rohové karty a prostřední sloupec

Dům číslo 1 značí momentální situaci, domy číslo 2 a 10 prozradí okolnosti.

Podíváme se, kde leží osobní karta a posoudíme také prostřední sloupec. Pokud leží osobní karta nalevo od prostředního sloupce, pak se prostřední sloupec týká

budoucnosti, pokud leží osobní karta napravo, pak prostřední sloupec značí minulost, která nám zasahuje do přítomnosti. Pokud je osobní karta v prostředním sloupci, pak tento sloupec vypovídá o současnosti.

Dům číslo 9 značí touhy tazatele, domy číslo 8 a 18 tyto touhy rozvíjejí.

Dům číslo 28 vypovídá o tom, co tazatel tají, domy číslo 19 a 29 rozvinou toto tajemství.

Dům číslo 36 prozradí, o čem tazatel ještě neví, domy číslo 35 a 27 prozradí více.

Jelikož se prostřední sloupec týká jen doplnění, budeme se nyní zabývat kartami v rozích.

Význam karet uvedený od následující stránky je jen jeden z mnoha, vždy se musí posoudit i obě karty v okolí - vpravo a pod ní.

VÝKLAD

I. DOBRÉ ZPRÁVY

Jestliže se tato karta objeví na první pozici, má zesílený

význam, jako každá karta, která leží na svém domě.

Dostane se k vám zpráva nebo informace, na kterou již čekáte.

V případě nepříznivých okolních karet se karta mění na špatné

zprávy, které povedou k dobru. Například s kartou

NEBEZPEČÍ se jedná o zprávu o úrazu při sportu, + karta

PŘEKVAPENÍ - úrazu se lze vyhnout.

Také můžete očekávat telefonát s poselstvím.

Vaše nápady budou nyní k nezaplacení, využijte toho. Chystá se k vám na návštěvu někdo, koho jste dlouho neviděli - s kartou VĚRNOST se jedná o velice přátelskou návštěvu, s kartou IZOLACE o návštěvu tchýně, s kartou KOMPLIKACE o návštěvu matky. S kartou PŘEKÁŽKY jde o návštěvu někoho, kdo vám chce škodit. Třetí karta doplní, jak bude návštěva probíhat.

II. PŘEKVAPENÍ

Jak název karty napovídá, čeká vás nějaké překvapení, zda

bude příjemné či nikoliv, prozradí okolní karty. Také se trochu

odvážete a začnete flirtovat, zvedne se vám sebevědomí.

Také očekávejte v nejbližší době finanční vzpruhu, přichází

k vám příležitost a s ní peníze, chopte se toho. Zejména s kartou FINANCE se jedná o blahobyt, s kartou POVOLÁNÍ o

pracovní postup.

Tato karta zmírňuje následky horších karet, může dokonce obrátit špatnou kartu v dobrou.

S kartou PŘEKÁŽKY se jedná o štěstí v neštěstí.

Je to karta velkého štěstí, tak si ho nenechte proklouznout mezi prsty.

III.TOUHA

Tato karty značí vaše touhy - okolní karty prozradí, čeho se

touhy týkají. Můžete se vydat na cestu - pracovní s kartou POVOLÁNÍ, obchodní s kombinací karet POVOLÁNÍ a FINANCE. Na cestě vás čeká mnoho dobrodružství, budete cestovat po moři, s kartou DOBRÉ ZPRÁVY autem či autobusem, s kartou VELKÉ ZMĚNY letadlem. S kartou MALÉ PROBLÉMY jde o cestu tam i zpět, s kartou NEMOC jde o cestu na pohřeb či zrušení cesty. Na této cestě poznáte mnoho nových lidí - s kartami SETKÁNÍ a VĚRNOST půjde o stálý kontakt mezi vámi, také vznik velkého přátelství. Čekají vás dobré výsledky v problematických oblastech, či v oblastech, na kterých vám záleží. Očekávejte svůj vnitřní růst.

