PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala pěti lidem, bez nichž by tato kniha vůbec nevznikla.

V první řadě děkuji svému tatínkovi, Bruno Ulbrichovi, a své mamince Dagmar

– za ten největší dar – dar života.

Dále děkuji svému manželovi – Miroslavu – za porozumění a lásku.

Nakonec chci poděkovat svým dětem, za pochopení při práci na této knize.

Ještě jedno poděkování, které patří mé dlouholeté kamarádce, která se postarala

o tisk a obal, design a konečný vzhled karet i knihy. Srdečný dík.