... SEZNAM RITUÁLNÍCH DNŮ PRO ROK 2021

LEDEN

1. - slavnost matky Boží Panny Marie ***

3. - nejsvětšjší jméno Ježíš ***

6. - zjevení Páně

13. - křest ježíše Krista + NOV

18. - panna Marie - matka jednoty

20. - svatý oheň

25. - svaté obrácení svatého Petra

28. - úplněk

ÚNOR

1. - Imbolx

2. - uvedení Páně do chrámu

11. NOV

14. - svatá láska

22. - stolice sv. Petra

27. - úplněk

BŘEZEN

2. - svatá léčivá voda

13. - NOV

17. - svaté mince

19. - slavnost sv. Josefa

21. - Ostara

26. - zjevení Páně

28. - úplněk

DUBEN 

2. - velký pátek

4. - zmrtvýchvstání Ježíše Krista

5. - oslava andělů

12. - NOV

13. - hadí síla

16. - den hojnosti

25. - plody lásky

27. - úplněk

30. Beltain

KVĚTEN

8. - panna Marie - prostřednice všech milostí

11. - NOv

13. nanebevzetí Ježíše Krista

20. - svaté požehnání

24. - slavnost andělů

26. - úplněk

27. - svátek Ježíše Krista

31. - navštívení panny Marie

ČERVEN

3. - Boží tělo

10. - NOV

21. - svatý boj pro lásku

24. - narození sv. Jana Křtitele + úplněk

ČERVENEC

10. - NOV

24. - úplněk

SRPEN

1. - Boží tělo

6. - proměnění Páně

7. - cesta do Nebe

8. - NOV

15, . nanebevzetí panny Marie

22, - panna Marie - královna Boží + úplněk

29. - umučení sv. Jana Křtitele

ZÁŘÍ

7. NOV

8, . narození panny Marie

9. - nebeské kvítí

14. - povýšení sv. Kříže

21. - úplněk

23. - angelfest

29. - Svátek archandělů (Michaela, Gabriela, Rafaela)

ŘÍJEN

2. - andělé strážní

3. - velká pomoc nebeská

6. - NOV

15. - nebeská láska

20. - úplněk

LISTOPAD

1. - den zázraků

4. - NOV

7. - brána do Nebe

8. - brána do podsvětí  ***

11. - sklázení plodů práce

18. - pokání a modlitby

19. - úplněk

21. - zasvěcení panny Marie

25. - zázračná pomoc

PROSINEC

4. - NOV

8. - početí panny Marie

19. - úplněk

21. - Yule

25, - narození Páně ***

26. - velký dar Boží ***

28. - velká pomoc Ježíš ***

31. - otevření svatých cest ***

*** v takto označených dnech rituály neprovádím