OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

- Udělujete tímto souhlas společnosti Denisa Marie Váňová, se sídlem Hřbitovní 2069, Teplice, IČ:88852326(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení  

  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  

  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služby nebo zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 měsíce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný k nim nemá přístup

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě   

   požadovat omezení zpracování,

- požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.