ŘEŠENÍ

V této části se budeme zabývat jen karmickým křížem, vlivy ovlivnitelné i neovlivnitelné v minulosti a budoucnosti necháme stranou, jelikož se blízkou budoucností budeme zabývat v systému domů.

Vy si to ale vezměte jako domácí úkol a sami si vyložte podle vzorů, co by dotyčné osoby čekalo či co již prožili.

 

Příklad č. 1

V minulosti si byl tazatel jistý ve svém podnikání, které ho velice bavilo. Byl úspěšný, ale měl také hodně nepřátel. Jednoho dne prošel hloubkovou kontrolou, která však dopadla nad tazatelovo očekávání.

V současné době neřeší pracovní stránku, ale citovou. Jeho partnerka k němu není upřímná, ale on to není schopen vidět. Je šťastný, i když ví, že toto štěstí není trvalé.

V budoucnu si bude moci užívat svého zaslouženého důchodu, tazatel to však vidí jinak – chce tento život zasvětit práci, která je zároveň i jeho koníčkem.

 

Příklad č. 2

V tomto případě nemá tazatelka ještě zcela vyřešenou minulost, proto do její vzdálené budoucnosti nevidíme. Také v přítomnosti vidíme jen to, co je tazatelce

prozatím skryto, o čem ona neví.

V minulosti byla tazatelka velmi tvrdohlavá a přehlížela závislosti svého partnera. Nebo je spíše vidět nechtěla. Myslela si, že on je ten jediný, pravý a dokonalý. Posléze začala také ona vidět věci takové, jaké jsou. Rozhodla se bojovat za svou lásku, stálo jí to nemalé úsilí. Její partner však o tuto pomoc nestál. Za toto vše si zasloužila obdiv svého okolí.

V současné době žije spokojeně – právě s tímto partnerem. Jejich láska přestála velmi zlé období. Je jim souzeno zůstat spolu.

 

Příklad č. 3

Také zde nevidíme tazatelovi do jeho myšlenek a pocitů.

V minulosti měl tazatel velmi vlivného přítele, od kterého si neustále půjčoval peníze. Půjčoval, ale nevracel.

V současnosti je donucen svou partnerkou dát vše do pořádku a projevit svou vděčnost.

V budoucnu čeká tazatele velká změna ve všech oblastech života. Tato změna nastane po seznámení s cizinkou. Odjezd za ní bude tazateli ku prospěchu.

 

Příklad č. 4

V tomto případě má tazatelka zcela vyřešenou minulost. Už se minulostí nechce dále zabývat, proto hledí již jen do své budoucnosti.

V současné době je tazatelka velmi slavná osobnost. Avšak je v přímém ohrožení života. Proto také přeruší plánovanou pracovní cestu.

V budoucnu se setká s velmi lstivým člověkem, který se již nyní tváří jako přítel. Tento muž je zištný a hledí jen na svůj prospěch. Otevřít tazatelce oči pomůže korpulentní dáma z vyšších kruhů.

 

Příklad č. 5

Tazatel má charisma i dobré chování, proto mu nedělalo v minulosti problém prosadit se.

V současnosti využívá svých schopností a tím proniká hlouběji do lepší společnosti. V tomto mu pomůže jeho partnerka, prozatím současná.

V budoucnu bude muset tazatel použít přetvářku, aby se v této společnosti udržel.

V těchto kruzích se seznámí s mladou dámou, s kterou počne své potomky.  Poté se vydá cestou dobrodruha. Domů se vrátí s novými zkušenostmi jako velmi starý muž.