SNY OD PÍSMENA H

HÁBIT (13)

 • koupit – Po zklamání v lásce nebudeš toužit po dalším spolužití s nikým jiným.
 • mít – Raději jsi sám, bez partnera. Takto ti to vyhovuje.
 • svlékat – I když ses zklamal, nechceš být sám. Zatoužíš po spřízněné duši.

HABR (8)

 • lézt po něm – Vzdělání je pro tebe hodně důležité. Budeš se snažit doplnit si, co jsi zameškal.
 • objímat – I když bys byl nejraději hodně vzdělaný, nehneš pro to ani prstem.
 • slézat – Učivo ti neleze do hlavy, učení ti dělá velké starosti.
 • vidět – Zapuď všechny myšlenky na sebevraždu. Oběšení není nejlepší nápad, tvé problémy se dají řešit.

HACKER (21)

 • být – Chceš proniknout do tajemství všech lidí kolem sebe.
 • vidět – Někdo se ti šťourá v tvém životě i soukromí. Neprozrazuj na sebe nic, co nechceš, aby věděli ostatní.

HÁČEK  (8)

 • na ryby – Chop se příležitosti, dokud se ti nabízí.

HÁČKOVAT (13)

 • cokoliv – Potřebuješ si přivydělat a přemýšlíš i nad domácí prací. Zaměř se tedy na ruční práce.

HAD (7)

 • bít ho – Je zapotřebí se začít bránit.
 • bojovat s ním – Budeš se muset postavit člověku, který by tě nejraději vymazal z povrchu zemského.
 • dlouhý – Máš kolem sebe člověka velmi zlého, který má navíc také postavení. Nebude lehké se mu vzepřít, ale je nutné to udělat.
 • hladit – Nepodléhej nízkým pudům a nezkoušej věci, o kterých nic nevíš. Již by ses z nich nemusel vymanit.
 • hořící – Pozor na oheň, který bude založen úmyslně. Mohl bys přijít o více, než jen o majetek.
 • chytit ho – Přijdeš o velké množství peněz. Tuto ztrátu budeš získávat zpět velmi obtížně. 
 • jíst – Dej pozor na to, co strkáš do pusy, lehce by ses mohl otrávit.
 • kolem stohu – Chystá se k tobě člověk, který chce pošlapat tvé štěstí a také pro to udělá maximum. Neposlouchej jeho řeči a řiď se svým rozumem.
 • letící vzduchem – Při bouřce raději vše vypni, ať neutrpíš škodu způsobenou bleskem.
 • má několik hlav – Někdo se chystá na tobě vyzkoušet věci, které ještě nikdy nikdo nezkusil. Mohl bys mít trvalé zdravotní následky, proto se jim raději vyvaruj.
 • malovaný – Žádné konkurence se neobávej.
 • malý – Budeš mít jiné názory na spoustu věcí nežli ostatní. Nevzdávej se svého přesvědčení, jen tak dojdeš do cíle.
 • maso z něj jíst – Chystáš se na spor, ať již soudní či soukromý. Neboj se ničeho a klidně do toho jdi, výhru máš v kapse. Tvůj protivník se nakonec nezmůže ani na slovo a odejde poražen.
 • měděný na kůlu – Čekáš na uzdravení ze své vyléčitelné nemoci, a dočkáš se ho.
 • mluvící – Budeš vystaven pokušení. Přijmi, pokud chceš, ale raději to nech být.
 • mnoho hadů – Bude ti špatně od žaludku, ale bude to jen krátká nevolnost, nic, nad čím by sis měl lámat hlavu. Zřejmě jsi snědl něco, co ti příliš nesedlo.
 • na stromě – Myslíš si v hloubi duše o sobě, že jsi v něčem nejlepší. Není to pravda ani z poloviny. Pád bude velmi bolestný.
 • na své ženě – Můžeš na sebe být velmi pyšný, tvá partnerka ti porodí syna.
 • na talíři – Stále ještě nevidíš, že jsi okrádaný, pomalu, ale systematicky.
 • plazící se – Dej si pozor na klamné jednání, kterému budeš muset brzy čelit.
 • rozsekat ho – Získáš majetek, o kterém prozatím nevíš.
 • svíjející se – Jsi dosti silný, abys zdolal i toho největšího nepřítele.
 • svlékat z kůže – Přijdeš na to, kdo ti škodí.
 • syčící – Pomluvám se nevyhneš, ale tyto tě budou mrzet dvojnásob. Nejen, že nic z toho není pravda, ale také jsou velmi zlé a kruté.
 • šlápnout na něj – Rozmysli si, kdo si tvou důvěru zaslouží a kdo ne. Je kolem tebe mnoho falešných lidí, kteří se nazývají tvými přáteli.
 • tančící – Vyrážíš jen za zábavou, ale tentokrát to tak neškodné nebude.
 • u prsu – Vychováš nevděčné děti, které budou hlavně svou matku ignorovat, mohlo by to být ale i horší.
 • uštknut být – Měl bys být opatrnější a naslouchat, co si kdo o tobě povídá, mnoho lidí tě akorát pomlouvá.
 • v kapse – Dej pozor, co podepisuješ. Hlavně dokumenty podepsané v blízké době nejsou úplně v pořádku.
 • v klíně – Necháš se svést někým, kdo není zrovna dvakrát čestný.
 • v kolébce – Máš pochybnosti, zda dítě, které vychováváš, je tvé vlastní. Raději si nech udělat test otcovství, možná budeš překvapen. Rozhodně ale není otec ten, kdo dítě zplodí, ale ten, kdo se o něj dokáže postarat. Otázka ale zní, zda to uneseš či nikoliv. 
 • v ohni – V okolí je žhář. Pozor, ať plameny nezasáhnou také tvůj majetek.
 • v posteli – Dej pozor na nevěru, ať již svou nebo partnerovo. Jeden z vás nemá čisté svědomí.
 • v povětří – Kolem tebe je velké dusno, které potlačuješ v sobě. Nech své emoce vyjít na povrch.
 • ve vodě – Ocitneš se velmi blízko epidemii, mohl bys také onemocnět.
 • velký – Člověk, o kterém si myslíš, že by tě nikdy nepodvedl, ti dokáže pravý opak.
 • vidět – Nepřítel se pohybuje blízko tebe, stačí jen otevřít oči a slepě nedůvěřovat každému.
 • zabít ho – Tvůj přítel se ti snaží uškodit, ty to však zjistíš v pravý čas a uděláš patřičná opatření.
 • zlatého najít – Každé místo má svou historii a ty se ocitneš na místě tak mocném, že tě úplně zachvátí. 
 • zlatého vzít – Dostaneš dar od člověka, se kterým sis nikdy nerozuměl.

HÁDANKA (20)

 • dát – Máš na srdci mnoho věcí, o které se s někým podělíš.
 • luštit ji – Čekáš na vysvětlení a zdá se ti, že se ho nedočkáš. Opak je však pravdou. Toto vysvětlení ti objasní mnoho věcí.
 • nevyluštit ji – Musíš se již rozhodnout, máš na to málo času. Na tvém rozhodnutí závisí nejen tvůj osud.

HADICE (20)

 • vidět – Tvá nemoc bude dlouhá a zlá.

HÁDKA (11)

 • být přítomen – Nejsi spokojen se svým partnerským vztahem, ani s prací. Práce tě již nenaplňuje, a proto děláš jednu chybu za druhou.
 • hádat se – V blízké budoucnosti tě nečeká nic pěkného, jelikož jsi nespokojen se svým životem. Začni se dívat na svět trochu optimisticky a vše se obrátí k lepšímu.
 • mezi milenci – Budeš mít krásný partnerský život, nebude sice založen na lásce, ale to nevadí. Tak to chceš a tak to budeš mít.
 • mezi přáteli – Utrpíš větší ztráty.

HADR (11)

 • kupovat – Není zapotřebí spekulovat, díváš se na to špatně.
 • nosit – Nesnažíš se zlepšit životní podmínky své, ani své rodiny. Proto přijde období velkého strádání.
 • odhazovat – Začni používat svůj rozum. Tak, jak věci děláš, není správné. Jsi do všeho hr a to není dobré.
 • prát – Jsi materiálně založený, sbíráš pro tebe potřebné věci, ale v konečném důsledku je to jen harampádí. Udělej si pořádek a vyhoď, co nepotřebuješ. Možná se budeš divit, kolik místa si tím uspoříš.
 • prodávat – Pusť se do velkého úklidu, už je to zapotřebí.
 • sbírat – Na to, abys zbohatl, budeš muset obětovat mnoho námahy. Není to však nedosažitelné, ale bez potu se to neobejde.

HADRÁŘ (5)

 • vidět – Máš kolem sebe lidi, kteří jsou až nepříjemně vlezlí. Straň se jich, pokud můžeš a nepouštěj si je přes práh. Měl bys velkou práci se jich zbavit.

HÁJ (4)

 • bloudit v něm – Budeš se muset krotit ve svých výdajích, pokud si nechceš půjčovat. Omez nepotřebné výdaje.
 • procházet jím – Radost se objeví zcela znenadání, a dlouho tě neopustí.
 • zasněžený – Budeš na tomto světě dlouhý čas, prožij ho, jak nejlépe dokážeš.
 • zelený – Prožiješ jenu hodinu štěstí se svým milovaným. Snaž se, ať to není také poslední.

 

HAJNÝ (9)

 • líbající bábu – Budeš v centru zemětřesení, ale dostaneš se z toho.
 • vidět – Tvé finance se opět zmenší, dostaneš pokutu a budeš ji muset zaplatit.

HÁJOVNA (16)

 • vidět – Tvůj přítel ohlásil svatbu, a ty se již nemůžeš dočkat, až ten den nastane. Možná si tě zvolí za svědka.

