POLOHA OSOBNÍ KARTY

Osobní karta je vždy karta tazatele – pro muže karta MILENEC, pro ženu

karta MILENKA.

Jejího partnera označuje opačná karta, tedy MILENEC – MILENKA.

Nejprve se podíváme, kde přesně naše osobní karta leží.

Pokud ji najdeme v jednom z rohů, znamená to, že vás čekají zásadní změny,

kterým se bohužel nevyhnete.

Pokud leží osobní karta v levém sloupečku, tedy na číslech 1, 10, 19 nebo 28,

máte vyřešenou minulost a díváte se jen do budoucna.

Pokud ale leží osobní karta v pravém sloupečku, vyřešenou minulost zdaleka

nemáte, naopak, stále se na ni upínáte.

Pokud leží osobní karta v horní řadě, nenecháte se nikým a ničím ovlivnit,

naopak pokud leží ve spodní řadě, necháte se ovlivnit a podřizujete se neustále

někomu nebo něčemu.

Karetní dům, na kterém osobní karta leží, vypovídá o charakteru tazatele.