terapie s anděly


andělské napojení

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky?

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Bezpečí a jistota

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Božská moudrost

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Božská síla

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Činorodost a úspěch

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Čistota a průzračnost

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Důstojnost a pořádek

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Houževnatost a naplnění

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Klid a lehkost

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Kreativita a sebevyjádření

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Láska a bezpodmínečnost

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Láska a sebeláska

Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Láska a vztahy

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

Materiální záležitosti

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82

milosrdenství

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.

doba služby: 2 hodiny

Cena v kč: 2460

Cena v €: 111,82