QIBYJCIEL

QIBYJCIEL

Přináším touhu do srdcí anam cary, do srdcí těch, kdož ještě spojeni nejsou, by našli cestu k sobě a postavili se za svou lásku. Neboť jen velká láska zasluhuje si dary nebeské, jen velká láska stojí za život člověka, pokud má vedle sebe toho, na koho se může spolehnout a kdož podporuje každý jeho krok, kdož kráčí po cestě této lásky společně ruku v ruce.

Qibyjciel je laskavý anděl přinášející mnoho darů v modré truhlici. Jeho vlasy barvy hnědé sahají mu po ramena, na kterých sedí po páru holubic. Jeho háv je světlounce fialový, jeho záře je tmavě modrá.