VÝKLAD VELKÉ TABULE

Nyní se dostáváme k tomu, proč tato kniha vlastně vznikla.

Nastíním vám výklad velké tabule tak, jak ho používám já.

Vezměte karty do ruky a zamíchejte je.

Sejměte tři hromádky – pokud vykládáte sobě, pokládejte hromádky směrem k sobě, pokud vykládáte někomu jinému, pokládejte je od sebe.

Podívejte se na spodní kartu každé hromádky, tato kombinace určuje téma výkladu. Tyto 3 karty si někam poznamenejte. Poté karty opět složte v obráceném pořadí, tak aby balíček zůstal tak, jak se zamíchal.

Rozložte 9 karet po 4 řadách – zleva doprava. Podívejte se, kde leží karty, které jste si poznamenaly – na kterém místě velké tabule – na kterých karetních domech. Výkladem Domů se budeme zabývat podrobněji v druhém díle. Na tyto

karty si položte třeba kamínek. Nutno podotknout, že v této sadě máte dvě osobní karty, milenku a milence.

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36