IV. JISTOTA

Pokud se karta objeví v rohu, je třeba se mít na pozoru před

sousedy. Váš domov může být ohrožen v kombinaci s kartou ZTRÁTA, kdy si dejte pozor na to, koho do svého bytu či domu pouštíte. Postavíte se na vlastní nohy, budete mít úspěch v tom, co vytvoříte vlastníma rukama, vaše úsilí bude zúročeno.

Setkáte se s autoritou a s ní také přijde výhodná nabídka, čeho se bude týkat, prozradí okolní karty. Úspěšně dokončíte nějaký projekt a zrealizujete své myšlenky. Máte rádi jistotu a uděláte vše pro to, aby se vám podařilo vše, co jste si předsevzali. Pevná vůle vám nechybí, jen ji musíte v sobě objevit.

V.TRVÁNÍ

Tato karta upozorňuje na vaše zdraví - není vše tak, jak má

být. Je dobré navštívit lékaře a nechat se vyšetřit. Také byste

v této době měli více o své zdraví dbát. Ruku na srdce, ne vždy

žijete zdravě, alespoň si kupte pár vitamínů. Každopádně

návštěva lékaře je opravdu nutná. Oblast onemocnění zjistíte

na domě nemocí, popsaných dále. V každodenním životě jde o jednostrannost až nudu, prostě stereotyp, který vám vnitřně nevyhovuje. Pokud proti tomu budete bojovat, dostaví se životní úspěch spojený s radostí ze života a nadejde plnohodnotný, spokojený život. Vyjděte si do přírody, do lesa a vyhněte se alespoň jednou hluku aut a nasávejte jen klid a pohodu okolních přírodních krás.

VI. STRACH

Zde se jedná všeobecně o váš strach či fóbii. O oblasti strachu vypoví okolní karty, ale všeobecně je tato karta negativní na

pozici 9 a 36, pozitivní nebo zlepšení ukazuje tato karta na

pozici 1 a 28. Pozice 9 a 36: značí mrzutosti, s kartou KOMPLIKACE vás to táhne ke kriminalitě, s kartou VYJASNĚNÍ pozor na drogy, s kartou NEMOC očekávejte dlouhodobou nemoc. Ostatní kombinace jistě vyvstanou. Pozice 1 a 28: zlepšení špatné situace, s kartou FINANCE zlepšení ve finanční oblasti, s kartou JISTOTA bydlení se zlepší, objeví se dobré podmínky pro bydlení. Takto bychom mohli pokračovat dál a dál, vaše intuice vám pomůže.

VII. KOMPLIKACE

Pozor na závist či podlost takzvané přítelkyně. V žádném případě se nechlubte svým bohatstvím, ať jde o city či majetek,

neboť tato osoba toho zneužije, a velice ráda. S kartou

DŮVĚRA jde o muže, jinak se jedná dozajista o ženu, velice

podlou a závistivou. Nevěřte nikomu bezdůvodně. Okolní karty prozradí, o jaký druh komplikace jde. S kartou LÁSKA půjde o milenku, s kartou VZTAH komplikace ve vztahu, s kartou

PŘEKVAPENÍ malé problémy, s kartou NEBEZPEČÍ půjde s největší pravděpodobností o vaší matku, která se ocitne v nebezpečí. Na druhou stranu s kartou VYJASNĚNÍ osvětlení komplikací.

VIII. NEMOC

Tato karta značí nejen nemoc, ale také úpadek či smrt. Smrt

nemusí být jen fyzická - na to je třeba prozkoumat okolní

karty, proto dejte pozor, zda smrt předpovíte. Z mých

zkušeností se projevuje smrt jen pár způsoby, kdy si můžete být

jisti, je způsob následující: tato kombinace se objeví kdekoli ve

výkladu, podle polohy se pak určí čas: Karta OSUD - pod ní NEMOC- pod ní osobní karta. Tuto kombinaci jsem již párkrát viděla a i časově smrt souhlasila. Ale raději se do takovýchto předpovědí nepouštějte - koneckonců o životě či smrti rozhodují jiní. Ostatní karty prozradí, čeho se tento konec bude týkat. Konec manželství s kartami LÁSKA a VZTAH, finanční krach s kartou FINANCE, ztráta práce s kartou POVOLÁNÍ. S kartami MYŠLENKY a STRACH se jedná o narušeného tazatele, doporučuji volit slova nebo výklad přerušit.

