Pětka mečů

Pětka mečů

Dostaneš se do hádky, jejíž následky tě budou trápit. Proto se tomu snaž vyhnout, žádnou hádku nezačínej, raději drž své emoce na uzdě. V soudním sporu požádej o odročení, důvod si již najdeš. Dnes bys tento spor prohrála. Dnes budeš nevrlá, nepříjemná, proto se raději drž zpět. Vyhneš se tak násilí, které nemáš v povaze. I při diskuzi s ostatními bys mohla přijít k úhoně, budou se na tebe pro něco zlobit. Nepouštěj se do pěstních soubojů. Problémy se snaž řešit v klidu, jen tak dojdeš uspokojivého výsledku. Nekřič na nikoho. Máš dnes o sobě vysoké mínění, ale věz, že je spousta lidí lepších než ty. Nepřeceňuj sebe, ani své síly.

Dnes bys mohla být veřejně zostuzena, proto dělej vše s pílí a s nejlepším svědomím. Pokud se ti zdá život zbytečný, mysli na světlé zítřky. Život je příliš cenný na to, abys s ním mrhala. Uvědom si následky svých činů. Vše se dá řešit v pravý čas. Nepokoušej se zvítězit za každou cenu, porážku bys pak neunesla. Nepouštěj se ani do žádného dobrodružství, jelikož bys byla velice zklamaná. Také tvé nápady jsou dnes spíše nereálné, bez naděje na úspěch.

V současném vztahu se od svého partnera oddálíš. Nebudeš mít zájem o pokračování v partnerství. Také tvůj partner se ti bude vzdalovat. Mysli na sebe, na svou budoucnost, a nepodřizuj se.

Pokud jsi nezadaná, dnes by sis našla partnera egoistického, s nezájmem o tebe. Šlo by mu jen o sex, který by se ti v žádném případě nelíbil. tvé sexuální hrátky by zašly do extrémů.

Pokud studuješ, budeš dnes vyzkoušena. Nedopadne to ale nejlépe. Pokud tě čeká důležitá zkouška, neuspěješ.

V zaměstnání na tebe může čekat výpověď, či přeložení na méně placené místo. Pokud dnešní den ustojíš, můžeš si oddechnout. Na co sáhneš, to pokazíš. Nemáš dnes zkrátka dobrý den.

V případě nezaměstnanosti budeš ve špatné náladě, jelikož nemůžeš žádné místo sehnat, a nejinak tomu bude i dnes.

V případě dluhů spadneš ještě hlouběji. Může tě také čekat návštěva exekutora. V ostatních případech nech peníze dnes raději stranou, nikomu nevěř a nenech se přesvědčit o skvělé půjčce. Také nikomu dnes peníze nepůjčuj.