YEIALEL

Anděl Yeialel je strážným andělem lidí narozených od 6. ledna do 10. ledna. Těmto lidem dává velkou vnitřní sílu, posiluje jejich duchovní stránku, vede je a přináší mnoho znamení. Tito lidé dlouho přemýšlí, než se odhodlají určitému kroku, který je pak většinou nevratný. Poku zjistí, že svým krokem udělali chybu, snaží se jí napravit, ale ne hned. Napravení chyb jim trvá hodně dlouho, někdy i několik let. Mají velký přehled, i když nejsou mnoho upovídaní. Dokážou naslouchat druhým lidem, a dokážou také skrze své myšlení lidem také pomoci. Někdy se však zatvrdí a pak s nimi není rozumná řeč. Odpouštět příliš neumí, alespoň ne hned Jejich myšlení vykazuje velkou logiku, nad vším dumají. Své myšlenky dokážou eliminovat na podstatné a nepodstatné. Soustředí své myšlenky pouze na podstatné věci a dlouho si je v hlavě uchovávají. Nechtějí být spoutáni, hledají ve všem spravedlnost. S nespravedlností se proto potýkají celý život. Hodně lidí se snaží být v jejich blízkosti, avšak ne všichni mají dobré úmysly.

Pro tyto lidi je hodně důležitá láska. Chtějí prožívat nikdy nekončící lásku, ve které se také mohou sami rozhodovat. Nesnesou vedle sebe člověka, který by s nimi manipuloval. Tito lidé jsou odvážní a stateční, v partnerství se s nimi nikdo nenudí. Dokážou se vydat do nebezpečí, ale musí vědět, že se jim nic nestane. Problémy řeší dlouho, avšak s rázným koncem. Nedělají si starosti, pokud nemusí, snaží se všemu přijít na kloub. V lásce velice milují, a důvěřují. Pokud je někdo zklame, jejich důvěru si musí poté velice zasloužit, neboť ne vždy dokážou odpustit vše. Jsou trpěliví, až se někdy může zdát, že se nedokážou hned rozhodnout. Trpělivě však vyčkávají na správný okamžik. Pokud si chcete získat jejich náklonnost, musíte je nejdříve dobře poznat a pochopit. Celý život hledají hranici mezi hmotným a duchovním světem. Své přesvědčení si nenechají vzít, od nikoho. Pokud najdou pravého partnera, zůstávají s ním celý život. Tento partner však musí být trpělivý, neboť tito lidé trpí různými rozmary.