IX. SETKÁNÍ

Tato karta je předzvěstí setkání s příjemnými lidmi, pokud to

ještě umocňuje karta OKOLÍ, pak je to setkání větších rozměrů

- nějaká slavnost či oslava. Každopádně můžete přinejmenším očekávat nějaký dar, který vám udělá velkou radost. Také by vás mohla navštívit kamarádka či sestra, účel její návštěvy prozradí okolní dvě karty. Očekávejte štěstí ve všech sférách života. Lidé vás přijímají takové, jací jste a vy také, a to zcela bez výhrad. I s nepříznivými kartami je tato karta příjemné

zpestření vašeho každodenního života. S kartou TOUHA se naopak vy vydáte na návštěvu za vámi milou osobou.

S kartami FINANCE a JISTOTA budete mít příležitost koupit pěkný malý dům se zahradou, na příjemném a klidném místě.

X. NEBEZPEČÍ

Dejte si pozor na nebezpečí, které by vám mohlo hrozit - od

úrazu až po nehody. Můžete utrpět úraz, ale můžete se také

připravovat na operaci. Jak toto vše bude probíhat, prozradí okolní karty. S kartou JISTOTA výpověď z bytu, s kartou VYJASNĚNÍ si dejte pozor na okultismus a magii. S kartou IZOLACE pozor na nebezpečného člověka, s kartou OKOLÍ je možný útok. Avšak s kartou SRDCE jde pouze o žárlivost, která ale může napáchat velké škody ve vztahu, pokud není v blízkosti karta KOMPLIKACE, je tato žárlivost bezpředmětná.

S kartou TAJEMSTVÍ vás čeká neúspěch u zkoušky, s kartou ZPRÁVA očekávejte výhružný dopis. Další kombinace jsou jistě nasnadě.

XI. KOMUNIKACE

Čeká vás rozhovor, který už delší dobu odkládáte. Nyní nastal čas rozebrat téma, které vás ničí. Okolní karty naznačí téma rozhovoru. S kartou JISTOTA značí hádky se sousedy, popřípadě úřední spory ohledně nemovitosti. S kartou NOVINA se bude jednat o velice krátký rozhovor, s kartou PODVOD neupřímný rozhovor. S kartou IZOLACE soudní jednání + karta ŠTĚSTÍ - soudní jednání bude pro vás úspěšné a ve váš prospěch. S kartami IZOLACE a NEMOC - soudní jednání dopadne negativně, pokud možno se do něho nepouštějte.

S kartou FINANCE očekávejte rozhovor o obchodu či výměnu

zboží. S kartou ZTRÁTA se žádný rozhovor neuskuteční, naopak s kartou OSUD bude tento rozhovor pro vás osudový a důležitý pro další budoucnost. Spor na pracovišti lze přiřadit k této kartě s kartou POVOLÁNÍ.

XII. MALÉ PROBLÉMY

Problémy, které vás čekají, nebudou mít dlouhého trvání. Pokud okolní karty neurčí jinak, půjde o problémy s manželským párem či příbuznými. Pokud jste ve vysokém postavení, půjde o problémy s podřízenými. Malé změny by mohly nastat v oblasti bydlení, je možné stěhování - zvlášť s kartou JISTOTA - kde očekávejte menší problémy s vhodností dané nemovitosti. V kombinaci s kartou TOUHA pak cestu tam i zpět, pokud tedy plánujete cestu do zahraničí či jinam bez možnosti návratu, pak vězte, že se toto neuskuteční,

jelikož se v krátkém časovém úseku vrátíte nazpět. Pokud se vám vedle této karty objeví karta STRACH, očekávejte nepříjemný telefonát nebo pomluvy. S kartou SETKÁNÍ ovšem budete mít partnera, se kterým budete velice šťastni.

