TROJKA HOLÍ

Měl jsem partnerku a byli jsme oba bez práce. Hledali jsme zaměstnání všude –

na internetu, na úřadu práce. Dokonce jsme se ptali i známých, obcházeli různé

podniky. Ale nikde nic. Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme podnikat. Nemělo

cenu jít každý svou cestou, tak jsme se dohodli na společném podnikání.

Zašli jsme na živnostenský úřad, udělal jsem si živnostenský list a partnerku

nahlásil jako spolupracující osobu.

Ze začátku se nám moc nevedlo. Práce mnoho nebylo, jen občas nějaká zakázka.

Příjmy ani nestačili na pokrytí nutných výdajů. Měli jsme sice nějaké peníze

stranou, ale naše úspory se tenčily čím dál tím více.

Tak uplynula nějaká doba, když se ozval opravdu movitý člověk a nabídl nám

spolupráci. Pracovali bychom jako doposud, on by zajišťoval zakázky a

financoval celý projekt. Figuroval by však jako tichý společník.

Když odešel, dlouho jsme o tom s partnerkou diskutovali. Moc se nám to

nezdálo, nevěděli jsme, jak peníze získal, ale pokušení být také bohatí bylo

silnější.

Zavolali jsme tedy tomu člověku a řekli mu, že do toho půjdeme.

Při dalším setkání jsme očekávali nějakou smlouvu o tichém partnerství, ale

žádnou nepřinesl. Zeptali jsme se tedy, ale on o žádné smlouvě nechtěl ani slyšet.

Dal nám kontakty na další vlivné a bohaté lidi, pro které jsme naší práci

vykonávali.

Měli jsme dostatek peněz, ale má partnerka najednou chtěla víc. Mnoho lidem by

náš měsíční výdělek stačil na celý rok, ale ona začala být na penězích závislá.

Ani tyto peníze jí nestačily.

Cítil jsem, že touto spoluprací se od sebe vzdalujeme, ale jí to tak nepřišlo.

Trávila také více času s naším tichým společníkem. Měl jsem pocit, že mezi nimi

vzniká jisté pouto. Myslel jsem, že si spolu užívají, tak jsem jednou přišel do jeho

vily a chtěl zjednat pořádek.

Jaké bylo mé překvapení, když tam bylo mnohem více lidí. Má partnerka se

účastnila nějakého jednání a jednoduše mě vyprovodila ven. Řekla mi, že mi pak

vše vysvětlí, ale že na to není nyní nejvhodnější doba.

Komorník našeho tichého společníka mi sdělil, že má partnerka je velmi

inteligentní a že si ji jeho pán vybral jako svého nástupce.

Odešel jsem tedy odtamtud domů a čekal na její návrat.