ÚVOD

Tato kniha vznikla za podpory strážných andělů, kdy vám vyjeví, jaké kladné a záporné stránky vám byly dány do vínku. Se zápornými stránkami můžeme pracovat, abychom je co nejvíce eliminovali a zůstali nám jen kladné stránky. Obsahuje popis tohoto andílka, co vše má na starosti, co může pro lidi narozené pod jeho ochranou udělat a kam je může dovést.

Najděte si tedy svůj den narození - a přeji vám příjemné čtení a co nejlepší práci na sobě.