XIII. NOVINA

Pro tazatelku postavení této karty značí touhu po dítěti, s kartou VELKÉ ZMĚNY k těhotenství dojde již velmi brzy. Tato karta také znamená vaši dětinskost či bezmeznou důvěru v ostatní lidi, vaši přátelskost ale také naivitu. Velice důvěřujete lidem kolem sebe, zvlášť s kartou OKOLÍ. S kartou JISTOTA můžete uvažovat o novém domě. Karta SETKÁNÍ je narození dívky, karta VĚRNOST značí narození chlapce, s kartou NEMOC nedonošené dítě, s kartou ZTRÁTA hrozí potrat. S kartou NEBEZPEČÍ vás však čekají problémy s vlastním dítětem.

S kartou VZTAH očekávejte nový vztah, jaký bude, napoví karta pod kartou NOVINA.

XIV. PODVOD

Tato karta se vás snaží varovat před podvodem a krádeží, také

si dejte pozor na lstivost ve vašem okolí, popřípadě sami v sobě. Nemáte náhodou pocit, že jste k sobě nečestní a nespravedliví? Neberete si toho na sebe moc? Nenalháváte si něco? Dejte si také pozor na zradu, s kartou SETKÁNÍ na falešnou kamarádku. Její rady nejsou myšleny vážně, kouká jen na své dobro a na to, co může svým chováním získat. S kartou komunikace dejte pozor na lži, které by vám mohly ublížit. Máte okolo sebe zlobu a závist, nedejte lidem důvod vám ublížit. O svém majetku s nikým nehovořte, jinak byste o něj mohli přijít. Nepouštějte si nikoho příliš k tělu.

XV. DŮVĚRA

Jste velmi důvěryhodní lidé, působíte inteligentně a autoritativně. Nebo naopak již brzy potkáte takového člověka, někoho, ke komu budete vzhlížet a vážit si ho. Může se jednat o vysoce postaveného člověka - muže, popřípadě o starostlivou ženu. Okolní karty prozradí, koho nebo čeho se důvěra týká. S kartou DOBRÉ ZPRÁVY půjde o staršího muže, s kartou PŘEKVAPENÍ o štědrého muže a tak se dá pokračovat dále. Jistě v každé kombinaci objevíte o koho se jedná. S kartou ZTRÁTA se jedná o ztrátu otce, s kartami ZTRÁTA a

IZOLACE o ztrátu rodičů. S kartou OSUD půjde o ztrátu důvěry.

XVI. VYJASNĚNÍ

Vaše mysl je čistá a vy můžete dosáhnout všeho, po čem vaše

srdce touží. Vaše sny se naplní, tak toho využijte. Nesmíte ale

pocítit pýchu, abyste se místo výšin neocitli na samém dně.

Vaše myšlenky jsou čisté a plné bohatství, zamýšlený projekt

klidně uskutečněte. Půjdete si za svým, i kdyby vám byly kladeny do cesty překážky. Nenecháte se odradit a to vás

požene kupředu, dokážete s vaším nadšením vše, co si usmyslíte. Dívejte se kolem sebe, možné zpestření najdete na každém kroku - stačí jen otevřít oči. Společně s kartou KOMUNIKACE se jedná o hudební nadání, s kartou SETKÁNÍ půjde o esoteriku. S kartou TAJEMSTVÍ o studium okultismu,

s osobní kartou jde o umělecké nadání.

XVII. VELKÉ ZMĚNY

Velké změny očekávejte ve všech oblastech, může jít o změnu

bydliště s kartou JISTOTA, o početí dítěte s kartou NOVINA,

o změnu životní cesty s kartou ROZHODNUTÍ. Změna se může týkat čehokoliv a může přijít kdykoliv. Tato změna musí přijít, abyste se někam dostali. Podívejte se na vedlejší kartu , na pozici 2, tato karta vám napoví, k čemu tato změna povede.

S kartou KOMPLIKACE půjde o velmi komplikované změny, jak sama karta napovídá. S kartami TOUHA a JISTOTA půjde o stěhování (nejen změnu bydliště - přechodnou). S kartou PODVOD se špatné v dobré obrátí. S kartou OSUD nemusíte najít řešení toho, čeho se změna týká.