HÁK (5)

 • ve zdi – Pořádně zamykej dveře, zloděj si už brousí zuby. Nepouštěj do bytu nikoho, koho neznáš.
 • vidět – Nemáš právě nejlepší pověst, a celkem si na tom zakládáš. Ale občas bys bral, kdyby se minulost dala vymazat.
 • vytáhnout ze zdi – Budeš dávat velký pozor, abys nebyl okraden. Víš, že nemáš podepisovat nic, čemu nerozumíš. Tak to měj na paměti, až se do takovéto situace dostaneš.
 • železný – O své štěstí se neobávej, nehodlá se tě jen tak pustit.

HALAPARTNA (33)

 • vidět – Máš své přesvědčení, proto se snaž, aby ti ho nikdo nevzal. Lidé oceňují tvé názory, které se jim mnohdy nelíbí.

HALDA (14)

 • vidět – Dostaneš se do dluhů, ze kterých nebude cesty ven.

HALENKA (29)

 • vidět – Jsi skromný, a proto si tě mnoho lidí cení. Zůstaň takový i nadále.

HALUŠKY (12)

 • jíst – Chystá se za tebou návštěva od našich východních sousedů.

HAMBURGER (36)

 • jíst – Onemocníš chorobou žaludku.

HANBA (13)

 • být zahanben – Tvé svědomí není čisté.

HARAKIRI (24)

 • spáchat – Potrápí tě velké bolesti břicha, bez náznaku upozornění.

HARAŠENÍ (12)

 • zažít – Jsi velmi žádán u opačného pohlaví, doteky vyhledáváš, byť jen letmé.

HARDWARE (20)

 • vidět – Budeš potřebovat nový počítač či notebook, proto se půjdeš

podívat na sortiment do obchodu.

HARÉM (6)

 • mít – Budeš nevěrný. Nedokážeš to však dobře skrývat.

HARFA (15)

 • beze strun – Onemocníš, proto se chraň, jakkoliv je to možné, ať následky nemoci zmírníš.
 • cestovat s ní – Těžkostem se tentokrát nevyhneš.
 • harfeník – Mnoho rozhazuješ své finance, dostaneš se na jejich dno. Zkusíš si na vlastní kůži, co je to být chudý.
 • harfenistka – Láska kvete v každém věku, i ty ji zažiješ.
 • hrající – Velmi truchlíš, ale nejsi na to sám. Dovol ostatním, ať sdílí tvou bolest, bude se ti pak lépe snášet.
 • hrát na ni – Zúčastni se hudebního konkursu. I když nevyhraješ, tvého talentu si všimnou a budeš přijat do sboru.
 • rozbitá – Očekávej lehčí onemocnění. Při podcenění příznaků by ale mohly nastat komplikace.
 • vidět – Každý může přijít do neštěstí, ale ty najdeš cestičku, jak se z něj dostat bez větší úhony.

HARMONIKA (31)

 • foukací – Setkáš se s obtěžováním, které ti nebude vůbec příjemné. Musíš se tomu postavit a utnout to hned v začátcích, jinak zažiješ pravé peklo.
 • hrát na ni – Nastává veselejší období, tak si ho vychutnej.
 • tahací – V poslední době se ti nedaří vydělat slušné peníze.
 • vidět – Půjdeš do hospody s kamarády, užij si to a nic neřeš, alespoň se odreaguješ od každodenních problémů.

HARPUNA (18)

 • používat – Máš velké oči, nedávej si složité úkoly.

HASÁK (12)

 • vidět – Nic si nedělej z rozbité věci, necháš ji opravit a budeš nadále používat.

HASIČ (7)

 • být – Někdo se na tebe bude hodně zlobit, a oprávněně.
 • vidět – Budeš mít sice štěstí, ale to bude vrtkavé. Poděkuj i za to špatné, a pak se ti vrátí zpět.

HASIT (19)

 • požár – Zažiješ pravé štěstí.
 • žízeň – Budeš mít velmi dlouhý život, který prožiješ plnohodnotně.

HAŠIŠ (9)

 • užívat – Už tě nebaví život takový, jaký ho máš. Musíš si ho zpříjemnit něčím neobvyklým.

HAŠLERKA (18)

 • vidět – Dobrá nálada tě neopustí, nenech si ji pokazit.

HAVRAN (17)

 • bílý – Nebudeš moc hrdý na to, co uděláš nebo jsi již udělal. Očekávej tvrdý trest.
 • brk z něj – Anonym nikdo nedostává rád, ty ho však nedostaneš. Dostane ho ale instituce, a ty z toho budeš mít těžkou hlavu. Budeš se muset hájit ve věci, o které nic nevíš.
 • jíst maso – Onemocníš velmi zlou nemocí. Určitý díl na tom neseš ty sám. Ostatní je dílem osudu.
 • klová-li tě – Zažiješ loupežné přepadení. Zachovej chladnou hlavu, jen tak z toho vyvázneš bez následků.
 • krákající – Dozvíš se mnoho špatných zpráv.
 • krmit ho – Vyslechneš poselství, které však nebude dobré.
 • létá-li kolem domu – Smrt obchází kolem.
 • letící nad hlavou – Někdo, koho znáš, zemře. Bude to ten, nad čí hlavou lítá. Pokud jsi to ty, je to tvá smrt.
 • lítá-li kolem tebe – Někdo z tvé rodiny již brzy zemře.
 • mnoho jich – Budoucnost je velmi špatná, bohužel jen málo pro to můžeš udělat.
 • na domě – Dej pozor na výbuch, nenos nic k otevřenému ohni, co by mohlo explodovat.
 • na stromě – Člověk, kterého znáš, se oběsí. Neměl by to být nikdo z okruhu rodiny, spíše opravdu jen známý.
 • na šibenici – Zapomeň na myšlenku sebevraždy, a raději se snaž obrátit svůj život k lepšímu.
 • peří z něj – Vyděláš si peníze, ale nebudeš se z nich dlouho radovat. Jak přišly, tak odejdou.
 • slyšet – Neštěstí by ses vyhnout nemusel, proto se snaž, abys ho alespoň zmírnil. Nebude to však snadné, pokud se nedozvíš, o jaké neštěstí se jedná.
 • v domě – Pokud si chceš najít někoho na úklid svého bytu, zvažuj pečlivě. Také na vyřízení nutných záležitostí je zapotřebí vybrat naprosto spolehlivého člověka.
 • v kleci – Dočkáš se svého osvobození, ať již jsi uvězněn ve věznici, či ve vztahu.
 • vidět – Stane se ti něco nemilého.
 • zabitý – I když příliš nevěříš, že by se mohl stát zázrak, budeš příjemně překvapen. Toho zlého sis už užil dost, a je čas, aby se karta otočila.
 • zahnat – Objevíš ve svém okolí podvod, se kterým ale nic neuděláš. Ne proto, že bys nemohl, ale proto, že se bojíš následků.

HÁZENÁ (20)

 • vidět – Lidé se ti posmívají a nehodlají v tom přestat.

HÁZET (21)

 • jídlem – Utrácíš velké množství peněz bez rozmyslu.
 • něco – To, co sis usmyslel, uskutečníš. Bude to znamenat převrátit svůj život vzhůru nohama, ale už nastal čas na změnu.
 • sněhovou koulí – I když už zlostí nevidíš, není to trvalý stav. Vše přejde a ty se důvodům možná zasměješ.
 • ve zlosti – Uškodíš si svou vlastní laxností.

HEDVÁBÍ (13)

 • barvit – Půjčil sis mnoho peněz a ne jen od banky. Věřitelé se ti ozvou.
 • bílé – Setkáš se s příjemným člověkem.
 • červené – Postihne tě neštěstí, a nejen tebe. Alespoň na to nebudeš sám.
 • kupovat – Svou práci zkus změnit, pak přijde i majetková spokojenost.
 • modré – Ztratíš velmi drahocennou věc.
 • nosit – Jsi velmi ješitný, a to ti bude nejvíce ke škodě.
 • vidět – Tvá přání jsou příliš velká na to, aby mohla být splněna.
 • žluté – Onemocníš. Za tuto nemoc si však částečně můžeš sám.

HELIKOPTÉRA (31)

 • vidět – Neboj se lidí kolem sebe, nikdo tě nesleduje.

HELMA (22)

 • mít – Najdeš člověka, který bude ochotný ti pomoci jak morálně, tak i finančně. Važ si toho, takových lidí se nerodí mnoho.
 • sundat – V zaměstnání čekej personální změny, které se bohužel dotknou i tebe. Hledej si již nyní nové místo.
 • vidět – Jsi obávaný nepřítel, i když si to nemyslíš. Lidé kolem tebe mají ale jiný názor.

HERBÁŘ (14)

 • vidět – Nevěříš příliš lékům, dáváš přednost alternativní medicíně. Vždyť i naši předkové využívali sílu bylinek, tak proč nečerpat z jejich moudrosti.

HEREC (22)

 • být – Není ti právě zrovna nejlépe, tak zůstaň doma.
 • mluvit s ním – Pro svou žárlivost přijdeš o svého přítele.
 • vidět – Zažiješ nejedno dobrodružství.

HEREČKA (21)

 • vidět – Dej pozor na svá vydání. Budou hodně velká a ty nemusíš na vše mít.

HERKULES (37)

 • vidět či jím být – Máš mnoho špatných vlastností a ještě více neřestí. Vlastnosti nezměníš, ale nad neřestí zvítězit můžeš.

HERMELÍN (37)

 • nosit – Jsi pyšný, nejen na svou osobu, ale také na bohatství, které máš. Vždyť bohatství se nemusí měřit jen majetkem či penězi, je mnoho jiných věcí, které jsou mnohem důležitější.
 • svlékat – Přijdeš o vše, co nyní máš.
 • sýr jíst – Jakákoliv omezení ti neprospívají, ale jsou nutná.

