KARTY V JEDNÉ LINII

Tímto způsobem zjistíme, co tazatel nebo osoba na kterou se ptáme, má či nemá.

Uvedu zde příklad, abyste se zorientovali.

16 - 29 - 03 - 34 - 30 - 11 - 12 - 32 - 20

26 - 13 - 19 - 28 - 04 - 17 - 27 - 24 - 31

18 - 02 - 33 - 35 - 21 - 23 - 36 - 06 - 07

08 - 09 - 22 - 25 - 01 - 14 - 03 - 15 - 05

Z tohoto výkladu je patrné, že tazatel v minulosti zdárně dokončil studia, má dítě, které mu není dovoleno vídat a je rozvedený.

V současné době má práci, která ho baví, pracovní smlouvu na dobu neurčitou a dostatek financí.

V budoucnu bude vlastnit nemovitost, počne potomka, ožení se s ženou, která ho miluje a může očekávat štěstí ve všech oblastech života.