SNY OD PÍSMENA F

FABRIKA (24)

 • pracovat – Zatím musíš zůstat v podniku, ve kterém jsi nyní. Pokud hledáš zaměstnání, bude tvé hledání složité a neúspěšné.
 • malá – Musíš mnoho pracovat na něčem, co není zrovna poctivé. Ty se však do toho přeci jen pustíš.
 • mít – Pusť se do podnikání, které tě bude naplňovat. Setkáš se s úspěchem.
 • velká – V pracovní oblasti zaznamenáš úspěch.
 • vidět – Klidně se pusť do podnikání, podnikatelský záměr je skvělý.

FACKA (18)

 • dostat – Setkáš se s velmi špatnou společností.
 • někomu dát – Dívej se kolem sebe, možná poznáš, kdo k tobě není upřímný.
 • vidět – Pohádáš se s někým, kdo je velmi prchlivý a k násilí nemá daleko.

FAGOT (27)

 • hrát – Máš mnoho vzduchu ve svých plících, dobře je opatruj a nevystavuj špatným podmínkám. Jednou bys na to mohl doplatit.
 • slyšet – Onemocníš, zda lehčí, či horší nemocí, prozradí další děj snu.
 • vidět – S tvým dechem není vše v pořádku, začne to zadýcháváním. Nech si raději vyšetřit kyslík v krvi.

FAJFKA (27)

 • hledat – Chceš mít už pokoj od všeho, co tě trápí.
 • kouřit – Pokud jsi žena, dáš najevo svou smyslnost a touhu po něčem, co by ti mohlo zkomplikovat partnerský život, v případě, že ho máš. Pokud jsi však muž, tvé partnerství bude šťastné, můžeš uvažovat o registrovaném partnerství či manželství.
 • mít – Zúčastni se soutěže, máš velké šance na hlavní výhru.

Rozbít – Problémy, které se ti nakupí, zvládneš jen stěží.

FAKÍR (15)

 • vidět – Důvod tvého hubnutí nebude nemoc, ale touha po lepší postavě. I když mnoho lidí si bude myslet něco jiného. Jen dej pozor, abys to nepřehnal.

FAKTURA (28)

 • nezaplacená – Soudnímu přelíčení se zřejmě nevyhneš, měl by ses už nyní na něj připravit.
 • poslat – Půjčil jsi peníze, a nyní je nemůžeš vymoci zpět. Zbývá jen razantní řešení.
 • zaplacená – Dělej vše, jako doposud, a setkáš se s úspěchem.

FAKULTA (30)

 • vidět – Je dobré i nadále studovat, bude ti to ku prospěchu v budoucí kariéře.

FALDY (25)

 • mít – Budeš litovat činu, který již nebudeš moci vzít zpět.

FALSIFIKÁT (47)

 • odhalit – Vždy, když zalžeš, ostatní to poznají. Proto také dáváš přednost pravdě před lží, ať je jakákoliv.
 • vidět – Podvodník si tě již dávno vyhlédl, dej pozor a zvaž, kdo si zaslouží tvou důvěru a kdo nikoliv.

FANATIK (34)

 • být – Svému okolí velmi ubližuješ.
 • vidět – Potkáš člověka, kterému by ses raději měl vyhnout. Mohl by ti ublížit.

FANFÁRA (29)

 • slyšet – Blíží se začátek války, předzvěstí bude neúměrné zdražení základních věcí, které jsou nutné pro život. Jak už to bývá, opět na to doplatí ti nejchudší.

FANT (25)

 • dát – Problémy nebudou tak velké, proto se s nimi příliš nezatěžuj.
 • dostat – Dlužíš větší částku peněz, brzy ji splatíš.

FARA (14)

 • být v ní – O svůj blahobyt se nestarej, udělají to za tebe jiní.
 • mít – Tvé obavy jsou zcela liché.
 • vidět – O svou budoucnost se strachovat nemusíš, budeš si žít celkem bezstarostně. 