HERNA (21)

 • hrát v ní – Stane se ti několik dobrých věcí. Snaž se je také oplatit.
 • prohrávat – Se svým zaměstnáním si děláš velké starosti, ani doma není vše tak, jak má být.
 • vidět – Nečeká tě nic dobrého, pokud investuješ své finance. Pochybným transakcím, i když zdánlivě výhodným, se raději vyhni.
 • vyhrávat – Už brzy podnikneš věc, nad kterou v poslední době mnoho přemýšlíš. Setkáš se se zdarem. 

HEROIN (24)

 • mít – Máš nízkou sebedůvěru, měl bys s tím už konečně něco udělat.
 • shánět – Problémy se na tebe valí proudem.

HEŘMÁNEK (29)

 • pít – Věnuješ se příliš svému zdraví. Někdy by to mohlo být na škodu, ale momentálně to povede ke tvému uzdravení.
 • sušit – Příliš mnoho se pozoruješ. Je v pořádku, že se o své zdraví staráš, nic se ale nemá přehánět.
 • trhat – Jsi nemocný, ale tvá nemoc není vyléčitelná. Následky můžeš zmírnit, přijde úleva.
 • vidět – Stále se ti nemoci vyhýbají, ale nebude tomu napořád. Je na čase, abys také onemocněl, tvé tělo zahálí.

HESLO (21)

 • psát – Tomu, co neznáš, by ses měl vyhnout. Není nutné zkoušet úplně vše.

HLAD (13)

 • mít – V podnikání čekej úspěch. Jelikož svou práci nebudeš muset řešit, tak půjde vše tak, jak má, můžeš se věnovat touze po někom, kdo je ti milý.

HLADIT (24)

 • bábu – Není to s tebou tak zlé, jak se snažíš před ostatními ukázat. Mnoho lidí je na tom mnohem hůře. Přestaň předstírat své neštěstí.
 • čerta – Nesmíš se chovat k lidem jen v dobrém, jelikož ne každý to umí ocenit. Někdo ti způsobí velké nepříjemnosti, jako odměnu za tvé dobro.
 • dítě – Stále hledáš výmluvy a nechceš si přiznat, že i ty máš starosti.

HLAS (14)

 • mocný slyšet – Tvá budoucnost na tebe z dálky mává, je příznivá, tak se na ní také tak dívej.
 • neznámý slyšet – Lidé tě budou chválit za tvůj postoj k určité záležitosti.
 • rozléhající se – Jedno z tvých dětí o sobě dá vědět, kdy ho bude znát celý svět. Prorazí se svou slávou, lidé si o něm budou dlouho povídat. Budou se s ním chtít setkat.
 • volá tě jménem a ty odpovíš – Smrti se nevyhneš.
 • volající o pomoc – Máš dojem, že ti nikdo nepomůže, ale není to tak. Pomoc přijde v pravou chvíli.

HLASATEL (36)

 • vidět – Jsi podváděn, lží už bylo dost.

HLÁSNÝ (15)

 • slyšet troubit – Lidé si o tobě povídají v dobrém i zlém, i když někdy zcela bez důvodu. Jeden důvod jim však dáš.
 • vidět na věži – Stále se spoléháš jen na cizí pomoc. Zkus jednou věřit sobě a svým instinktům, dokud ještě nějaké máš.

HLAVA (11)

 • bílá – Jsi u lidí velmi vážený. Není to však pro tvé postavení, ale pro moudrost, kterou nelze přehlédnout.
 • bolavá – Očekávej menší ztrátu.
 • být na ní poraněn – Budeš muset vykonávat velmi těžkou práci. Raději bys k penězům přišel snáze, ale práce tě vesměs baví, tak si obtížnosti ani nevšímáš.
 • holá bez pokrývky – Neměl bys každému hned věřit vše, co se ti snaží vnutit. Je to velmi ubohé a ty to prokoukneš záhy.
 • holí-li panně – Přijdeš o své panenství.
 • holí-li ti – Dožiješ se sice vysokého věku, ale na své stáří se těšit nemůžeš.
 • holí-li ženě – Vzal sis člověka, na kterém ti záleží, nebo si ho teprve vezmeš. Je to v podstatě jedno, ovdovění se nevyhneš, přijde moc brzy na to, aby ses s ním stačil rozloučit.
 • koňská – Dokážeš čelit mnoha věcem, jen máloco tě dokáže zdolat.
 • kozlí – Jsi smyslný a dokážeš to použít nejen v partnerském životě, ale i na veřejnosti. Budeš středem pozornosti.
 • krvavá – Můžeš vynalézt věc, která pomůže lidem v jejich každodenním životě. Také bys mohl přijít na něco, co usnadní práci nejen tobě, ale i ostatním.
 • mít holou – Budeš se nesmyslně hádat s každým, kdo ti přijde do cesty.
 • mnoho – Díky podvodu, který se na tebe chystá, lehce přijdeš o vše, co je ti drahé. Upadneš do neštěstí a budeš potřebovat pomoc zvenčí.
 • mýt – Neštěstí se tentokrát vyhneš.
 • obráceně nasazená vlastní – Uděláš nějakou nerozvážnost, která pro tebe bude mít nedozírné následky.
 • pěkně učesanou mít – Nemusíš se tvářit tak roztomile, přátele tím nezískáš. Spíše naopak, odeženeš tím od sebe mnoho lidí.
 • prasečí – Nemáš čisté myšlenky, měl bys raději myslet pozitivně. Všechny takovéto myšlenky pusť rychle z hlavy, přivodí ti spoustu nepříjemností.
 • rohatá – Najdeš peníze, zda je odevzdáš a budeš doufat, že dostaneš odměnu, nebo zda si je necháš, bude záležet na tvém rozhodnutí. Vol správně, abys toho nelitoval.
 • rozcuchaná – Musíš si utřídit nejen myšlenky, ale také svůj život. Nebude to lehké, máš v hlavě pěkný nepořádek. 
 • s hodně vlasy – Máš velký talent, tak se snaž ho využít. Jen tak budeš v budoucnu spokojený. Jinak si stále budeš vyčítat, že jsi to neudělal.
 • s krásnými vlasy – O lásku ostatních se nestarej, milují tě takového, jaký jsi. Nemusíš se proto přetvařovat. Jen buď sám sebou.
 • tlustá – Tvé štěstí ti nikdo vzít nemůže, toto můžeš udělat jen ty sám.
 • useknout ji – Dostaneš šanci, ale neměl bys ji využít, jelikož ti někdo nadržuje. Nakonec tě úspěch nebude tak bavit, jak sis myslel, protože jsi ho nedosáhl svými schopnostmi, ale protekcí.
 • useknout ji ženě – Narodí se ti syn, ale také přijdeš o milovaného muže. Nyní nevíš, zda se radovat nebo plakat.
 • velká – Něco ti nažene velký strach.
 • velká a silná – Na své štěstí jsi čekal velmi dlouho, a nyní je čas, aby ses konečně dočkal.
 • vidět useknout – Budeš zklamán, a poneseš si toto zklamání dlouho. Musíš pochopit, že ne všichni jsou špatní, pak se tohoto zklamání rychle zbavíš.
 • zraněná mečem – Obdržíš dar, který bude tak velký, že to nebudeš čekat. Už dlouho ti nikdo nic nedal a tak budeš podezřívavý. Víš, že pokud ho přijmeš, budeš muset tento dar oplatit.
 • zvířecí místo vlastní mít – Rozmysli si, zda tvé jednání nepřivede jen špatné věci. To, co zamýšlíš, není vůbec rozumné.

HLAVEŇ (8)

 • zbraně – Chceš se někomu zavděčit, ale osoba, které se málem klaníš až k zemi, je velmi hloupá a nebude ti k užitku.

HLEDAT (28)

 • něco – Máš spoustu přání, uvaž, zda jsou splnitelná. V hloubi duše víš, že nikoliv, jen na nich příliš lpíš. Slev ze svých nároků.
 • někoho – Zemře člověk, kterého máš rád.

HLEMÝŽĎ (3)

 • bez ulity – Nic tomu možná nenasvědčuje, ale brzy nebudeš mít kde bydlet.
 • být – Snaž se být dochvilný. Ostatní už nebaví stále na tebe čekat.
 • hledat je a jíst – Svou pozornost obracíš špatným směrem, zanedbáváš vše ostatní.
 • jet na něm – Čeká tě rozhovor se svým nadřízeným, zachovej proto chladnou hlavu.
 • jíst – Stále jen pracuješ nebo se něčím zaměstnáváš. Nejsi stroj, a to měj na paměti. Potřebuješ také odpočinek, jinak padneš vyčerpáním.
 • leze – Nic ti nemůže pokazit tvou image, nikdo ti nezkříží tvé plány.
 • mrskat – Stále ses ještě nedočkal vyjádření z úřadu, nepomáhají ani tvé písemné ani ústní popohánění. Budeš si muset na rozhodnutí počkat. 
 • nese do domečku dopis – Je třeba vyplnit papíry, které po tobě bude nadřízený žádat.
 • vidět – Dostaneš se do špatné společnosti.

HLÍDAČ (6)

 • vidět – Pořádně zkontroluj všechny okna i dveře, než odejdeš z bytu.

