MOMENTÁLNÍ STAV TAZATELE

        03

02    01    04

        05

1 – osobní karta tazatele či jiné osoby

2 – minulost

3 – jeho myšlenky

4 – blízká budoucnost

5 – nevědomost

Význam karet zde popsaný je jedním z mnoha.

Vždy začínáme minulostí, která zasahuje do budoucnosti. Všechny karty na sebe navazují.

Pokud se neobjeví celý kříž, karty nedoplňujeme. V tom případě nám není dovoleno nahlédnout.