FARÁŘ (7)

 • být – Netoužíš po žádné změně, ale změna přesto nastane.
 • mluvit s ním – Budeš muset řešit něco, do čeho se ti již nyní nechce.
 • na kazatelně – Čeká tě úspěch, jen k němu musíš dojít.
 • s kuchařkou – Radost, kterou zažiješ, bude velká.
 • u oltáře – Budeš mít prospěch z něčeho, čemu věnuješ mnoho své energie.
 • vidět – Ve věci, na které ti záleží, se nemusíš tolik angažovat, vše půjde hladce, tak, jak má.

FATA MORGÁNA (18)

 • vidět – Příliš věříš svým lžím, které již považuješ za pravdu. Vrať se do reality.

FAUL (16)

 • vidět – Nehodě se zabránit nedá, leda že by ses jí pokusil vyhnout.

FAX (13)

 • používat – Raději od svého podnikatelského záměru upusť, neměl bys úspěch.

FAZOLE (29)

 • klíčí – Dojdeš až na konec toho, co tak moc chceš.
 • kvetou – Tvé přání se vyplní i bez tvého přičinění.
 • jíst – Budeš velmi milovat ženy, ať již mladé či staré, ošklivé či krásné.
 • trhat – Připrav se na dohady.
 • vařit – Špatně jsi někoho pochopil a on se nyní urazí.
 • zalévat či sázet – Máš velké přání a je více než pravděpodobné, že se ti brzy vyplní.

FÉN (9)

 • vidět – Pozor na změnu počasí, neměl bys podceňovat výkyvy a raději se pořádně oblékni.

FÉNIX (16)

 • vidět – Budeš svědkem založení požáru.

FENYKL (39)

 • pít – Neposuzuj lidi, pokud nejsi lepší než oni.
 • prodávat – Měl by ses nad sebou zamyslet. Děláš mnoha lidem problémy, ale vždy se to nakonec otočí proti tobě. Nikdy nezůstane zlo nepotrestáno, proto si to pamatuj, neboť si velmi škodíš.
 • sázet – To, co děláš jiným, se obrátí proti tobě mnohonásobně. Nebuď škodolibý.
 • vidět – Buď skromný a tvá skromnost se ti vrátí v přepychu.

FESTIVAL (41)

 • vidět – Stane se mnoho nových událostí, že ti z toho půjde hlava kolem.

FIALKY (28)

 • dát – Štěstí se ti nevyhýbá, hlavně v oblasti lásky. Neznič si ho malichernostmi.
 • dostat – Dej si velký pozor, s kým se stýkáš. Mohl by ses dostat do velmi špatné společnosti.
 • kvetoucí – Budeš mít štěstí ve všem, na co sáhneš.
 • na věneček – Je o tebe zájem, ale osoba, která tě stále sleduje, touží jen po jednom, užít si s tebou. Proto bys měl raději odolat, budeš jen další čárkou v notesu.
 • trhat – Zdá se ti, že ostatní mají štěstí na lásku a tobě se stále zdárně vyhýbá. Opak je však pravdou, láska za tebou přijde, když ji budeš čekat nejméně.
 • zdobit se – Nemá cenu se vytahovat, nebo si dokonce vymýšlet. Právě tvá skromnost k tobě přivede další nové lidi, se kterými si budeš velmi rozumět.
 • ztratit – V lásce prostě nemáš štěstí, opět budeš opuštěný.

FIGURÍNA (31)

 • vidět – Setkání s člověkem, kterému je všechno jedno, ti nečiní žádnou radost. Ani tentokrát v něm emoce neprobudíš.

FÍK (10)

 • dostat darem – Nehledej štěstí jinde, máš ho na dosah ruky.
 • jíst – Protekce je skvělá věc pro toho, kdo jí využije. Svědomí nech doma, taková šance se ti již nenabídne.
 • koupit – Máš velkou touhu, která se ti zatím nesplní.
 • list – Tvé sexuální problémy jsou velkou překážkou v dobře se vyvíjejícím vztahu. Také milostná schůzka proto dobře nedopadne.
 • sušený – Připrav se na úbytek peněz, nebude jich mnoho. Snaž se vyjít i s málem.
 • vidět jíst – Máš mnoho přátel, což každý říci nemůže. Představují tvé bohatství.
 • zralý jíst – V soudním řízení si dej pozor na lstivost a lživá svědectví. Budeš mít velkou práci vše obhájit.

FÍKOVNÍK (23)

 • vidět – Ostudě se tentokrát nevyhneš, nes ji proto s hrdostí, pokud to jen jde.