HLÍNA (13)

 • formovat – Přijdeš k nečekanému zisku.
 • jíst ji – Omez potraviny, které by ti mohly zkazit žaludek. Dej si raději něco zdravého. Denní půst by také nebyl od věci.
 • mazat s ní kamna – Cestu k bohatství máš před sebou. Pokud se jí vydáš, bohatství bude velké.
 • na nohou – Máš v hlavě určitý plán. Ne, že by byl špatný, ale v současné době je značně neproveditelný. Zkus ho trochu upravit, nebo s ním počkej na příhodnější dobu.
 • nádoba – Někdo z okruhu tvé rodiny se velice zlobí. Ke zlosti nemá tak velký důvod, jak dává na sobě znát. Raději se s tímto člověkem do větších hádek nepouštěj, svých slov byste mohli litovat oba dva.
 • vidět – Ve svém životě postupuješ velmi pomalu a tak to bude i nadále. Vše si musíš vybojovat, nic nedostaneš zadarmo. Bude tě to stát mnoho úsilí, ale díky úsilí prožiješ velice plnohodnotný život, který bys jinak jen promrhal zahálením.
 • vykopat – Peníze jakoby k tobě nechtěly vůbec jít, a když už přijdou, dlouho u tebe nezůstanou. Vynaložíš mnoho snahy na jejich nabytí.
 • zpracovávat – Jsi umělec každým coulem. O svých kvalitách víš, a také je v budoucnu použiješ k dosažení svého blahobytu.
 • žlutá a mokrá – Onemocníš.

HLÍZA (11)

 • vidět – Tvůj způsob života bude mít za následek zdravotní potíže ve formě vředů.

HLOH (9)

 • kvetoucí – Pokud se rozhodneš pro svatbu s člověkem, kterého miluješ,

neprohloupíš.

 • vidět – Osud pro tebe připravil partnerské štěstí, tak si ho vychutnej plnými doušky.

HLOUPOST (26)

 • udělat – Stále tápeš, i když k tomu nemáš důvod. Oči ti otevře jistý náhled, který máš již nyní před očima.

HLUCHAVKA (15)

 • vidět – Nevěnuješ mnoho pozornosti svému sluchu, bude slábnout, až ho ztratíš úplně.

HLUCHOTA (16)

 • mít – Budeš mít starosti, a ne zrovna malých rozměrů. Zkus se na ně podívat také z druhé, světlejší strany.

HLUK (13)

 • dělat – Mrzutosti si tě vyhlédly a nechtějí od tebe odejít.
 • slyšet – Pohádáš se se sousedy, kvůli úplné maličkosti. Jsou naprosto zbytečné.

HLUPÁK (14)

 • vidět – Nedej si nic namluvit, někdo tě chce zmanipulovat. Měl bys spoléhat na svůj rozum.

HMOŽDINKA (24)

 • vidět – Budeš potřebovat nutně něco opravit, na co sám nestačíš.

HMOŽDÍŘ (17)

 • tlouci v něm – Chystá se k tobě návštěva, tak ji přivítej, jak se patří.
 • vidět – Cíl máš před sebou a nemůžeš k němu dojít. Bude tě to stát velké úsilí.

HMYZ (19)

 • blechy, švábi – Lidé nejsou jen dobří, právě naopak. Takoví se rozhodli, že se budou podílet na tvém neštěstí. Udělají pro to cokoliv.
 • být pobodán – Všichni nejsou tak upřímní jako ty, proto si dej pozor na podvod, který se na tebe chystá.
 • letící – Utrpíš menší ztráty, zkus se na ně připravit.
 • lezoucí – Uděláš něco, za co by ses rozhodně nepochválil.
 • mít – Objeví se zaměstnání, na které tak dlouho čekáš.
 • v domě – Tvůj život se začíná obracet, bohužel k horšímu. Budeš se z toho dostávat velmi obtížně.

 

HNÁTY (21)

 • kostry – Jsi v poslední době hodně rozladěný, proto není divu, že i nadále budeš hádky vyhledávat.

HNĚV (4)

 • cítit – Usmíříš se s člověkem, se kterým sis řekl mnoho nepěkných věcí.

HNIDY (22)

 • česat na hlavě – Zatím nenastala doba pro tvé štěstí. Ani majetek nerozmnožíš, ani žádný nezískáš po delší čas.
 • v hlavě – Nastává doba, abys rozmnožil své finance či majetek, blíží se doba blahobytu.
 • vidět – Drobné starosti zvládneš, i když je jich požehnaně.

HNIS (18)

 • vidět – Problémům se nevyhneš, jen dej pozor, ať si nepřivodíš myšlenkami nějakou nemoc.

HNÍZDO (18)

 • do vosího šlápnout – Budeš neúspěšný ve všem, co budeš dělat. Raději se drž stranou a neinvestuj žádné peníze, nikdy by se ti nevrátily.
 • hadí – Je ti souzeno zažít zlé věci, protože ses v minulosti nechoval tak, jak jsi měl. Nyní se ti to začne vracet.
 • prázdné – Tvá cesta do ciziny ti byla souzená. Nejenže se tam usadíš a získáš také dům, ale již se nikdy do své vlasti nevrátíš. Budeš se však vracet ve svých vzpomínkách či krátkých návštěvách.
 • s mláďaty – Nekoukej jen na své potřeby, ale také na potřeby svých nejbližších. Tvá rodina si zaslouží tvou pozornost a více lásky.
 • s ptáčaty – Máš možnost získat velké peníze formou hry, tak si vsaď nebo se nějaké zúčastni.
 • s vejci – Budeš mít mnoho dětí a hodného člověka vedle sebe. Prostě spokojený rodinný život.
 • s vejci – Zažiješ velkou radost.
 • shozené – Rodinná tragédie se odehraje již velmi brzy.
 • sundat ze stromu – Již brzy řekneš své „Ano“.
 • vlaštovek – Vždy se těšíš domů, panuje tam klidná atmosféra.
 • vosí – Ztratíš tobě drahou věc. Tuto věc už nikdy nedostaneš nazpět. Má pro tebe větší cenu než je její skutečná hodnota.
 • vybrat – Prověř si raději dvakrát, co ti bylo sděleno, ať nedojde k omylu. Tvá intuice tě tentokrát zklamala, není to tak, jak je ti předkládáno, proto si rozmysli, zda ústně zaútočíš na člověka, kterého se to týká.

HNŮJ (12)

 • kravský – Pokud jsi zdravý, nic se na tom nezmění. Pokud jsi ale nemocný, čekej zlepšení.
 • na velké hromadě – Bohatství nemusí být jen o penězích, i když i ty se k tobě budou stěhovat jako zázrakem.
 • nakládat – Dej si pozor na svou čest, kterou ti pošpiní lidé, kteří se nazývají tvými přáteli. Neměl bys jim však důvěřovat.
 • poházen být – Stane se ti neštěstí.
 • roztahovat – Zbohatneš, aniž si to uvědomíš.
 • v jámě – Vydáš se na cestu za shromažďováním majetku. Nic tě nezastaví.
 • válet se v něm – To, co nyní nastane, ti vrátí úsměv do tvé tváře.
 • vézt – Tvá práce konečně bude za to stát. v tomto směru čekej nárůst povinností, ale také úspěch při uzavírání obchodních smluv.
 • vidět – Nemoc si nevybírá mezi bohatými či chudými, zasáhne každého, když to čeká nejméně. Ani tobě se nevyhne.
 • vyvážet – Nemá cenu si držet okolo sebe lidi, na které stále jen doplácíš. Pokud se sebou nezačnou něco dělat, rozluč se s nimi.

HOBLÍK (12)

 • hoblovat prkna – Konečně se na tebe usmívá štěstí, budeš ho mít ve všech oblastech života.
 • pracovat s ním – Chtěl bys, aby se všichni tví přátelé a lidé co znáš, měli dobře. Občas tomu trochu napomůžeš, není to ale spíše k jejich škodě? Zauvažuj nad tím, zda jim tím prospíváš či spíše ubližuješ.
 • vidět – Je třeba, aby si tvůj známý uvědomil, že se nemůže chovat tak, jako doposud. Dej mu to znát.

HOBLINY (26)

 • sbírat – Raději dej ruce pryč od plánu v podnikání, realizoval bys ho zbytečně.

HOBOJ (9)

 • slyšet – Nálada se ti nezlepší ani v následujících dnech.
 • vidět – Je na čase postavit se problémům čelem, není potřeba to vzdávat.

 

HODINÁŘ (12)

 • být – Nechce se ti do zaměstnání, a nikdo se ti ani divit nemůže. Vždyť děláš za směšnou sumu.
 • setkat se – Budeš pracovat velmi dlouho, zato s velkou pečlivostí. Na dokončení budeš potřebovat mnoho času.
 • vidět – Neber vše, co se ti dostane pod ruku či co ti kdo nabídne. Mohl bys být velmi zklamaný. Také ve svém podnikání buď obezřetný, zakázka, kterou obdržíš, nebude úplně v pořádku.

HODINKY (28)

 • kapesní najít – Jak se říká, přesnost je výsada králů, tak si to vezmi k srdci.
 • kapesní vidět – Žiješ si celkem slušně, i se sousedy budeš vycházet dobře, chce to jen starat se o sebe, a starosti druhých přenechat zase jim.
 • kapesní ztratit – Pokud jsi dítě či mladiství, očekávej pořádného zaracha. Pokud již jsi dospělí, budeš mít tolik práce, že ti na nic nezbude čas.
 • kapesní, které se zastavili – Ztratil jsi věc, na které ti velmi záleželo. Nedělej si z toho vrásky, jelikož se ti navrátí zpět.

