OBCHODNÍ PODMÍNKY - VÝKLAD KARET A SLUŽBY

uvedené na: www.angeldenca.cz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel služeb: Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 41501 Teplice

IČO: 88852326

Telefon: +420728894181

Email: angeldenca@email.cz

Zasláním objednávky klient s níže uvedenými podmínkami souhlasí.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1  Poskytované služby jsou duchovního charakteru, závislé také na spolupráci objednatele, proto za tyto služby není účtována žádná částka. Odměna, kterou vidíte u každé služby, je za můj čas a rezervaci termínu. U každé služby vidíte dobu, kterou té které službě věnuji. S tímto při objednání výkladu nebo služby souhlasíte.

1.2. Je požadována také vaše spolupráce, tedy vaše nastavení, byste došli ke štěstí – je třeba proto z vaší strany také něco udělat.

1.3. Chráním soukromí klienta. Žádné informace a data, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě a považuji je za důvěrné.

1.4. Zaujímám nestranný a nezaujatý přístup, neposuzuji klientovo jednání ani jeho myšlenky.

1.5. Mou prioritou je najít s klientem vhodné řešení problému a ukázat mu cesty, výběr cesty je však na svobodné vůli každého klienta.

1.6. Neposkytuji výklady ani jiné služby pro třetí osoby, pokud nejsou v nějakém vztahu ke klientovi a pokud by tyto služby mohly třetí osobu poškodit. Neposkytuji ani informace o třetí osobě. Pokud však souvisí třetí osoba s klientem, pak se soustředím na nejdůležitější informace nezbytně nutné k pochopení a vyřešení potíží.

1.7. Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad nebo službu.

1.8. Služby, které nemám v nabídce, neprovádím, pokud si je klient výslovně nevyžádá a nedomluvíme se na přiměřené odměně, se kterou klient souhlasí. V případě, že službu nemohu z nějakého důvodu poskytnout, je o tom klient vždy informován a v případě platby předem jsou mu peníze vráceny v plné výši.

1.9. Negativní věci sděluji vždy šetrně. Upozorním na danou oblast a společně s klientem hledáme řešení, jak se nepříznivým situacím vyhnout nebo je alespoň omezit.

1.10. Neposkytuji své služby lidem, kteří žádají službu za účelem někomu ublížit či uškodit, nebo by informace použili v rozporu se zákonem. Neposkytuji služby lidem, kteří o mé služby ve skutečnosti nestojí. Neposkytuji výklady ani služby osobám mladším 18 let (pokud nemají písemný souhlas rodičů). Vyhrazuji si právo neposkytnout služby z jakéhokoliv důvodu.

1.11. Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců a kartářek. Každý máme své postupy.

1.12. Klient nikdy neobtěžuje, jsem tu pro klienty, ne klienti pro mě. Klient platí za můj čas, proto má právo určit si den a hodinu, kdy se mu věnuji, pokud termín není obsazen nebo pokud není termín mimo dobu, po kterou se službám věnuji.

1.13. Vždy obdržíte termín – tedy čas a dobu provedení služby, tento termín si můžete zvolit také vy sami, pokud není obsazen.

1.14. Veškeré služby poskytuji až po obdržení peněz na účet, stejně jako potvrzuji termín provedení služby.

2. Odměna

2.1 O cenách (odměně) nesmlouvám - pokud si mé služby nemůžete dovolit, obraťte se na někoho jiného. 

2.2 Ceny zahrnují jak můj čas, tak artefakty, které při své práci používám (např. svíčky, kameny a další... - dle potřebnosti na účelu služby).

2.3 Ceny jsou platné od 1. prosince 2019.

2.4 Při velké objednávce poskytuji množstevní slevy.

2.5 Cena zahrnuje 2 položky a je rozdělena takto: 90% je cena výkladu nebo služby, 10% je na rezervaci termínu. Termín můžete přeobjednat pouze 2x - pouze z vážných důvodů - bez dalších poplatků (např. z důvodu nemoci, nečekaných rodinných záležitostech, nebo třeba když na termín zapomenete (stát se to může, pokud jste časově vytíženi)

2.6 Ceny jsou konečné, žádné jiné poplatky neplatíte.

3 REZERVACE

3.1 Za rezervaci místa účtovaný poplatek je již zahrnut v ceně, neplatíte tedy žádné jiné skryté poplatky.

3.2 Rezervace je důležitá, abyste měli termín jen sami pro sebe. Bez rezervace některého termínu se objednat nelze ani na výklad, ani na službu.

4. Storno objednávky

4.1 Při stornování z mé strany, kdy vám službu nemohu z nějakého důvodu provést, obdržíte veškeré zaplacené penízky zpět. Nebo pokud zasáhne nemoc, vyšší moc nebo závažná událost a vy nebudete chtít náhradní termín, vracím také celou zaplacenou částku.

4.2 Pokud dojde ke zrušení objednávky z vaší strany, účtuji si pouze rezervační poplatek ve výši 10%, zbylých 90% vám pošlu zpět.

5. Závaznost objednávky

5.1 Objednávka je závazná ve chvíli objednání z vaší strany a potvrzení z mé strany.

5.2 Objednávku můžete změnit, pokud zjistíte, že byste potřebovali spíše jinou, než objednanou službu.

Doplněno dne 30. 11. 2019

Doplněno o etický kodex dne 12. 7. 2017

Platné od 13. 6. 2012