POSLEDNÍ CESTA

POSLEDNÍ CESTA

Řekou zapomnění pluje tvá duše stále dál, 

zůstal tu ten, který o tebe velmi stál, 

stopa tvá zůstává v srdci jeho, 

toho, co zahrnoval tě velkou něhou.

Anděl smrti nese tě na křídlech svých, 

do království nebeského, 

kam jen čisté duše smí. 

K našemu pánu, tam u nebeských bran, 

ptáti se tě budou, zda tvůj život za to stál. 

Mnoho dobrého vykonala jsi zde na Zemi, 

však přišel tvůj čas a ty odešla jsi za těmi, 

kteří čekají tě dlouhý čas,

až pozváni tam budeme my, 

setkáme se spolu zas.

Odpočívej v pokoji, nechť má tvá duše klid,

stále tě v srdcích svých budeme mít. 

S láskou na tě vzpomínati budeme, 

ty pohlídáš náš klidný spánek,

cestou pozemskou však i nadále jdeme, 

připomene nám tě lehký vánek,

ODPOČÍVEJ V POKOJI.