magický pentagram

V dávných dobách, ještě před středověkem, se lidé chránili různými způsoby. Jedním způsobem byl pentagram na prahu domu. Někteří ho malovali, jiní ho jen naznačili rukou namočenou ve svěcené vodě, jiní ho vytvořili z kamínků. Já jsem zvolila pentagram zasazený do zámkové dlažby - jak jinak, než ze zámkové dlažby. Hotový pentagram musel být vždy posvěcený, a tak jsem zvolila pentaochranu a zasvěcení.

Pentagram má své náležitosti a také záleží na tom, jak ho umístíte. Když se na pentagram podíváte z kterékoliv strany, uvidíte vždy písmeno A, tedy nese v sobě pět alfa, začátků, proto se také nazývá pentagramem. Je zde spojení všech čtyř živlů s pátým elementem.

Uvnitř vzniká zvláštní obrazec (zatím bez písmene), kde se sjednocují síly dobra a zla. Lze ho tedy použít jak k dobrým, tak i zlým účelům. Obě tyto hranice, Nebe a Peklo, mají bránu právě v tomto středu.

Písmeno G, na které se mě všichni ptáte, má také zvláštní význam. Nese v sobě slovo Grand i Gnosi, tedy velké až nejhlubší poznání, Boží dar, Boží ochrana. Má za úkol pouze jediné - zlí lidé nepřekročí tento pentagram bez následků, dobrým lidem nic se nestane. Pokud přejde přes tento pentagram zlý člověk, pak veškeré zlo, které má v sobě, obrátí se proti němu. Cokoliv vysloví, na cokoliv pomyslí, vrátí se mu ne třikrát, ale mnohonásobně více. Většina zlých lidí však tento pentagram nepřekročí, nebo se jim při kročení na něj udělá špatně.

A jak se tedy směřuje takový pentagram? I to má své zákonitosti. Pokud nasměrujete vrchní cíp směrem k domu a spodní dva cípy směrem ven, pak dobří duchové mohou vstoupit do vašeho domu, mohou tam vstoupit i andělé a další dobré a čisté bytosti. Pokud máte zlé bytosti v domě, pak ty odejdou z vašeho domu a nemohou se pak vrátit, právě v důsledku položení vrchního cípu.

Pokud byste však pentagram obrátili, pak docílíte pravého opaku - zlé síly se udrží uvnitř a dobré vyženete, a nebudou pak moci zpět.

Invokační pentagram, tedy pokud chcete něco posvětit nebo něco vyvolat, použít při rituálu na lepší naladění na přání, pak ho musíte kreslit jedním tahem, a to od horního hrotu směrem do levého spodního cípu, naopak zažehnávací a zaháněcí se kreslí od spodního levého cípu směrem k vrcholu, ten se používá především, pokud chcete odvrátit zlé síly a démony, a přivolat síly dobré. Nezapomeňte vždy pentagram sestavovat nebo malovat jedním tahem, kdy všechny vrcholy by si měly být rovny.

Ke kresbě pentagramu byste měli přistupovat s respektem, čistou a klidnou myslí, s pokorou v srdci a s čistým srdcem zbaveným všech negací a negativních emocí.