POLOHA OSOBNÍ KARTY

Osobní karta je vždy karta tazatele – pro muže karta MILENEC, pro ženu karta MILENKA. Jejího partnera označuje opačná karta, tedy MILENEC – MILENKA. Nejprve se podíváme, kde přesně naše osobní karta leží. Pokud ji najdeme v jednom z rohů, znamená to, že vás čekají zásadní změny, kterým se bohužel nevyhnete. Pokud leží osobní karta v levém sloupečku, tedy na číslech 1, 10, 19 nebo 28, máte vyřešenou minulost a díváte se jen do budoucna. Pokud ale leží osobní karta v pravém sloupečku, vyřešenou minulost zdaleka nemáte, naopak, stále se na ni upínáte. Pokud leží osobní karta v horní řadě, nenecháte se nikým a ničím ovlivnit, naopak pokud leží ve spodní řadě, necháte se ovlivnit a podřizujete se neustále

někomu nebo něčemu. Karetní dům, na kterém osobní karta leží, vypovídá o charakteru tazatele.