ZAGAN

Zagan je u lidí narozených od 21. ledna do 25. ledna. Toto není až tak zlý démon, spíše má rád legrácky, a touto cestou vás vede. Rád si hraje s ostatními lidmi, miluje černý humor, jeho zlomyslnost je ovšem velice velká. Také vy pod jeho vládou stanete se zlomyslnými, budete si dobírat partnera i přátele, budete vyvádět lotroviny a nezastavíte se před ničím. Ovšem nebudete mít rádi, když takto budou jednat ostatní s vámi. Proto také můžete být dlouho bez partnera i bez práce. Lidé nevědí, co od vás mohou čekat. Rozhněvat vás se jim nevyplatí. Zagan také bude na vás naléhat, abyste radili ostatním, jak mají žít a jak se mají chovat. Budete mít pocit, že víte vše nejlépe, dejte však pozor, abyste lidem tímto spíše neubližovali. Ponechte si pokoru v srdci, nepokládejte se za spasitele, spíše svými činy než slovy vryjte se do srdce ostatních lidí. Tím odkloníte Zagana ze svého prostoru. Ani legrácky na pracovišti nebudou vám ku prospěchu, važte si ostatních lidí, jako sami sebe, Važte si každé práce, neboť každá práce je důležitá. Neposmívejte se lidem s podřadnou prací, neboť podřadná práce neexistuje. Může se vám lehce stát, že vás Zagan dovede právě k práci, kterou tak pohrdáte a jež je vám k smíchu.