HODINY (23)

 • kontrolní – Proti pomluvám je člověk bezbranný. I tebe mají lidé ve svých ústech, nic s tím nenaděláš. Snaž se to neřešit a neobhajuj se, stejně by tvá obhajoba vyšla naplano.
 • natahovat – Budeš pozván či sám pozveš někoho na rande.
 • přesýpací – Dej si pozor na to, s kým se stýkáš. Člověk, se kterým přicházíš do styku je velmi nemocen, i když možná skrývá příznaky. Jde ale o zákeřnou nemoc, a ty se ocitneš v nebezpečí nákazy.
 • rozbít – Dary se neodmítají, tak proč pohrdáš tím, když tě někdo chce obdarovat. I kdyby se jednalo jen o nějakou maličkost, dárci udělá velkou radost, když přijmeš.
 • ručičky – Víš, jaké je tvé poslání na tomto světě, nenech si ho vymluvit. Chceš pomáhat lidem a také to uděláš. 
 • sluneční – Stále jen přežíváš, ale nežiješ. Zkus to mít na paměti a něco s tím udělej. Vždyť život je relativně krátký.
 • slyšet odbíjet – Nezdržuj se zbytečnými věcmi, a zaměř se na důležité. Jen tak přijdeš k větším penězům.
 • točit ručičkami – V tvé rodině je někdo, kdo se musí stále hádat, i když k tomu nemá důvod. Nic se na tom nezmění.
 • věžní – Čekají tě obrovské změny, na které se ani dopředu připravit nemůžeš.
 • vidět – Dostane se k tobě informace o možnosti slušného výdělku, je však zapotřebí na toto založit živnost. Jelikož se bude jednat o volnou živnost, nemusíš k tomu shánět žádné dokumenty ani garanty. Tato šance se nebude opakovat, znamenala by tvou dobrou budoucnost.
 • zastavené – V tvém okolí, možná i u tebe doma dojde ke smrti. Nemusí to však být člověk, ale domácí mazlíček.
 • zlaté – Dej si pozor na peněženku, až půjdeš ven.

HODY (12)

 • účastnit se – Toužíš po někom, kdo o tebe nestojí.
 • pořádat – Rodina je na prvním místě. Nenecháš si ji nikým ani ničím narušit.

HOKEJKA (24)

 • vidět – Ať se bráníš sebevíc, podlehneš.
 • zlomená – Pokud se něčeho účastníš, prohra tě nemine.

HOLIČ (7)

 • být oholen – Nezaplétej se s lidmi pod hranicí zákona, ani o takové činnosti neuvažuj.
 • holíš jiné – Tvé úmysly jsou čisté, avšak mnoho lidí bude poškozeno. Rozvaž velmi své další kroky.
 • holíš se sám – Přijdeš o majetek svou vinou.
 • mluvit s ním – Bude ti způsobena škoda na majetku.
 • vidět – To, co ztratíš, nemusí být věc, ale možná cit.

HOLUB (11)

 • bílý – Štěstí opět za tebou přijde, i když se teď nedaří.
 • cukrující – Láska se lidem nevyhýbá, to jen lidi ji nevidí. I za tebou přijde, měj tedy oči otevřené.
 • holoubata vybírat – Čekáš hosty, kteří u tebe již dlouho nebyli. Je to vzácná návštěva, tak je pohosti, ať se k tobě rádi vracejí.
 • chytat – Ztratíš něco, na čem ti záleží.
 • jíst – Ne vše, co se děje v tvé rodině, se ti líbí. Můžeš dávat svou nespokojenost najevo, ale zřejmě ti to nebude k ničemu.
 • krmit – Rád bys někomu pomohl, a naskytne se ti příležitost. Obdaruješ potřebné. 
 • létá – Tvá radost se nedá ani popsat, sdílej ji s někým, pak bude ještě větší.
 • mnoho – Jsi vcelku spokojený se svým životem, ale stále to není ono. Jako by ti něco chybělo.
 • na střeše – Musíš něco udělat a uvědomuješ si to.  Tak to neodkládej příliš dlouho.
 • uletěl-li – Celá tvá rodina se zahalí do smutku, půjdete na pohřeb jednomu z vás.
 • zabíjet – Byli jste přátelé na život a na smrt, a nyní je čas se rozloučit.

HOLUBNÍK (21)

 • v domě mít – Láska není věčná a i tobě ukáže své rozmary. Někoho, koho miluješ, musíš pustit jít zase dál, má v osudu jiného člověka, kterého si také vezme.
 • vidět – Jsi věrný za každé situace, chceš mít doma klid.

HON (10)

 • být na něm – Budoucnost máš ve svých rukách, tvá trpělivost se ti vyplatí.
 • honci – Bude ti hodně smutno, dojde i na slzy. Ty jsou zapotřebí, aby odplavily všechnu bolest z tvého srdce.
 • koroptví – Někdo je do tebe zamilovaný a také se ti o tom zmíní. Možná ti to bude chvílemi nepříjemné.
 • pes – Stále jsi pod dohledem, ať již doma nebo v práci.
 • svátečních střelců – Soupeříš o svou lásku, ale tentokrát nebude stát štěstí na tvé straně. Raději to vzdej, dokud to ještě tak nebolí.
 • zajíců – Půjdeš do vykřičeného domu, potřebuješ se odreagovat a toto se ti zdá jako dobrý nápad.
 • zvěře – Možná jsi nic neudělal, ale už se proti tobě sepisují žaloby. Zapátrej ve své paměti, zda je k tomu důvod či nikoliv. Určitě na něco přijdeš a budeš se snažit dát to do pořádku.

HONIT (21)

 • někoho – Něco se ti nelíbí, ale nevíš přesně co to je.

HONORÁŘ (9)

 • vidět – Připrav se na opravdu velkou odměnu. Zasloužíš si ji.

HORA (7)

 • ničit ji – Jsi smutný, a máš k tomu důvod. Jen jsi na to sám, nikomu se svěřit nemůžeš.
 • slézat z ní – Děláš všechno pro to, aby ses zavděčil lidem, kteří ti dýchají na záda. Je ti však křivděno neprávem. Zřejmě ses nenarodil do správného místa či těla.
 • šplhat na ní – Cesta za štěstím je někdy velmi hrbolatá. Ještě budeš muset z této cesty odstranit pár větších balvanů, než dojdeš svého štěstí.
 • v mracích – Nejsi v partnerství vůbec spokojený, tak hledáš jinde. A kdo hledá, ten najde.
 • vidět – Lidé si tě už nyní velmi váží, chovají tě v úctě. Dokážeš všem, že si jejich uznání zasloužíš.
 • všude kolem – Ze všeho se můžeš dostat, stačí jen chtít.
 • vystoupat na vrchol – Ať již děláš cokoliv, děláš to s láskou, a proto dosáhneš úspěchu. Budeš sám překvapen, jak snadné to je.
 • vystupovat po ní s námahou – Toužíš po něčem, co se zdá téměř nesplnitelné. Bude zapotřebí ještě mnoho tvé energie, než dosáhneš své touhy.
 • vystupovat po ní snadno – Tvé podnikání bude vzkvétat, tví konkurenti budou pro tebe nepodstatní.

HOREČKA (15)

 • mít – I když nemáš miliony na kontě, přesto jsi spokojený se svým životem. Jsi velice skromný, pokud takový zůstaneš, nepovede se ti zle.

HORNÍK (16)

 • být – Bez práce nic nedostaneš, tak s chutí do toho.
 • pracující – Musíš zajít na zdvořilostní návštěvu, i když se ti tam vůbec nechce. Přemůžeš se a zvládneš vše s úsměvem.
 • špinavý – Z očekávané a vítané návštěvy se vyklube člověk, který způsobí mnoho nepříjemností.
 • vidět – Naskytne se ti příležitost, která se nebude již nikdy opakovat. Ty se ale budeš zabývat jinými věcmi, a tuto svou šanci propásneš.

HOROLEZEC (36)

 • vidět – Žádná překážka není tak velká, abys ji nezdolal.

HOROSKOP (21)

 • dělat někomu – Pravda se špatně poslouchá, ale je nutné říci ji někomu do očí.
 • dělat sobě – Uznáváš pravdu, ať je jakákoliv. Řídíš se podle toho a očekáváš totéž od ostatních.
 • drahý – Spoléháš se jen na esoterické vědy, sám nejsi schopen udělat v životě nic o své vlastní vůli. Pamatuj ale, že člověk je svobodný tvor, karty, hvězdy nebo cokoliv jiného ti má pouze ukázat správnou cestu. Ale zda se po ní vydáš, bude záležet na tobě.
 • laciný – Dozvíš se krutou pravdu, která se ti nebude líbit. Budeš ji ale muset akceptovat.
 • vidět – Nepodváděj, přijde se na to brzy.

HOŘČICE (6)

 • jíst – Otevři oči a pořádně se dívej, nebezpečí máš na dohled.
 • obklad – Občas tě někde píchne či zabolí. Je to spíše z přetažení, šetři postižené místo, uvidíš, že za pár dní bolest zmizí.
 • pomazán být – Nemoci se tentokrát nevyhneš, ať děláš jakákoliv preventivní opatření.
 • vidět – Mrzí tě, když s někým nevycházíš po dobrém, zvláště pokud se jedná o lidi, na kterých ti záleží.
 • zrno – Máš mnoho pracovních i osobních povinností a všechny děláš rád.

HOŘKOST (17)

 • cítit – Dej si pivo doma či s kamarády v hospůdce.

HOSPITALIZACE (48)

 • být – Je to předzvěst velmi zdlouhavé a těžké nemoci.

HOSPODA (17)

 • být v ní – Jsi vášnivý, a to ti bude ke škodě. Utrpíš velkou újmu, proto se trochu kroť.
 • jít do ní – Podnikneš zajímavý výlet, kde nebude chybět dostatek dobrodružství. Po letech ještě na tento výlet budeš vzpomínat.

HOSPODÁŘ (10)

 • vidět – Byl jsi ve výhodě a nyní o ni přijdeš.

HOSPODÁŘSTVÍ (23)

 • vést – Život není peříčko a ty sis to zkusil na vlastní kůži. I přes všechny překážky, které se ti staví do cesty, projdeš životem celkem dobře.

