PRACOVNA

Je to místo, které je protkané andělskou energií i duchy - můžete do mé pracovny nahlédnout, pár foteček přikládám.