FÍKUS (17)

 • vidět – dostaneš nápad, kterého by se mohl někdo ujmout. Zrealizuj ho dřív, než ti ho někdo vyfoukne.

 

FILATELISTA (8)

 • vidět – Pokud sháníš práci, mohla by ti být nabídnuta. Pokud práci máš, přemýšlej o změně. Nastává vhodná doba pro zaměstnání na poště.

FILÉ (10)

 • jíst – Nepij vodu z kohoutku, mohla by ti způsobit onemocnění.

FILHARMONIE (49)

 • slyšet – Stanou se věci, které tě velmi zasáhnou.

FILM (24)

 • akční vidět – Svůj čas zkus zúročit na užitečné věci, mrhání časem není vhodné.
 • animovaný vidět – I když se chováš dospěle, jsou lidé, kteří by o tebe chtěli pečovat a nechápou, že žádnou ochranu nepotřebuješ.
 • hrát – Připrav se na změnu zaměstnání.
 • točit – Nikdo ti tvou budoucnost diktovat nebude, máš ji ve svých rukách.
 • vidět – Ve tvém životě nastávají razantní změny.

FILOZOF (33)

 • vidět – Učiníš rozhodnutí, které jediné bude správné. Poslechni svůj rozum, a ne kamarády.

FINANČNÍ (29)

 • úřad – Budeš velmi blízko na hranici zákona, včas se vzpamatuj.

FIRMA (23)

 • mít – Klidně prodej, co nepotřebuješ. Budeš překvapen, co jsou lidé ochotni koupit a za jakou cenu.

FITNESS (46)

 • navštívit – Nejsi spokojený se svým tělem, rozhoduješ se zcela správně o změně.

FLAŠINET (34)

 • hrát na něj – Pokud jsi žena, čeká tě velké dobrodružství, ze kterého zbude mnoho krásných vzpomínek. Pokud jsi však muž, dej pozor, někdo na tebe chystá léčku.
 • na ulici vidět – Budeš strádat, finance nebudou stačit. 
 • slyšet – Zprávu, kterou se dozvíš, nebudeš chtít přijmout.

FLAŠKA (14)

 • prázdná – Nemáš všeho právě nejvíc, ale nebudeš strádat.
 • rozbít ji – Pohádáš se s někým.
 • s pivem – Čekej společnost, která tě brzy navštíví.
 • s vínem – Dostaneš se do příjemné společnosti.
 • s vodou – Na svou budoucnost se těš, nevypadá vůbec zle.

FLÉTNA (24)

 • hrát na ni – V lásce budeš zklamán, člověk, kterého miluješ, tě zradí.
 • slyšet – Dávej si pozor na podvodníky, kteří obchází kolem. Z jejich intrik by ses dostával dlouho a nebylo by to bez finanční ztráty.

FLOTILA (33)

 • vidět – Připrav se na povodeň.

FOBIE (21)

 • mít – Máš z něčeho strach, který se v tobě kupí. Měl by ses pokusit ho překonat.

FÓLIE (23)

 • vidět – Když už máš něco dokázat, nesmí v tom být laxnost. S tím se ničeho nedopracuješ.

FOND (22)

 • peněžní – Dostaneš dárek, který tě potěší.

FONTÁNA (33)

 • vidět – Tvá nemoc už brzy odezní, a bude to velmi rychle.

FORMULÁŘ (21)

 • vyplňovat – Musíš na úřady a vůbec se ti tam nechce. Bojíš se výsledku.

FÓRUM (19)

 • navštívit – Budeš postaven před zásadní rozhodnutí.

FOSFOR (28)

 • vidět – Připrav se na náhlé zhoršení zraku či oční chorobu.

FOSÍLIE (28)

 • vidět – Kdysi dávno jsi něco ztratil a už jsi to vytěsnil z mysli. Nyní se ti věc navrátí.

FOTBAL (26)

 • hrát – Pracuješ velmi mnoho, měl by sis udělat pauzu a nepřepínat se.
 • Vidět – Nesnaž se tak moc, jinak se dočkáš pravého opaku.