HOST (16)

 • bít ho – Nevěříš ničemu, nikomu a dokonce ani sobě. Neurážej ale ostatní, nejsi lepší než oni.
 • být jím – Připrav si peněženku nebo kreditní kartu, budeš muset sáhnout hodně hluboko. Výdaje budou vysoké.
 • mít – Jak snadno se stane z přítele nepřítel. Stačí, abys měl něčeho více nežli on. Závist je špatná vlastnost, která bohužel jednoho tvého přítele postihne.
 • mnoho jich – Dobře se dívej u sebe doma, budou se ti ztrácet maličkosti. Je třeba zloděje chytit za ruku.
 • rozloučit se s ním – Jsi roztržitý a nevidíš pravou podstatu věci.
 • vidět – Zajdi si na nákup a něco hezkého do bytu si kup.  Zasloužíš si to.
 • vyhodit – Daruj nepotřebné věci potřebným. Nejenže uděláš dobrý skutek, ale také se zbavíš věcí, které se ti stejně jen válí v krabicích.

HOSTESKA (35)

 • vidět – Setkáš se s příjemnou ženou, která nezná jiná nežli vlídná slova.

HOSTIE (26)

 • vidět – Žiješ ve shonu a nemáš čas na nikoho. Je čas si odpočinout.

HOSTINA (28)

 • být jí přítomen – Starosti se opět přihlásí. Budeš si z nich dělat těžkou hlavu. Už tě to pomalu, ale jistě, přestává bavit.
 • svatební – Opět tě navštíví dávný přítel, otevřete láhev vína nebo pivo a budete si mít o čem povídat.

HOSTINSKÁ (37)

 • mluvit s ní – Tvůj partner žárlit nemusí, ty mu však tentokrát dáš důvod, i když zcela nevinný.

HOSTINSKÝ (33)

 • být jím – Lidé se ti posmívají a ty jim chceš ukázat, že jsi lepší nežli oni. Má to ale vadu na kráse, vše něco stojí a ty tolik finančních prostředků nemáš. Začneš si půjčovat, jedna půjčka ti nebude stačit, a abys měl na zaplacení všech, vezmeš si poslední, ale staré obnovíš. Řítíš se tak do propasti nesplatitelných dluhů.
 • vidět – Dozvíš se mnoho nových věcí, i takové, o které nestojíš.

HOTEL (23)

 • být v něm – Musíš se vydat na cestu, i když zcela neplánovaně.
 • hledat – Stále se nemůžeš najít. Měl bys zapátrat po svých předcích.
 • vidět – Budeš se stěhovat, protože to na tebe všechno padá. Spokojenosti se nedočkáš.

HOUBY (10)

 • čistit – Klidně se pusť do podnikání, pokud mu budeš věnovat patřičný čas a péči, neprohloupíš.
 • hledat – Již brzy budeš dědit.
 • jíst – Dožiješ se úctyhodného věku.
 • jíst jedovaté – Připrav se na nemoc, která tě potrápí.
 • mycí se mýt – Budeš mít velkou práci s tím, aby se ti omluvil člověk, který tě pomlouval. Budeš žádat i veřejnou omluvu a očištění u lidí, kteří těmto pomluvám uvěřili.
 • sbírat – Namáháš se zcela zbytečně, výsledek bude minimální.

HOUPACÍ SÍŤ (18)

 • houpat se v ní – Po zdravotní stránce se necítíš nejlépe, i když už se ti zdá, že jsi na cestě k vyléčení. Je to jen dočasný čas.
 • roztrhaná a špinavá – Občas se něco stane, co naruší domácí pohodu. Někdy to jsou maličkosti, jindy závažné věci. Snaž se vše řešit v klidu a
 • sedět nebo ležet v ní – Budeš velmi dlouho nemocen.
 • velmi pěkná – Zbohatneš svým vlastním nápadem a vytrvalostí.
 • ze slámy – Máš rád, když jsou věci na svém místě. Jakékoliv změny ti škodí.

HOUPAČKA (8)

 • houpat se – Tvé štěstí či neštěstí pomine, ale zase se vrátí.
 • vidět – Pokoušíš své štěstí, i když ho máš dostatek. Mohlo by se unavit a odejít.

HOUPAT (14)

 • někoho – Měl by ses již vyjádřit, váhání ti je na škodu.
 • se – Nevydržíš na jednom místě, stále musíš někam spěchat.

HOUSENKA (30)

 • mnoho – Tvůj partner si za tebe najde náhradu.
 • na sobě mít – Nepříjemnosti si zaviníš sám.
 • v hnízdě – Lidé ti vzdávají čest, kterou si zasloužíš. Vždyť také pro lidi děláš, co je v tvých silách. Ale všem se nezavděčíš.
 • vidět – Poslední dobou to vypadá, jako by se proti tobě všichni spikli. Zažiješ příhodu, ve které nakonec zjistíš, že pár tvých přátel přátelství jen předstírá. Je na čase s tím něco udělat.
 • zabít – Už se na tebe někdo chystá se svým geniálním plánem, jak ti uškodit. Zachovej si chladnou hlavu a nenech se vyprovokovat.

HOUSER (20)

 • štípne-li tě – Dej si pozor na to, koho vyřadíš ze svých přátel. Bude to

brát jako urážku a mohl by ti velice uškodit.

 • V zádech jako bolest – Starosti ještě zdaleka nekončí.
 • vidět – Připrav se na svého konkurenta, mohl by tě ohrozit.

HOUSKA (15)

 • prodat – Již brzy ti vzejde velká škoda.
 • vidět – Z něčeho budeš mít nemalý užitek.

HOUSLE (22)

 • hrát na ně – Měl by ses zamyslet nad svým chováním. Tvé chování se nelíbí tvým sousedům. Mohli by to vzít jako obtěžování.  
 • vidět – Budoucnost máš velmi nejistou. Je na čase něco změnit, a to od základu.
 • vidět jiného hrát – Osud ti není nakloněn, máš v sobě mnoho zloby. Ani ve tvém okolí není závisti zrovna málo.

HRABĚ (1)

 • být – Dej si pozor na pusu, nemusíš hned všechny urážet.
 • vidět – Někdo tě před ostatními zesměšní.

HRÁBĚ (17)

 • hrabat – Někdo potřebuje tvé velení, i když se tváří, že nikoliv.
 • jimi být ohrožován – Za své činy zasluhuješ spravedlivý trest. Tentokrát budeš ale jen pokárán.
 • šlápnout na ně – Nepleť se mezi ostatní, narazil bys.
 • vidět – Je na čase uspořádat si svůj život a udělat si v něm pořádek.

HRAČKA (8)

 • dát – Těší tě dávat ostatním dárky nebo jen vlídné slovo.
 • koupit – Jsi poslední dobou dost vážný, chce to něco veselého.
 • přijmout ji – Rozpomeň se, kdo ti ji dal. Je to velmi důležité, jelikož by ses měl tomuto člověku raději vyhnout.

HRAD (11)

 • bydlet – Cítíš se ohrožen, proto se díváš po bezpečném místě.
 • loupežnický – Přijdeš o svůj majetek, a je malá pravděpodobnost, že ho budeš ještě někdy vlastnit.
 • otevřený – Všechny překážky, které se ti postaví do cesty, překonáš.
 • polorozpadlý – Budeš se trápit vážnou věcí.
 • uzavřít – Jdeš si za svým, a nebudeš to mít lehké. Setkáš se s nesouhlasem.
 • vidět – Dostaneš se do nebezpečí, ale nebudeš na to sám. Někdo se tě snaží ochraňovat.
 • vstoupit do něj – I když se snažíš žít podle očekávání, prožiješ velké dobrodružství, které bys ani ve snu nečekal.
 • zavřený – Překážky, které se ti postaví do cesty, budou tak velké, že na ně nebudeš sám stačit.

HRADBY (18)

 • být na nich – Lásky a přátelství máš velké množství, proto nebuď nevděčný. Kolik dostáváš, tolik se snaž i dávat.
 • stavět – Zdá se ti, že se tvůj život zastavil nebo že jsi sešel ze správné cesty. Jsi celkově nespokojen, ale chceš s tím něco udělat, ale prozatím nevíš, co.

HRÁCH (2)

 • jíst – Nic špatného jsi neudělal, a přesto poneseš obvinění.
 • počítat – Dej si pozor na to, co vypouštíš z úst, někdy si protiřečíš a spousta lidí to chápe jako lež.
 • sít – Máš doma své království, a hlídáš si ho. Kdokoliv do něj přijde, odchází spokojen.
 • trhat – Tvá důvěra bude zklamána člověkem, od kterého bys to nečekal.
 • vidět kvést – Podnikání je pro tebe jako stvořené, budeš v něm mít mnoho štěstí.  
 • vidět sbírat – Neboj se investovat do svého majetku.

HRANICE (27)

 • být na ní – Raději upusť od svého počínání, více si uškodíš, než pomůžeš.
 • hořící – Jsi upřímný, a to je ti spíše ke škodě. Neříkej každému na potkání, co si myslíš.
 • vidět – Štěstí je vrtkavé a otočí se proti tobě.
 • vyměřovat – Svůj život si nyní uspořádáš, už bylo na čase.

HRANOSTAJ (34)

 • vidět – Pokud chováš drůbež, vznikne ti škoda.

HRÁZ (10)

 • překročit – Vůbec se ti teď nepovede, nenadávej na osud a zkus toto zlé období překonat.
 • stavět – Nebezpečí se i tentokrát vyhneš.
 • vidět – Jdeš si tvrdě za svým a to ti přinese ovoce. Pokračuj v tom i nadále.
 • zničená – Někteří lidé proti tobě zbrojí, proto se jim raději vyhni.

