sen č. 33

Začalo to zcela prostě. Šla jsem ven, kde jsem uviděla postiženou dívku. Hrála si sama a ostatní ji od sebe odháněli. Nikdo si s ní hrát nechtěl.

Bylo mi jí líto, tak jsem k ní přistoupila.

Nebyla moc hezká a v očích měla slzy. Už jsem ani lítost necítila, jen vztek nad bezcitností ostatních. Vyndala jsem kapesník a utřela jí slzy. Oplatila mi to úsměvem.

Vzala jsem jí za ruku a šli jsme od ostatních pryč. Sedly jsme si na schody u domu a povídaly si. Vyprávěla mi o své mamince, která ji vychovávala zcela sama. To jsem si nedokázala ani představit. Vyprávěla jsem jí zase o sobě. Byla ohromená spoustou věcí, které jsem měla, a které ona neznala.

Pak ji zavolala maminka z okna a ona musela domů. Zeptala se, zda bych nemohla jít chvíli k nim. Její maminka souhlasila.

Přišla jsem do velkého, prostorného bytu, kde vše bylo čisté a naklizené. Jakoby tam ani nikdo nebydlel.

Její pokojíček byl už o trochu horší, její maminka to okomentovala slovy, že je její dcera trošku nepořádná.

Nevšímala jsem si toho nepořádku, ale spíše spousty hraček, které měla.

Dlouho jsme si ještě u ní v pokoji povídaly, když v tom přišla její maminka, že je večeře na stole. Šla jsem směrem k předsíni, ale její maminka mě zadržela, že mám na stole večeři. Byla jsem překvapená, ale šla jsem ke stolu.

Večeře byla prostá, ale vypadala nádherně. Pustily jsme se tedy všichni tři do jídla. Po večeři jsem už musela domů.

Dohodly jsme se, že pro ni příští den přijdu a na oplátku půjde zase ona ke mně. Bylo vidět, že je šťastná. Její maminka měla také úsměv na tváři, ale u vchodových dveří se mě zeptala, proč se s její dcerou kamarádím, zda v tom není nějaký úmysl. Vyprávěla jsem jí, jak se k ní ostatní chovali. Řekla jsem jí, že jsem se jí musela zastat. Nikdo by přeci neměl být bez kamarádů.

Její maminka mě požádala, zda by mohli přijít příště také mí rodiče.

Přišla jsem domů a hned jsem vše rodičům pověděla. Byli na mě pyšní, že nejsem lhostejná k utrpení ostatních a přijali pozvání maminky mé kamarádky.

Druhý den jsem k ní přišla i s mými rodiči. Můj tatínek se podíval na její maminku, a bylo vidět, že se znají již dlouho. Povídali si a my šly ke mně. Dívala se na spoustu věcí, které nikdy předtím neviděla. Hrály jsme si a zapomněly na čas.