POLOHA KARET

Soustředíme se na karty, které jsou i nejsou na karmickém kříži.

Karty neležící na karmickém kříži jsou jen tři, které posuzujeme:

KARTA TRVÁNÍ

Čím blíže je tato karta u karty tazatele, tím je zdravotní stav tazatele horší. Čím dále, tím lépe.

KARTA MILENEC A MILENKA

Pokud leží milenec vlevo a milenka vpravo, popřípadě jsou tyto karty nad sebou, je ve vztahu vše v pořádku, popřípadě se dá vztah zachránit. V případě, že to tak není, posuzujeme karty mezi nimi.

Výjimku tvoří jen karta IZOLACE. Pokud tuto kartu naleznete mezi kartami MILENKA a MILENEC, rozchodu či rozvodu se do budoucna zabránit nedá, i přesto, že vše vypadá zcela ideálně.

Ukážeme si to názorně: první příklad naznačuje ideální vztah bez rozchodu, druhý prozatím ideální vztah s rozchodem, třetí příklad vztah před rozpadem, který se dá zachránit, čtvrtý příklad vztah, který se zachránit nedá.

32 - 21 - 27 - 04 - 14 - 26 - 13 - 06 - 12

07 - 28 - 08 - 36 - 23 - 05 - 15 - 20 - 10

33 - 31 - 30 - 17 - 24 - 02 - 18 - 29 - 09

19 - 01 - 16 - 11 - 03 - 25 - 35 - 34 - 22

 

23 - 28 - 05 - 15 - 20 - 35 - 34 - 10 - 22

13 - 19 - 16 - 11 - 06 - 03 - 12 - 25 - 33

31 - 29 - 07 - 30 - 17 - 08 - 26 - 14 - 21

02 - 27 - 18 - 04 - 09 - 01 - 36 - 24 - 32

 

03 - 12 - 24 - 01 - 31 - 06 - 14 - 27 - 28

04 - 19 - 09 - 11 - 02 - 36 - 32 - 16 - 25

23 - 33 - 29 - 15 - 07 - 17 - 13 - 18 - 10

20 - 35 - 26 - 34 - 08 - 05 - 22 - 21 - 30

 

26 - 09 - 13 - 16 - 21 - 19 - 07 - 28 - 30

34 - 25 - 08 - 29 - 23 - 33 - 22 - 32 - 36

05 - 20 - 04 - 35 - 27 - 18 - 14 - 10 - 02

31 - 06 - 03 - 15 - 12 - 24 - 17 - 11 - 01