HRAZDA (18)

 • cvičit na ní – Hrozící nebezpečí je blíže, než si myslíš.
 • spadnout z ní – Máš v hlavě určitý plán, který chceš uskutečnit. Nepodaří se ti ho zrealizovat.

HRBÁČ (2)

 • být jím – Vyděláš si slušné peníze.
 • opřít se o něj – Potká tě velké štěstí, nebuď neskromný.
 • vidět – Zažiješ štěstí, bohužel jen chvilkové. Podle toho, jak se k němu postavíš, ti buď vydrží nějaký čas, ale spíše zmizí dříve, než si to uvědomíš.

HRDLIČKA (21)

 • cukrující slyšet – Zamiluješ se do člověka, který by ti byl ochoten snést modré z nebe. Tvá láska bude opravdu velká, která překoná všechny překážky.
 • houf – Přijmeš pozvání od sousedky, ale nebudeš u ní sám. Sejdou se tam největší drbny z okolí.
 • chovat – Jsi láskyplný, snažíš se po dobrém vyjít se všemi lidmi. To se ale nedá, a ty to nehodláš akceptovat.
 • vidět – Kdysi ses s někým pohádal, a nyní nastal čas na usmíření.

HRDLO (17)

 • hubené – Vše se na tebe začíná valit, ty si připadáš, že to snad nikdy neskončí.
 • prořízlé – Peníze získáš jen tvrdou prací.
 • tlusté – Ve svém osobním životě očekávej úspěch.  

HRNČÍŘ (1)

 • být – Ne vždy říkáš pravdu, a i když je to pro dobrou věc, přestaň s tím.
 • vidět – Nebezpečí, které ti hrozí, je jen dočasné.

HRNEC (23)

 • na plotně – Budeš pozván na oslavu, přijmeš, ale budeš si dělat starosti s dárkem.
 • vidět – Nečeká tě nic příjemného, je třeba vyřešit určité věci jednou provždy.

 

HRNEK (25)

 • rozbít – Tvá situace se výrazně zhorší.
 • vidět – Tvůj majetek se ti rozmnoží, možná čekej přírůstek do tvé sbírky.

HROB (8)

 • být do něj hozen – Srdeční záležitost se vyvíjí tak, jak má. Budeš úspěšný, nedej se odradit.
 • klečet u něj – Svatbu nezavrhuješ, ale také na ní nelpíš. I když se tvůj vztah jednou nepovedl, není to důvod zanevřít na manželství či partnerství.
 • kopat – Získáš lásku toho, na kom ti tak velmi záleží.
 • ležet v něm – Dožiješ se úctyhodného věku, pokud se svým životem nebudeš příliš hazardovat.
 • otevřený – Využij služeb svých neživých pomocníků, práce ti pak půjde o mnoho lépe.
 • vidět – Odstěhuješ se o kousek dál, čekej i další změny ve svém životě.
 • zaházet – Zaměř se na své zdraví, máš jen jedno. Měl by sis ho chránit a nebýt lhostejný k impulsům, které vysílá tvé tělo.
 • zelený – Čekej jen dobré, špatné se ti bude vyhýbat.

HROBKA (14)

 • číst nápis – Budeš se velmi dlouho trápit, než bude tvého soužení konec.
 • vidět – Dozvíš se zprávu, která tě příliš nepotěší.

HROBNÍK (18)

 • být – Někdo ve tvém okolí zemře, někdo tobě hodně blízký.
 • mluvit s ním – Kolem tebe se to začne nemocnými jen hemžit.
 • vidět – Dostaneš pozvání na víno od člověka, kterého znáš krátce. Tím také vaše známost končí.

HROCH (4)

 • vidět – Takový líný tvor přeci nejsi, tak to dokaž těm, co si to o tobě myslí.

HROM (13)

 • a blesk – Budeš muset čelit neštěstí, které tě zasáhne náhle a bez varování.
 • a blesk něco zapálí – Naděje sice umírá poslední, ta tvá však již umřela. Neupínej se proto na žádnou naději.
 • leknout se – Vydej se na začátek a zkus jít druhou cestou.
 • slyšet – Stane se mnoho věcí, některé ti pomohou pokročit vpřed.
 • uhodí-li tě – Přijdeš skoro o celý svůj majetek. Bude trvat dlouho, než se s tím vyrovnáš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HROMOSVOD (28)

 • vidět – Velkému neštěstí tentokrát ujdeš.

HROZBA (15)

 • slyšet ji – Stane se spoustu věcí, mnohé spíše nepříjemné.
 • vyslovit ji – Nech volně dýchat lidi, které máš rád. Svou sobeckostí jim spíše ubližuješ.

HROZINKY (33)

 • jíst – Pohádáš se se sousedem, nelze se tomu vyhnout. Budeš jen hájit svou pravdu a on tu svou.
 • vidět – Jsi rozený umělec, pokud jím ještě nejsi, uvažuj o této dráze. Můžeš se stát velmi slavným.

HROZNY (25)

 • bílé jíst – Získáš něco velmi snadnou cestou.
 • černé trhat – Asi zřejmě nežiješ zcela počestný život, jelikož tě čeká policejní vyšetřování. Budeš vzat do vazby.
 • dostat – Seznámíš se s někým, koho zatím neznáš ani od vidění.
 • jíst – Tvá nevěra se již brzy provalí. Vymýšlel sis neuvěřitelné výmluvy. Už teď je ve vzduchu podezření, raději se přiznej, dokud se to dá relativně zachránit.
 • lisovat – Snažíš se pracovat, jak se dá. Tvá snaha dojde ocenění. Čekej zaslouženou odměnu.
 • mimo vinobraní trhat – Budeš mít užitek z věci, na které se velmi angažuješ.
 • modré jíst – Ztratíš něco hodně vzácného, co má pro tebe nevyčíslitelnou hodnotu.
 • nezralé – Rozcházíš se v názorech se spoustou lidí, měl bys více naslouchat a nedělat předčasné závěry.
 • řezat – Rozchodu se zřejmě vyhnout nedá, jeden z vás už o pokračování vztahu nestojí.
 • shnilé jíst – Opět se ozvou zdravotní komplikace.
 • vidět lisovat – Jen stále dělej na tom, co jsi začal. Jednoho dne z toho budeš mít prospěch nejen ty, ale také mnoho lidí.
 • zralé jíst – O své zdraví se strachovat nemusíš.

 

HROZNÝŠ (8)

 • vidět – Dej pozor na lidi, kteří ti chtějí ublížit. Mohl bys skončit s vážnými následky.

HRUBOST (23)

 • slyšet – Buď k lidem upřímný, neboj se jim říci pravdu. Oni se s tím už nějakým způsobem poperou.

HRUŠEŇ (15)

 • kvetoucí – Můžeš se radovat za ženicha a nevěstu, i když to oni zvládnou sami. Každopádně budeš pozván, a to je pro tebe také důvod k radosti.
 • s hruškami – Tvá rodina se rozrost ještě o mnoho členů.

HRUŠKA (5)

 • jíst – Ne vše ti půjde tak, jak sis to představoval.
 • jíst sušené – Máš šanci skoncovat s tím věčným držením diety. Koneckonců, nejlépe se ti držela dieta „bodová“ – co jsi viděl, to jsi „zbodnul“. Nyní nastává čas s tloušťkou zatočit, půjde to bez větší námahy.      
 • měkká – Domůžeš se velkého jmění, jen začni sám jednat a nespoléhej se na ostatní.
 • mnoho – Použij nápad někoho, kdo ho zřejmě nikdy nepoužije. Vynese ti uznání.
 • na stromě – Klidně řekni své „Ano“, tvůj budoucí partner pro život j ten pravý.
 • nahnilá – Nedáváš si pozor a nyní budeš muset nést následky.
 • nezralá – Budeš zklamaný, tvá naděje zmizí v nedohlednu.
 • s červem – Nedáváš si pozor, tak tě někdo lehce zneužije. Odmítej vše, s čím nesouhlasíš nebo čemu nerozumíš.
 • s vosou – Nevěř všemu a všem, někdo tě chce podvést a udělá to opravdu mazaně.
 • trhat – Jen pokračuj v rozdělané práci, svou budoucnost si postupně utváříš.
 • ze stromu třást – Úspěch máš na dosah ruky.

HRY (10)

 • dětské pozorovat – Něco ti udělá obrovskou radost. Zažiješ něco, na co budeš dlouho vzpomínat.
 • hazardní a prohrát – Budeš postaven před složitý úkol. Netroufneš si na něj, tak ti bude odebrán. Nestyď se říct, že na to nestačíš či nemáš.
 • hazardní a vyhrát – Neudělal jsi nic, proč by se měl tvůj přítel k tobě otočit zády. O tohoto kamaráda přijdeš.

HŘBET (13)

 • přerazit si – Ztráta něčeho tě bude dlouho bolet.
 • ohnutý – Lidé jsou zlí, a ty to poznáš na vlastní kůži. Posměšky tě budou velice bolet, tvá sebedůvěra bude ta tam.

HŘBITOV (12)

 • daleko – Stane se ti něco moc dobrého, co ovlivní další průběh tvého života.
 • klečet – Tvé trápení nemá konce.
 • navštívit – Nikdo se o tebe nestará, ale ty bys rád. Mít se na koho obrátit, to je to, co ti chybí. Vždyť jen stačí, aby tě někdo vyslechl.
 • otevřený – Potkáš se s člověkem, kterého jsi dlouho neviděl. Máte si o čem povídat.
 • vidět – Dožiješ se klidného stáří.

HŘEBEN (20)

 • najít – Raději ani nesedej za volant, nehodě by ses nevyhnul.
 • vidět – Pořád musíš myslet na poslední hádku. Skoro nemůžeš ani spát.
 • zlomený – Setkáš se se smrtí svou či někoho blízkého. Této smrti se nedá předejít, bude to náhlé selhání. 

