NEMAMIAH

Nemamiah je osobním strážným andělem lidí narozených od 1. ledna do 5. ledna. Těmto lidem dává možnost rozlišování pravdy a klamu, dobra a zla. Poskytuje jim určitou dávku nezávislosti a odhodlání. Pod jeho vedením stávají se tito lidé dobrými pozorovateli. Problémy, které se v jejich životě vyskytnou, řeší s velkou lehkostí a elegancí. Téměř vždy odhalí příčinu svých potíží a berou si z ní ponaučení.

Nemamiah pomáhá rozvinout schopnosti, jako je předvídání věcí budoucích. Tito lidé jsou také velice svobodní a tuto svobodu potřebují ve všem, co dělají, tedy především v lásce a zaměstnání. V lásce jsou stálí, avšak trošku nedůvěřiví. To proto, že všechno rádi analyzují. Málokdy tito lidé dosahují velkých finančních zisků, z důvodu, že je nepotřebují. Jejich priority nejsou zaměřeny na pozemský svět. Pokud se najde človíček narozený v tomto čase, který staví majetek a finance na první místo, nikdy nedojde pravého štěstí.

Tito lidé potřebují, aby si jich ostatní vážili a byli jim oddáni. Jsou pro to schopni udělat cokoliv. Mají své poslání a jsou si tímto posláním jistí, ví přesně, co se od nich žádá, znají svou cenu, pod kterou nikdy nejdou. Málokdy jsou tito lidé líní. Své nápady a plány uskutečňují ve svém životě.

Tento anděl lidi narozené v tomto čase chrání také před závistí a pomstou. Tito lidé nemají rádi nespravedlnost, bojují za lepší svět, svět v lásce a porozumění. Milují své děti a jsou šťastni, pokud se jim dobře daří.

Tito lidé také rádi pomáhají ostatním, trpí, pokud trpí někdo v jejich okolí, koho mají rádi a na kom jim záleží.