rituální dny v roce 2023


LEDEN 

1. slavnost matky Boží Panenky Marie

3. nejsvětější jméno Ježíš

6. zjevení Páně

7. úplněk

13. křest Ježíše Krista

18. panenka Marie - matka jednoty

20. svatý oheň

21. NOV

25. svaté obrácení svatého Petra


ÚNOR

1. Imbolc

2. uvedení Páně do chrámu

5. úplněk

14. svatá láska

20. NOV

22. stolice svatého Petra


BŘEZEN

2. svatá léčivá voda

7. úplněk

8. svátek Chekiny a Chekiry

17. svaté mince

19. slavnost svatého Josefa

21. NOV + Ostara

26. zjevení Páně


DUBEN

6. úplněk

7. velký pátek

10. zmrtvýchvstání Páně

11. svatý beránek

13. hadí síla

16. den hojnosti

20. NOV

25. plody lásky

30. Beltaine


KVĚTEN

1. slavnost práce

5. úplněk

8. panenka Marie - prostřednice všech milostí

18. nanebevzetí Ježíše Krista

19. NOV

20. svaté požehnání

24. slavnost andělů

27. svátek Ježíše Krista

29. svatodušní pondělí

31. navštívení panenky Marie


ČERVEN

4. úplněk

8. Boží tělo

18. NOV

21. svatý boj pro lásku

24. narození svatého Jana Křtitele


ČERVENEC

3. úplněk

17. NOV


SRPEN

1. úplněk + Lughnasadh

6. proměnění Páně

7. cesta do Nebe

15. nanebevzetí panenky Marie

16. NOV

22. panenka Marie královna

29. umučení svatého Jana Křtitele

31. superúplněk


ZÁŘÍ

8. narození panenky Marie

9. nebeské kvítí

14. povýšení svatého kříže

15. NOV

20. nebeské děti

23. angelfest

29. úplněk + svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela


ŘÍJEN

2. andělé strážní

3. velká pomoc nebeská

9. duchovní růst

13. páteční překvapení

14. NOV

15. nebeská láska

25. svaté požehnání

28. úplněk

31. Samhain


LISTOPAD

1. den zázraků

7. brána do Nebe

8. brána do podsvětí

9. cesta do nitra duše

11. sklízení plodů práce

13. NOV

18. pokání a modlitby

21. zasvěcení panenky Marie

22. pokání a modlitby

25. zázračná pomoc

27. úplněk


PROSINEC

8. početí panenky Marie

13. NOV

21. Yule

24. svatá příprava na příchod Ježíše Krista

25. narození Páně

26. velký dar Boží

27. úplněk

28. velká pomoc Ježíše Krista

31. otevření svatých cest