HŘEBÍK (7)

 • kovat – Tvá práce je velice důležitá, pokračuj v ní.
 • najít – Je konec tvých nadějí, šťastný konec. To, v co jsi doufal, se naplní.
 • narovnávat – Šetříš každou korunu, kde se jen dá.
 • ohnutý – Rád bys zabezpečil své blízké, ale stále se ti to nedaří.
 • vidět – Nevážíš si sám sebe a ostatní to poznají.
 • vytáhnout – Nepodaří se ti tvé plány, upusť od nich.
 • zarazit – Stojíš před důležitým rozhodnutím. Poslechni svou intuici. Tvé rozhodnutí bude správné.
 • zatloukat do dřeva – Čeká tě cesta na pohřeb.

HŘIB (1)

 • satan – Někdo ti nevěří, a tebe to mrzí. Nemá cenu se obhajovat.
 • sbírat – Pílí se dopracuješ k životu, po jakém sníš.

HŘÍBĚ (6)

 • bez ocasu – Žena, kterou si vezmeš za manželku, bude velice chudá. Dej

si také pozor na svůj majetek, s touto ženou bys o něj lehce přišel.  

 • bílé – Budeš velmi smutný, a nebudeš se moci vzpamatovat ze smrti.
 • nezkrocené – Tvá budoucí či současná manželka bude velmi pyšná.
 • s dlouhým ocasem – Tvá manželka bude moc hezká s dobrým srdcem.
 • skákající – Budeš se radovat ze svého života.
 • válející se – Nejenže bys mohl utrpět úraz, ale následky by byly tak vážné, že bys to nepřežil.
 • zuřivé – Tvá manželka bude hádavá, bude jí ovládat zlost.

HŘÍCH (9)

 • páchat – Tvé svědomí není čisté, chovej se tak, ať tě příliš netíží.

HŘIŠTĚ (11)

 • dětské – Budeš mít nemalé starosti s dětmi.

HŘMOT (12)

 • slyšet – Doma je to jako na bitevním poli, vládne nespokojenost.

HUBENÝ (14)

 • být – Starostem budeš muset čelit, doléhají na tebe, i přesto, že se ti to nelíbí. Nebo právě proto.

HUBIT (15)

 • něco – Tví nepřátelé jsou na tebe krátcí, sami si najdou někoho jiného.

HUBOVAT (16)

 • někomu – Neobtěžuj se svými starostmi lidi kolem tebe, zkus je vyřešit svépomocí.

HUDBA (10)

 • falešná – Z drbů jsou vždy nepříjemnosti.
 • pěkná – Zažiješ radost, která bude pramenit z tvého srdce.
 • provozovat – Jdi si zatancovat, svou životní lásku totiž poznáš při tanci.
 • se zpěvem slyšet – Potěší tě událost, která nastane.
 • smuteční – Je na čase do toho praštit a vzít si muže, kterého miluješ.

HUDEBNÍK (26)

 • být – Navštiv svého kamaráda, u kterého jsi už dlouho nebyl.
 • vidět – Je čas poplatit všechno, co máš.

HUKOT (16)

 • větru – Tvé chování vykazuje známky hlouposti, přestaň s ním, než si uškodíš.
 • vody – Nech si zkontrolovat auto a jezdi podle předpisů. Nepříjemnostem s dopravní policií se nevyhneš.

HŮL (6)

 • být bit – Potřebuješ pomoc, a nemáš se na koho obrátit. I tentokrát si budeš muset poradit sám, rady ostatních ti nebudou k užitku.
 • dlouhá – Svůj život prožiješ tak, jak se o to sám postaráš.
 • najít – Kolem tebe se to hemží lidmi, kteří ti nepřejí. Bohužel mají navrch. Tak s tím něco udělej.
 • opírat se o ni – Nemoc se ti zřejmě nevyhne.
 • pomazaná lejnem – Svých kontaktů využij, budeš je potřebovat.
 • vidět – Po zdravotní stránce bude vše při starém.
 • zlomená – Pomoc od nikoho jiného nepotřebuješ, zvládneš to sám.

HUMR (13)

 • jíst – Dej pozor na to, co jíš. Mohl bys snadno získat cizopasníka, kterého by ses zbavoval stěží.
 • lovit – Jsi labužník a nenecháš si ujít žádnou příležitost, pokud jsi pozván.

HUSA (9)

 • bez peří – Připrav se na to, že nebudeš mít peněz nazbyt. Nepokryjí ani nutné výdaje.
 • divoká – Přijde velké zklamání, dojde i na hněv či slzy.
 • do domu – Setkáš se s člověkem, který ti bude oddaný. Ať již v práci či v osobním životě, využij toho, když se ti to nabízí.
 • chytat – Máš v plánu jednu věc, která je pro tebe důležitá. Uskutečníš ji, a budeš spokojen.
 • jíst – Dopřej si také potěšení, není moudré jen energii vydávat.
 • koupit – Děláš věci, které se ostatní v hloubi duše líbí, ale sami by si na ně netroufli. Jsou to hodně bláznivé věci, a možná to se ostatním líbí.
 • letící – Brzy dojdeš k zisku.
 • mnoho jich doma – O tvůj majetek tě nemůže nikdo připravit, i když se mnoho lidí snaží. Dokážeš si ho uhlídat.
 • mnoho na pastvě – Nepomlouvej nikoho, i kdyby to bylo z dobrého úmyslu. Obrátilo by se to proti tobě.
 • mnoho na vodě – Připrav se na cestu, nebudeš však poznávat krásy své země, ale vydáš se do ciziny.
 • pást – Práci, kterou jsi byl zaúkolován, nechce nikdo dělat. Ani tobě se tato práce nelíbí, ale zatneš zuby a uděláš jí.
 • péci – Připrav se na návštěvu, která se za tebou chystá.
 • peří – Přijde ti SMSka či email, který tě potěší.
 • plující – Je zapotřebí si vyjasnit mnoho věcí, proto se rozhovoru nevyhýbej.
 • prodat – Raději na to ani nemysli, smutek postihne celou tvou rodinu.
 • se zlomeným údem – Připrav si peníze na opravu, odejde ti věc, která ti usnadňuje život. Zřejmě půjde o vysavač, pračku či jiného pomocníka.
 • škubat – Stále si nedáš pokoj a musíš do někoho rýpat.
 • upečená – Zemře někdo z tvého zaměstnání, po jeho smrti se ti bude dařit.
 • vidět – Nemá cenu dělat si naschvály, mohly by vygradovat až do násilí.
 • vykrmovat – Někdo má šílený nápad, a ty ho ještě podporuješ.
 • zabíjet – Zemře člověk, který ti odkáže velký majetek.
 • ztracená – Zemře tvůj podřízený.

HVĚZDA (8)

 • červená – Tvá zem upadne do velkého neštěstí. Přijde bída a utrpení.
 • kometa – Mocní mnoha zemí nedbají na bezpečí a blahobyt občanů, proto se válce nelze vyhnout.
 • mnoho – Očekávej příliv štěstí.
 • mnoho pod nohama – Mohl bys získat místo, po kterém toužíš.
 • mnoho temných – Stát vede zemi do dluhů, a bude hůř.
 • na čele – Věnuj se umění na profesionální úrovni, budeš slavný.
 • padající – Tvá rodina se změní od základů.
 • počítat – Zdá se ti, že máš stále méně peněz. To, co bereš za svou práci, nestačí na tvé útraty.
 • pracovat nad nimi – Dočkáš se svého vnitřního bohatství, které povede i k tomu hmotnému.
 • šlapat po ní – Máš antipatii k člověku, který by tě mohl dostat na vyšší místo, nežli máš nyní. Zamysli se nad tím, zda by nebylo lépe zatnout zuby.
 • zářící – Díváš se kolem sebe na zamilované mladé lidi, a trošku jim závidíš. Nemáš k tomu ale důvod, i tebe čeká štěstí v lásce.

HVĚZDÁŘ (1)

 • vidět – Dočkáš se zásluh za svou dosavadní práci.

HVĚZDICE (20)

 • mořská – Pozor v hlubokých vodách, hrozí ti utonutí.

HVÍZDAT (18)

 • slyšet – Nechoď za tmy raději sám venku, mohl by tě někdo přepadnout, popřípadě se nevyhneš ani znásilnění. Když už musíš jít, není na škodu nějaká zbraň.

HYACINT (29)

 • dát – Jsi poctivý, proto nález, který učiníš, odevzdáš člověku, kterému patří.
 • dostat – To, co jsi někomu půjčil, se ti vrátí.
 • v ruce – Ten, kdo ho držel, je velice důvěryhodný člověk. Můžeš mu svěřit nejedno tajemství, zachová ho a nezneužije.
 • vidět – Přijdou peníze, o kterých ani nevíš, že je máš dostat.

HYENA (22)

 • vidět – Někdo ti stále škodí, a to ti ubližuje víc, než cokoliv jiného.

HÝL (2)

 • vidět – Měj se na pozoru před ziskuchtivými lidmi.

HYMNA (22)

 • slyšet – Očekávej těžkosti jak doma, tak v práci. Zkus se zamyslet nad tím, co děláš špatně.
 • zpívat – Snažíš se proslavit, a také se ti to povede.

HYPNÓZA (22)

 • být hypnotizován – Díváš se na lidi a zkoumáš, co udělali dobrého a co nikoliv. Jeden z nich ti půjde příkladem a ty dojdeš uznání.
 • vidět – Mnoho čteš a to je dobře. Máš přehled o všech možných oblastech.

HYPOTÉKA (23)

 • mít či chtít – Dostaneš se k soudu, ale tento soud nebude konečný. Čekej jich více.