sny od písmene Ď

ĎÁBEL (8)

  • bát se ho - Lidé tě nenávidí bez zjevného důvodu.
  • hraje na housle - Již brzy se objeví člověk, který ti škodí, v pravém světle.
  • slyšet o něm - Spoléhej se na svůj rozum, jsi svobodný, tak se nenech ovládat.
  • vidět - Nevěř zlým řečem, nezakládají se na pravdě. Lidé je vypustí z úst, aby tě rozhněvali.