FOTBALISTA (44)

 • být – V zaměstnání vše necháváš na druhých, měl bys také pro svou výplatu něco udělat.
 • vidět – Dej pozor na cestě či při sportu, mohl by sis přivodit úraz.

FOTOGRAF (40)

 • fotí tebe – Podívej se pravdě konečně do očí a nelži sám sobě. Neprospěješ

si tím, naopak věčné prodlužování tě později bude bolet.

 • fotíš-li něco – Tvá přesnost je až obdivuhodná, nechceš nikam přijít pozdě a raději jdeš na jakoukoliv schůzku či do práce ještě před stanovenou dobou, abys něco nepropásl.
 • fotíš-li své blízké – Na budoucnost se můžeš těšit, čeká tě mnoho dobrých věcí.
 • vidět ho při práci – V rodině dojde v blízké době ke svatbě, možná se to bude týkat právě tebe.

FOTOGRAFIE (50)

 • akt vidět – Až moc se díváš na cizí těla, která nejsou tak důležitá jako duše.
 • vidět – Setkáš se s člověkem, kterého jsi neviděl roky.

FOUKAT (24)

 • do ohně – Dej si pozor na oheň, mohl by tě popálit.
 • do ruky – Rád rozdáváš nejen radost, ale také drobné dárky. Nyní budeš mít příležitost někoho obdarovat.
 • na plechový nástroj – Uzavřeš přátelství, které bude trvat celý život.
 • vítr slyšet – Nemá cenu se zlobit na druhé, i když se ti zdá, že se ti vše hroutí. Podívej se raději na svůj dosavadní život, zda by nešlo něco změnit. Zkus se také podívat na své chování, zda by se ti líbilo u někoho jiného. Prostě začni u sebe a pokus se změnit, ale jen k lepšímu. Nebude to ze dne na den, ale dokážeš to.

FOXTERIÉR (32)

 • vidět – I když na věrnost příliš nevěříš, dostane se ti jí vrchovatě.

FRAK (18)

 • černý – Připrav se na schůzku, na kterou budeš pozván.
 • mít ho na sobě – Máš šanci dokázat velké věci, tak se na to soustřeď a začni s tím hned teď.
 • obléci – Čeká tě pracovní schůzka, tak se snaž nic nepokazit.

FRANCOVKA (33)

 • vidět – Očekávej potíže, nebudou však tak hrozné, aby se nedaly zdolat.

FRANTIŠEK (37)

 • pálit ho – Zlo se musí vyhánět zlem. To platí zejména na některé lidi.
 • vidět hořet – Lidé se ti budou snažit zavděčit, proto ti začnou lichotit.

FRETKA (33)

 • vidět – Čekáš komplikace na projednávání určité věci, závěr však bude mít

rychlý spád.

FRÉZA (12)

 • používat ji – I když se někdo tváří nepřístupně, je to jen zástěrka, aby nemusel ukázat slabost.

FRIGIDNÍ (37)

 • být – Máš skrytá přání, kterým ale vyhověno nebude.

FRONTA (30)

 • nekonečná – Nyní se ti nedaří, na cokoliv sáhneš, to zkazíš.
 • vidět – Měj oči otevřené, nebude ti to ke škodě.

FŮRA (12)

 • citronů – Dostaneš se do centra epidemie, proto buď opatrný.
 • plná – Dočkáš se svého blahobytu, ale na práci nezanevřeš.
 • plná bab – Stát žene do záhuby nejen tebe, ale i ostatní. Dej si pozor na to, kam ukládáš peníze, stát by tě o ně mohl připravit.
 • plná duchovních – Budeš svědkem velké katastrofy.
 • prasat – S klidným svědomím si můžeš vsadit, máš velkou šanci na velkou výhru.
 • prázdná – Budeš trpět na nedostatek všeho, co máš rád či co potřebuješ k životu.
 • převržená – Dávej si pozor při cestování, i kdyby na kratší vzdálenost. Možná budeš muset podat pomocnou ruku někomu, kdo to bude potřebovat.
 • sena – Štěstí se na tebe začne lepit, až ti bude chvílemi líto ostatních, kteří ho mít nebudou.
 • slámy – Neštěstí se vždy drží lidí, kteří si ho vůbec nezaslouží.
 • vidět – Přijdeš k věci, po které již dlouho toužíš.