ROHOVÉ KARTY A PROSTŘEDNÍ SLOUPEC

Dům číslo 1 značí momentální situaci, domy číslo 2 a 10 prozradí okolnosti.

Podíváme se, kde leží osobní karta a posoudíme také prostřední sloupec. Pokud

leží osobní karta nalevo od prostředního sloupce, pak se prostřední sloupec týká

budoucnosti, pokud leží osobní karta napravo, pak prostřední sloupec značí

minulost, která nám zasahuje do přítomnosti. Pokud je osobní karta

v prostředním sloupci, pak tento sloupec vypovídá o současnosti.

Dům číslo 9 značí touhy tazatele, domy číslo 8 a 18 tyto touhy rozvíjejí.

Dům číslo 28 vypovídá o tom, co tazatel tají, domy číslo 19 a 29 rozvinou toto

tajemství.

Dům číslo 36 prozradí, o čem tazatel ještě neví, domy číslo 35 a 27 prozradí více.

Jelikož se prostřední sloupec týká jen doplnění, budeme se nyní zabývat kartami

v rozích.

Význam karet uvedený od následující stránky je jen jeden z mnoha, vždy se musí

posoudit i obě karty v okolí – vpravo a pod ní.

01   02   03   04   05   06   07   08   09

10   11   12   13   14   15   16   17   18

19   20   21   22   23   24   25   26   27

28   29   30   31   32   33   34   35   36