Sialul

Starám se o blahobyt mnoha lidí, a rád pomohu také vám. Přivedu k vám prosperitu a dobrou finanční situaci, pokud jsou vaše úmysly čisté. Musíte si jen ujasnit, proč chcete tuto prosperitu chcete mít u sebe, jakým způsobem tyto penízky zhodnotíte. Dejte si pozor na mamon.

Sialul hlídá bránu prosperity a otvírá ji vždy ve chvíli, kdy si to lidé skutečně zaslouží. Jeho oči jsou jako studánky s čistou, průzračnou vodou, jeho vlásky vlají s nádechem zeleného mechu.