ANDĚLSKÝ RITUÁL 

objednací kód: NM-397

Andělský rituál je pro ty, jež věří andílkům. Předává se jim prosba, která může být z jakékoliv oblasti. Tedy přání může být jakékoliv.

Provádí se za účasti 4 archandělů a jednoho andílka vašeho přání, který se vybere podle druhu vaší prosby. Je dobré napsat si přesné přáníčko na andílky. Toto přáníčko je následně přepsáno na pergamen andělskou tuží a brkem. Používá se 5 svíček, i s dary pro všech 5 andělů. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká. Lépe je použít i fotografii, ale není nezbytně nutná pro tento druh rituálu.

Po tomto rituálu obdržím vzkaz, který vám následně sdělím.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

doba služby: 1 hodina

cena: 950 kč (nebo 38 €)

provedení: osobně, na dálku s účastí nebo bez účasti - dle vaší volby

DĚKOVNÝ RITUÁL 

objednací kód: NM-398

Tento rituál zvolili jste si sami, nezávisle na sobě, jste ho často objednávali, nejen v době, kdy se vám přáníčko splnilo, ale i v době, kdy jste čekali a chtěli jste andílkům jen tak poděkovat, za to, že jsou s vámi a pomáhají vám, a někdy nejen andílkům, ale také dalším bytostem. I v tomto rituálu obdrželi jste vzkaz převážně ze zbylého vosku svíček, které se k rituálu použili. Proto jsem ho zařadila do nabídky, aby každý, kdo tuto potřebu má, mohl této možnosti využít.

doba služby: 1 hodina

cena: 950 kč (nebo 38 €)

provedení: osobně, na dálku s účastí nebo bez účasti - dle vaší volby

DRAČÍ DECH 

objednací kód: NM-399

Tento rituál započíná se očistou vašeho přání. Sestavuje se přání ve verších, píše se brkem a směsí bylin a inkoustu, tzv. dračí krví. Vaše přání by mělo být co nejpřesnější. K tomuto rituálu je předem vyrobeno 5 pantaklů, jeden, ten hlavní, obdržíte po skončení rituálu. K tomuto rituálu je vyrobeno 8 speciálních svící, sedm z nich je použito při rituálu, jednu použijete sami později. Vyvolává se dračí dech, na němž se posléze nese vaše přání. Příprava tohoto rituálu trvá 8 hodin, je třeba ho objednat s dostatečným předstihem.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských silách splnění vašeho přání.

doba služby: 2 hodiny

cena: 2500 kč (nebo 100 €)

provedení: osobně, na dálku s účastí nebo bez účasti - dle vaší volby

SPECIÁLNÍ RITUÁL 

objednací kód: NM-400

Tento rituál provádím pouze na speciální přání, musíte vědět, proč to chcete, a být připraveni něco také na oplátku nabídnout - ne mně, ale těm, které voláte ku pomoci. Připravuje se mnoho artefaktů, a doba tohoto rituálu je různá, lze ji určit podle samotného přání, cena je však stejná. Obsahuje také zvláštní ochranu. Tento rituál není určen pro každého, předtím je nutné zhodnocení, zda vám může být proveden. Slouží pouze k dobrým účelům.

Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazu má práce končí , je na vás a bytostech, které žádáte.

doba služby: 3 hodiny

cena: 4000 kč (nebo 160 €)

provedení: osobně, na dálku s účastí nebo bez účasti - dle vaší volby

ZRUŠENÍ RITUÁLU 

objednací kód: NM-401

Zrušení rituálu probíhá vždy v rituálním dni, pokud jste zvolili rituál jinde, než u mě, pak je třeba zjistit, jaký druh rituálu byl vykonán a anulovat ho, přesměrovat a zcela vyrušit.

doba služby: 2 hodiny

cena: 2500 kč (nebo 100 €)

provedení: osobně, na dálku s účastí nebo bez účasti - dle vaší volby