Osmička mečů

Po celý dnešní den se budeš cítit omezovaná. Jako bys ani neměla nárok na svůj názor. Postav se tomu, nenech si to líbit. Navštíví tě přítel, který ti bude chtít pomoci. Ty však jeho pomoc hrdě odmítneš. On však od tebe nic chtít za tuto službu nebude, nemusíš se bát. Ve svém životě bys chtěla mnoho věcí změnit, přemýšlíš, jak bys toho mohla docílit. Nemáš však vše vyřešeno, nejprve dokonči věci, které máš rozdělané. Máš velké schopnosti, které stále potlačuješ. Pusť je ven, ať můžeš ostatním dokázat, že také za něco stojíš. Také tvé nadání je skryto, je třeba se mu věnovat, a někam to v životě dotáhnout. Máš na víc, než si připouštíš. Neměj strach z trémy. Přestaň se omezovat, nemáš to zapotřebí. Dnes se nedokážeš bavit s ostatními, budeš mít strach z jejich reakce. Máš dost kladných vlastností, které skrýváš. Nechceš se sama rozhodnout, máš obavu z následků. Svůj strach jen přiživuješ, ale poté je to jen horší. Také k přátelům se chováš dosti chladně a odmítavě, není divu, že jich příliš nemáš. Dnes se budeš cítit špatně, bude se ti zdát, že všichni jsou proti tobě. Podívej se do svého svědomí, máš na tom určitý díl. Budeš řešit problém, avšak řešení neuvidíš. Budeš se bát cokoliv udělat, aby ses nedopustila chyby. V partnerství se nebudeš dnes cítit dobře, omezování ze strany tvého partnera nebudeš chtít snášet. Je třeba se mu postavit. Pokud partnera nemáš, nebudeš chtít dnes žádného do svého života pustit. O návratu partnera bys mohla uvažovat, obáváš se však jeho reakce, proto dnes nic nepodnikneš. Při studiích budeš cítit svou neznalost. Bojíš se dnes cokoliv říct, proto se dočkáš velmi špatné známky. Budeš se obávat, zda ses vše naučila správně. V zaměstnání se necítíš dnes dobře, cokoliv uděláš, je špatně. Je to však jen tvůj názor, ostatní si to nemyslí. Proto pracuj jako kterýkoliv jiný den, chyb by ses dopouštět neměla. Pokud hledáš zaměstnání, dnes si příliš nevěříš, proto také jednání podle toho dopadnou. Finanční prostředky tě spíše svazují, než aby ti dopřáli pocit klidu a vyrovnanosti.