XVIII. VĚRNOST

Tato karta vypráví o věrném příteli, který stojí na vaší straně.

Můžete se mu svěřit s čímkoli, bude se snažit vyjít vám vstříc.

Jen s kartami PODVOD nebo KOMPLIKACE varuje před

opatrností vůči některému příteli, pokud se nám objeví ještě

karta PŘEKÁŽKY, dozajista půjde o člověka, který se sice

chová jako náš přítel, ale je jedovatý a úlisný, ve skutečnosti nás nemá rád a je v pozici nepřítele. Ale nevíte, co od takového člověka čekat, proto ho snadno neprokouknete. Také se může jednat o vašeho syna, pokud je pod kartou NOVINA, nebo o

bezproblémového a věrného nájemníka s kartou JISTOTA.

Pokud je vedle karta NEBEZPEČÍ, jedná se o nečekané přátelství, které bude trvat celý život. S kartou LÁSKA přeroste toto přátelství postupně v lásku. S kartami LÁSKA a VZTAH se jedná o manželství na celý život.

XIX. IZOLACE

Tato karta značí rozchod. Máte dokonalý přehled o dané situaci

a přemýšlíte, zda jít touto cestou dál či nikoli. Velice vás to

vysiluje. Vidíte svoji budoucnost úplně jinde a chápete, že tato

situace, pokud se nebude řešit, povede k vaší stagnaci a nevůli

cokoli podniknout. Tato karta také představuje soudní budovu a vězení. S kartou STRACH se vězení nevyhnete. S kartou FINANCE se pomalu rozlučte se svým majetkem. S osobní kartou půjde o vaší vlastní izolaci, cítíte potřebu být sami, popřípadě se cítíte opuštění a nemilovaní. Je na čase s tímto něco udělat. Pokud se neobjeví karta OSUD, není vše ztraceno a rozchodu nebo osamění se dá zabránit. Karta TOUHA v souvislosti s kartou IZOLACE značí překážky z vlastní viny.

XX. OKOLÍ

Tato karta značí lidi okolo vás - veřejnost. To, jak vás

posuzují, jak na vás pohlížejí i jak se k vám chovají. Také myšlenky těchto lidí, lze poznat, zda jste oblíbení či nikoli

a proč. Také je vám předurčeno umělecko-estetické nadání.

S kartou SETKÁNÍ půjde o oslavu, s kartou JISTOTA se setkáte v kavárně s velmi milou osobou. Kombinace s kartou NEMOC značí nemocnici , s kartami NEMOC a OSUD půjde spíše o hřbitov. Vystoupení na veřejnosti zastupuje karta KOMUNIKACE, která se objeví vedle karty OKOLÍ.. S kartou ZPRÁVA půjde o chatování. S kartou FINANCE máte velkou možnost zúčastnit se dražby.

XXI. PŘEKÁŽKY

Máte velký problém a víte to. Musíte se tomuto problému postavit, i když to není vůbec lehké. Ale vězte, že se vám to vyplatí. Taky před vámi stojí váš nepřítel, krutý a nelítostný a vy se musíte zachovat stejně jako on, nebo nad vámi zvítězí. S kartou ROZHODNUTÍ neexistuje žádné řešení, jelikož se

rozhodujete pod velkým tlakem. Pokud máte překonat tyto překážky, musí se vám v této trojici objevit karta ZTRÁTA, která znamená konec všech problémů. S kartou VZTAH je třeba dočasně stávající vztah přerušit a nechat si oddechový čas, abyste to neodnesli po zdravotní stránce, hlavně v oblasti psychiky. S kartou FINANCE může dojít k zablokování vašeho osobního účtu.

XXII. ROZHODNUTÍ

Stojíte na rozcestí a nevíte, kterou cestou se dát, která je ta

správná. Jen jedna cesta je však ta pravá. Nebo zůstanete stát

na samém začátku a budete doufat, že se rozhodnete správně?

Toto rozhodnutí musíte učinit jen vy, pro vaši další budoucnost.

