Ve svém snu setkal jsem se se svým andělem strážným. Byl krásný večer, na nebi

zářily hvězdy. Bylo jim mnoho a já jsem se snažil je spočítat. Díval jsem se na

čisté nebe plné hvězd a najednou začala jedna hvězda hrozně moc zářit.

Vypadalo to, jako by se otevíralo nebe. Čím déle jsem se díval, tím více světla z

této hvězdy bylo. Najednou jsem ucítil velké teplo kolem svého těla, hlavně v

oblasti srdce, jako by mě něco za toto srdce lehce drželo. Brána nebeská se

otevírala víc a víc a já v ní uviděl anděla nesoucího velký zlatý klíč. Okolo

tohoto anděla létalo mnoho ptáků, různých barev. Díval jsem se na anděla, jak

se snáší ke mně dolů.

Jeho zlatý klíč zářil stále více, kolem anděla se rozprostírala krásná, bílá a

fialová záře. Díval jsem se na něj, a nezmohl se na jediné slovo.

Usmál se na mě a vložil do mé dlaně zlatý klíč se slovy, co bych chtěl právě teď

tímto klíčem odemknout.

Řekl jsem mu, že bych chtěl odemknout andělskou říši, aby mohli andělé vstoupit

do životů všech lidí, aby byli všichni šťastni a plnila se jim všechna přání.

Na to můj klíč nepotřebuješ, řekl mi anděl, neboť každý člověk má svého anděla,

který mu plní jeho přání. Ale mnoho lidí si žádné splnění nezaslouží. Volají nás

jen, když nás potřebují. A když nás nepotřebují, zapomínají na nás. Ty mě voláš

dlouhý čas a já chci, abys věděl, že jsem stále u tebe, a otevřu ti veškeré nebeské

bohatství.

Nepotřebuju žádné bohatství, odvětil jsem, protože mám tebe. A ty jsi to největší

bohatství. Dáváš mi všechno, co potřebuji. Mám kam složit hlavu, mám co jíst,

mám se do čeho obléknout. Někdy dopřeješ mi lásku, někdy mi jí vezmeš.

Beru ti jí, protože si tě již nezaslouží.

Ale já potřebuji někoho milovat, pro někoho žít.

Anděl se na mě podíval a pravil: Žít musíš sám pro sebe, pro své vlastní štěstí.

Jakmile budeš spokojený sám se sebou, budeš spokojený také s člověkem, který

vstoupí ti do cesty. A staneš se pro něho tím největším andělem. Protože bude

šťastný. S tebou.

Znamená to tedy, že mě čeká láska?

Lásku máš ve svém srdci, pravil anděl. Stačí ho jen otevřít dokořán a neupínat se

na nikoho. Tvé srdce sama najde si toho, kdo učiní tě šťastným.

Poděkoval jsem andělu a on zmizel. Ještě při probuzení jsem cítil teplo po celém

těle. A probudil jsem se do krásného dne.