TROJKA POHÁRŮ

Začalo to zcela prostě. Šla jsem ven, kde jsem uviděla postiženou dívku. Hrála si

sama a ostatní ji od sebe odháněli. Nikdo si s ní hrát nechtěl.

Bylo mi jí líto, tak jsem k ní přistoupila.

Nebyla moc hezká a v očích měla slzy. Už jsem ani lítost necítila, jen vztek nad

bezcitností ostatních. Vyndala jsem kapesník a utřela jí slzy. Oplatila mi to

úsměvem.

Vzala jsem jí za ruku a šli jsme od ostatních pryč. Sedly jsme si na schody u

domu a povídaly si. Vyprávěla mi o své mamince, která ji vychovávala zcela

sama. To jsem si nedokázala ani představit. Vyprávěla jsem jí zase o sobě. Byla

ohromená spoustou věcí, které jsem měla, a které ona neznala.

Pak ji zavolala maminka z okna a ona musela domů. Zeptala se, zda bych

nemohla jít chvíli k nim. Její maminka souhlasila.

Přišla jsem do velkého, prostorného bytu, kde vše bylo čisté a naklizené. Jakoby

tam ani nikdo nebydlel.

Její pokojíček byl už o trochu horší, její maminka to okomentovala slovy, že je její

dcera trošku nepořádná.

Nevšímala jsem si toho nepořádku, ale spíše spousty hraček, které měla.

Dlouho jsme si ještě u ní v pokoji povídaly, když v tom přišla její maminka, že je

večeře na stole. Šla jsem směrem k předsíni, ale její maminka mě zadržela, že

mám na stole večeři. Byla jsem překvapená, ale šla jsem ke stolu.

Večeře byla prostá, ale vypadala nádherně. Pustily jsme se tedy všichni tři do

jídla. Po večeři jsem už musela domů.

Dohodly jsme se, že pro ni příští den přijdu a na oplátku půjde zase ona ke mně.

Bylo vidět, že je šťastná. Její maminka měla také úsměv na tváři, ale u

vchodových dveří se mě zeptala, proč se s její dcerou kamarádím, zda v tom není

nějaký úmysl. Vyprávěla jsem jí, jak se k ní ostatní chovali. Řekla jsem jí, že jsem

se jí musela zastat. Nikdo by přeci neměl být bez kamarádů.

Její maminka mě požádala, zda by mohli přijít příště také mí rodiče.

Přišla jsem domů a hned jsem vše rodičům pověděla. Byli na mě pyšní, že nejsem

lhostejná k utrpení ostatních a přijali pozvání maminky mé kamarádky.

Druhý den jsem k ní přišla i s mými rodiči. Můj tatínek se podíval na její

maminku, a bylo vidět, že se znají již dlouho. Povídali si a my šly ke mně.

Dívala se na spoustu věcí, které nikdy předtím neviděla. Hrály jsme si a

zapomněly na čas.