Prozatím máte velké pochybnosti, ale ty již brzy zmizí.

S kartou STRACH zvolíte špatnou cestu, budete toho velmi

dlouho litovat. S kartou DŮVĚRA nebudete mít rozhodnutí ve vlastních rukou, ale toto rozhodnutí přijde úřední cestou. S kartou LÁSKA půjde o rozhodování mezi dvěma muži. Zda se rozhodnete pro toho pravého, ukáže karta pod kartou ROZHODNUTÍ. S kartou OSUD je rozhodnutí nezbytné.

XXIII. ZTRÁTA

Dejte si pozor na své věci, někdo vám je chce odcizit. Nemuseli

byste se s nimi již nikdy setkat. Kdo vám tyto věci odcizí, poznáte podle karty ležící vedle, zda se věc vrátí na původní místo, prozradí karta pod kartou ZTRÁTA. Také může nastat nepříjemný čas dluhů a bídy - zvláště pokud pod ní leží karta FINANCE. Nad kartou POVOLÁNÍ se bude jednat o ztrátu pracovního místa. S kartou JISTOTA se jedná o nemovitost ve špatném stavu, které byste se měli co nejrychleji zbavit, jelikož hrozí zřícení budovy. Karta vedle karty ZTRÁTA značí, co nemá cenu - může to být vztah, přátelství, zaměstnání, dovolená - prozkoumejte okolní karty.

XXIV. LÁSKA

Tato karta ukazuje na velice šťastné období, kdy je vám láska

souzena. Je velice pravděpodobné setkání s milou osobou, nebo milovaným člověkem. Láska k vám jde velkými kroky, snažte se ji uchopit a nepustit, jelikož tento vztah je výjimečný a již se nemusí nikdy opakovat. Záleží pochopitelně na okolních kartách, při kombinaci s kartou ZTRÁTA nebo NEMOC můžete o tuto lásku přijít. S kartou STRACH naopak moc o této lásce přemýšlíte. Pokud se tato karta objevila na první pozici, máte

s láskou nějaké trable, nebo řešíte zrovna lásku k někomu.

S kartou TAJEMSTVÍ půjde jistě o lásku k člověku, kterého musíte z nějakého důvodu ukrývat a nemůžete mít plnohodnotný vztah. S kartou TOUHA půjde s největší pravděpodobností o cizince.

XXV.VZTAH

Pokud se tato karta objeví v jednom z rohů, je pro vás vztah

důležitý. Vztah se může týkat lásky - s kartou LÁSKA, vztahu

k domovu - s kartou JISTOTA, milenky - s kartami

KOMPLIKACE a TAJEMSTVÍ, milence - s kartami

TAJEMSTVÍ a DŮVĚRA, maminky - s kartou KOMPLIKACE, tatínka - s kartou DŮVĚRA, syna - s kartou VĚRNOST nebo dcery - s kartou SETKÁNÍ. Také se může jednat o pracovní vztah - s kartou POVOLÁNÍ, peněžní půjčku - s kartou FINANCE. Takto bychom mohli pokračovat celé hodiny. Kombinace vám jistě vyvstanou sami za pomoci vaší intuice.

Se vztahem se přeci setkáváme dnes a denně, proto je to oblast, kterou musíme zvládnout, i když to není občas vůbec lehké.

XXVI. TAJEMSTVÍ

Tajemství je něco, co se snažíme udržet co nejdéle pod pokličkou. Občas nás to velmi tíží, ale z nějakého důvodu nechceme jít s pravdou ven. Tajemství se může týkat jen nás - s osobní kartou, nebo utajované lásky - s kartou LÁSKA, ale také třeba lékařského tajemství - s kartou NEMOC, služebního - s kartou POVOLÁNÍ či státního - s kartou IZOLACE. Také může být jen holčičí - s kartami NOVINA a SETKÁNÍ, které ale není nijak nebezpečné. Avšak každý člověk nějaké tajemství má, není člověka úplně otevřeného. Proto si nedělejte z této informace moc těžkou hlavu, karta vás chce jen upozornit na možná rizika spojená právě s tajemstvím.

