SNY OD PÍSMENA Ď

ĎÁBEL (8)

  • bát se ho – Lidé tě nenávidí bez zjevného důvodu.
  • hraje na housle – Již brzy se objeví člověk, který ti škodí, v pravém světle.
  • slyšet o něm – Spoléhej se na svůj rozum, jsi svobodný, tak se nenech ovládat.
  • vidět – Nevěř zlým řečem, nezakládají se na pravdě. Lidé je vypustí z úst, aby tě rozhněvali.