍŽI

KARTA STRACH

Karta napravo udává zhoršení situace, nalevo zlepšení.

Zlepšení finanční situace, postupné splácení všech dluhů.

zhoršení finanční situace, upadání do dluhů, nemožnost splácet

KARTA NEBEZPEČÍ

Karta vlevo naznačuje, co přijde náhle, karta vpravo je varování.

Láska přijde náhle, bez varování, aniž byste to očekávali.

Dejte pozor na lásku, zamotá vám hlavu, zbaví vás všech přátel, peněz, práce a beze slova zmizí.

KARTA VELKÉ ZMĚNY

Karta vlevo je příčinou změny, karta vpravo říká, k čemu změna povede

Váš potomek je příčinou změny, váš život se změní k nepoznání.

KARTA ZTRÁTA

Karta vlevo značí, co je odsouzeno k zániku, karta vpravo ukazuje na to, co nemá cenu.

Váš dům je na rozpadnutí, nemá cenu ho opravovat, zbavte se ho jakýmkoliv způsobem.

Tento dům není nijak důležitý pro váš život.

KARTA ČINNOST

Karta vlevo naznačuje, co získáte jen s obtížemi, karta vpravo, co získáte velmi snadno.

Peníze získáte s velkou námahou, jsou téměř nedosažitelné.

Peníze k vám přijdou bez většího přičinění. Nemusíte téměř nic dělat a přesto vyděláváte astronomické částky.

KARTA OSUD

Karta vlevo poukazuje na to, co končí, karta vpravo naznačuje, co potrvá delší dobu. Karta pod kartou OSUD značí, co je nám souzeno, čemu se nelze vyhnout.

Nastává konec dohadů, očekávejte klid jak na pracovišti, tak doma.

Hádky potrvají ještě dlouhou dobu, není možné se jim vyhnout.

Je vám souzeno dohadovat se i o maličkostech. Nic s tím neuděláte.

Nyní bych ráda zmínila ještě jednu kartu, na kterou nesmíme zapomínat a tou kartou je karta PODVOD.

Je zvláště důležitá, pokud leží u osobní karty nebo karty člověka, na kterého se ptáme. Pokud tato karta leží dál, není pro náš výklad důležitá.

Bereme do úvahy tyto karty:

  1. MILENKA (tazatelka, manželka, družka), TRVÁNÍ (lékař), DOBRÉ ZPRÁVY (milenec), KOMPLIKACE (matka, milenka), IZOLACE (tchýně), SETKÁNÍ (dcera, kamarádka, sestra)
  2. MILENEC (tazatel, manžel, druh), MALÉ PROBLÉMY (starší manželský pár), NOVINA (dítě), DŮVĚRA (milenec, otec, tchán), VĚRNOST (syn, přítel).

Pochopitelně si můžete k těmto kartám přiřadit jiné lidi, případně zvolit jiné karty.

Všimněte si prosím znázornění karet, u obou dvou variant je postavení písmen jiné.

Nyní bych ráda zmínila ještě jednu kartu, na kterou nesmíme zapomínat a tou kartou je karta PODVOD.

Je zvláště důležitá, pokud leží u osobní karty nebo karty člověka, na kterého se ptáme. Pokud tato karta leží dál, není pro náš výklad důležitá.

Bereme do úvahy tyto karty:

  1. MILENKA (tazatelka, manželka, družka), TRVÁNÍ (lékař), DOBRÉ ZPRÁVY (milenec), KOMPLIKACE (matka, milenka), IZOLACE (tchýně), SETKÁNÍ (dcera, kamarádka, sestra)
  2. MILENEC (tazatel, manžel, druh), MALÉ PROBLÉMY (starší manželský pár), NOVINA (dítě), DŮVĚRA (milenec, otec, tchán), VĚRNOST (syn, přítel).

Pochopitelně si můžete k těmto kartám přiřadit jiné lidi, případně zvolit jiné karty.

Všimněte si prosím znázornění karet, u obou dvou variant je postavení písmen jiné.

Nyní bych ráda zmínila ještě jednu kartu, na kterou nesmíme zapomínat a tou kartou je karta PODVOD.

Je zvláště důležitá, pokud leží u osobní karty nebo karty člověka, na kterého se ptáme. Pokud tato karta leží dál, není pro náš výklad důležitá.

Bereme do úvahy tyto karty:

  1. MILENKA (tazatelka, manželka, družka), TRVÁNÍ (lékař), DOBRÉ ZPRÁVY (milenec), KOMPLIKACE (matka, milenka), IZOLACE (tchýně), SETKÁNÍ (dcera, kamarádka, sestra)
  2. MILENEC (tazatel, manžel, druh), MALÉ PROBLÉMY (starší manželský pár), NOVINA (dítě), DŮVĚRA (milenec, otec, tchán), VĚRNOST (syn, přítel).

Pochopitelně si můžete k těmto kartám přiřadit jiné lidi, případně zvolit jiné karty.

Všimněte si prosím znázornění karet, u obou dvou variant je postavení písmen jiné.

Nyní bych ráda zmínila ještě jednu kartu, na kterou nesmíme zapomínat a tou kartou je karta PODVOD.

Je zvláště důležitá, pokud leží u osobní karty nebo karty člověka, na kterého se ptáme. Pokud tato karta leží dál, není pro náš výklad důležitá.

Bereme do úvahy tyto karty:

  1. MILENKA (tazatelka, manželka, družka), TRVÁNÍ (lékař), DOBRÉ ZPRÁVY (milenec), KOMPLIKACE (matka, milenka), IZOLACE (tchýně), SETKÁNÍ (dcera, kamarádka, sestra)
  2. MILENEC (tazatel, manžel, druh), MALÉ PROBLÉMY (starší manželský pár), NOVINA (dítě), DŮVĚRA (milenec, otec, tchán), VĚRNOST (syn, přítel).

Pochopitelně si můžete k těmto kartám přiřadit jiné lidi, případně zvolit jiné karty.

Všimněte si prosím znázornění karet, u obou dvou variant je postavení písmen jiné.

ABC

D  E

FGH

nebo

CBA

E  D

HGF

A tato osoba je nedůvěřivá                 F žaluje

B mnoho mluví                                  G je čestný

C intrikuje                                        H vymlouvá se

D lže

E neříká celou pravdu