XXVII. ZPRÁVA

Očekávejte telefonát nebo zprávu. Jakého charakteru zpráva

bude, prozradí okolní karty. Každopádně vám zpráva nějakým

způsobem změní život. S kartou OSUD se jedná o zprávu s ukončením nějaké záležitosti, jaké, napoví další karta.

S kartami MYŠLENKY a osobní kartou znamená zamilovaný

dopis či básně od milovaného člověka. S kartou DOBRÉ ZPRÁVY bude zpráva putovat z daleka, s kartou TAJEMSTVÍ půjde o nabídku studií. S kartou VELKÉ ZMĚNY půjde skutečně o zprávu velkých rozměrů. Pokud k tomu přidáme kartu NOVINA, jistě půjde o zprávu o těhotenství, tedy velice

radostnou. Pokud je karta ZPRÁVA s oběma osobními kartami, pak půjde o telefonát mezi manželi nebo partnery.

XXVIII. MILENEC

Pokud jste tazatel, upíráte svou pozornost jen na sebe, pokud

jste ale tazatelka, váš partner je tím nejdůležitějším ve vašem

životě. Pokud leží u této karty další osobní karta a ještě k tomu karta SEX, můžete se těšit na dlouhodobou fyzickou přitažlivost. Ať už je tato karta vaše, nebo vašeho milého, tuto kartu prezentovat na začátku výkladu nemusíte, jelikož ji použijete velice záhy.

XXIX. MILENKA

Totéž platí v opačném případě, kdy se v jednom z rohů objeví

tato karta. U této karty je také důležité, zda leží v horní nebo

spodní řadě. Toto si vysvětlíme již za chvíli o kousek dál.

XXX. SEX

Toto je pro mnoho lidí velice citlivé téma, proto ho interpretujte

s rozvahou a až po posouzení klienta, zda se do této problematiky chce pouštět či ne. Jestliže se tato karta objeví na začátku výkladu, je tato oblast pro klienta obzvlášť důležitá.

Problémy po této stránce najdeme ve spojitosti s kartou NEMOC, kdy víme, že vztah po sexuální stránce nefunguje, jak má. Další karta nám poví proč. S osobní kartou partnera a kartou VĚRNOST se nemusíte bát záletů, jste pro vašeho partnera jediní. S kartou NEBEZPEČÍ se může jednat o násilný sex. V kombinaci s kartami NEMOC a LÁSKA může jít o nákazu HIV.

XXXI. ŠTĚSTÍ

Tato karta obrací zlé v dobré. Zmírňuje veškeré negativní karty,

s kartou PŘEKVAPENÍ znamená dvojnásobné štěstí. Toto

štěstí k vám přichází zcela bez jakéhokoli přičinění, i když zcela

zadarmo také není. Máte velkou odvahu i kreativitu ve všem,

co děláte. Prostě se nyní na vás štěstí usmívá. Do čehokoliv se pustíte, odměna vás nemine, ať již duchovní či finanční. Peníze se zdvojnásobují, pracovní příležitosti jsou větší. Vaše ctižádost je bezedná a nechybí vám vůle a vytrvalost. S kartou DOBRÉ ZPRÁVY můžete ovlivnit lidi a získat si je na svou stranu

pouhým pohledem. Po zdravotní stránce jste absolutně v pořádku, vaše nemoci zakrátko odezní. S kartou VĚRNOST budete mít sílu na vše, co si usmyslíte. Avšak nezpychněte, nebo se vaše štěstí změní v neštěstí. Pokora je velmi důležitá.

