studium

Studovat či nestudovat? Pokud tazatel studuje, jak mu to půjde, a zda zvládne úspěšně dostudovat? Změní v průběhu studia školu nebo obor? Je pro něho vhodné studium oboru, který si vybral? Tyto otázky lze odhalit, případně doporučit vhodné studium (to se naučíte v druhém dílu učebnice). Tedy jak bude studium probíhat a co mu předcházelo?

Najděte si dům číslo 26, a podívejte se na okolní karty. 

1. PŘÍKLAD (posuzujeme karty: 26 + 7 + 28 + 5)

2. PŘÍKLAD (posuzujeme karty: 26 + 18 + 30) 

3. PŘÍKLAD (posuzujeme karty: 26 + 6 + 18 + 16) 

4. PŘÍKLAD (posuzujeme karty: 26 + 29 + 10 + 31 + 13) 

5. PŘÍKLAD (posuzujeme karty: 26 + 12 + 33 + 27 + 19) 

ŘEŠENÍ

Použijeme pouze v případě, že tazatel studuje.

Příklad č. 1

Tazatel je věčný student, v minulosti ho to ale moc nebavilo, v budoucnu bude motivací dobrá kamarádka popřípadě sama tazatelka. Tento člověk se učí neustále.

Příklad č. 2

Tazatel se vůbec neučí, neprospívá, více ho lákají intimnosti se spolužáky.

Příklad č. 3

Ač se tazatel věnuje intenzivně studiu, v minulosti mu to vůbec nešlo do hlavy, ale našel v tom systém a nyní prospívá na výbornou.

Příklad č. 4

Tazatel nyní dochází do školy, kam ho dříve museli vodit. Jeho největší problém byl styk s lidmi, jelikož není vůbec komunikativní. Překonal všechny bariéry a nyní ho učení velmi baví.

Příklad č. 5

Vzdělání je pro tazatele životně důležité (jelikož stojí na svém domě). Ví, že je to pro jeho budoucnost, proto studuje již druhou vysokou školu. Tuto školu zdárně dokončí.