XXXII. MYŠLENKY

Dejte na své sny, chtějí vás vést správnou cestou. Ve vašich

snech se zrcadlí vaše budoucnost, jen se tomu otevřete a nemějte strach. Váš život se může změnit díky člověku, který ve vás věří a kterému důvěřujete i vy. Tento člověk ví, co je pocta a sláva, a vše chce předat vám. Pokud se vedle této karty objeví karta PŘEKVAPENÍ, váš sen se neuskuteční, jelikož ještě nejste připraveni. S kartou NEBEZPEČÍ tato kombinace znamená sadismus či sebevražedné sklony. Prozkoumejte proto i třetí kartu, abyste zjistili, či tyto sklony má tazatel či někdo v jeho okolí. S kartou MALÉ PROBLÉMY vás čeká uznání a sláva. S kartou SEX jde o okouzlující milenecký vztah, který je ale založen jen na přitažlivosti. S kartou POVOLÁNÍ jde o workoholismus.

XXXIII. ČINNOST

Nastává období, kdy máte možnost vše vyřešit. Započaté plány

přináší jistotu a stabilitu, můžete dovršit dlouhodobý projekt.

Také touhy vašeho srdce se splní. S kartou PŘEKVAPENÍ vás čeká cesta vlakem. S kartou OKOLÍ máte šanci dostat se do vyšší společnosti, proto tuto šanci nezahoďte, i když cesta nebude jednoduchá a vy na této cestě zažijete mnoho nepříjemného. S kartou ROZHODNUTÍ musíte dát mnoho sil, abyste zvolili správnou cestu. S kartou MYŠLENKY přemýšlíte o bezpečí svém i svých blízkých. S kartou ZPRÁVA vás čeká obrat k lepšímu, ale ne na dlouho. Přijde zlepšení, aby za nedlouho byla vaše jistota ta tam.

XXXIV. FINANCE

Čeká vás bohatství, do čehokoli investujete, to se vám vrátí a ne jen jednou. Musíte se však také přičinit, a proměnit své sny ve skutečnost, pak vám nic nebrání. Pokud se pustíte cestou obchodu, nebudete v žádném případě litovat. Můžete se pustit do podnikání, svítí vám šťastná hvězda, a bude vás provázet po dlouhou dobu. Pozor si dejte na pomluvy, i když jakákoli pomluva vás vlastně dokáže posílit, ale i vysílit. Nedejte nic na řeči a budujte si svou budoucnost dál. Pokud se ocitne pod touto kartou karta JISTOTA, může se jednat o povodeň. V případě karty STRACH se jedná o starosti s financemi , pokud je pod kartou FINANCE, pokud je však vedle této karty, pak značí finanční přínos.

XXXV. POVOLÁNÍ

Vaším hlavním tématem je práce a s ním spojené povolání.

V současnosti tuto problematiku řešíte, a není vám lhostejná.

Také pracovní kolektiv není to, co by měl být, necítíte se v něm

dobře, popřípadě nemáte žádnou práci, a nová práce by se mohla objevit již velmi brzy. S kartou DOBRÉ ZPRÁVY vás čeká povýšení, s kartou PŘEKVAPENÍ se bude jednat o krátkodobou práci. S kartou TOUHA vás jistě čeká služební cesta. S kartou JISTOTA máte zaměstnání jisté, i když se okolo vás neustále propouští. Vás si nadřízení chtějí nechat a pokud se budete chovat a pracovat jako doposud, o práci se bát nemusíte. S kartou TRVÁNÍ vás čeká celoživotní zaměstnání s možností odpoledních směn, pokud k tomu přibude karta VYJASNĚNÍ, pak na vás v této práci čekají i noční směny.

XXXVI. OSUD

Všeobecně se tvrdí, že osud je určený a nedá se změnit. Je to tak jen zčásti, pokud znáte svůj osud, jsou věci které se změnit dají, jelikož máme svobodnou vůli. Pokud něco nechceme, dokážeme to ovlivnit. Ne vše se ale ovlivnit dá. Něco si s sebou vláčíme, takzvaný pomyslný kámen, břemeno. Proto tato karta také znamená: Očekávejte neštěstí a velké trápení v oblastech, které popisují okolní karty. Musíte se naučit s tímto osudem žít.

Něco končí, aby uvolnilo místo něčemu novému. O co se jedná, prozradí ostatní dvě karty. Je třeba zavřít jedny dveře a otevřít druhé. Neutápějte se ve svém smutku a zkuste jít štěstí vstříc.