ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 804

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky? 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

BEZPEČÍ A JISTOTA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 805

Detail služby: S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

BOŽSKÁ MOUDROST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 806

Detail služby: Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

BOŽSKÁ SÍLA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 807

Detail služby: Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ČINORODOST A ÚSPĚCH - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 808

Detail služby: Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ČISTOTA A PRŮZRAČNOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 809

Detail služby: Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

DŮSTOJNOST A POŘÁDEK - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 810

Detail služby: Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života přádek a dodáme vašemu životu důstojnost. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 811

Detail služby: Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

KLID A LEHKOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 812

Detail služby: Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 813

Detail služby: Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 814

Detail služby: Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁSKA A SEBELÁSKA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 815

Detail služby: Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

LÁSKA A VZTAHY - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 816

Detail služby: Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 817

Detail služby: Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

MILOSRDENSTVÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 818

Detail služby: Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

NOVOST A VÝVOJ  - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 819

Detail služby: Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ODVAHA A VYTRVALOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 820

Detail služby: Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 821

Detail služby: Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OPTIMISMUS A KRÁSA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 822

Detail služby: Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OPUŠTĚNÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 823

Detail služby: Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

OSVOBOZENÍ ZE ZÁVISLOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 824

Detail služby: Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

POZNÁNÍ A PŘIJETÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 825

Detail služby: Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 826

Detail služby: Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 827

Detail služby: Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SÍLA A ODDANOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 828

Detail služby: Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SMĚR A CÍL - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 829

Detail služby: Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SMRT A ZNOVUZROZENÍ - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 830

Detail služby: Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SPIRITUÁLNÍ RŮST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 831

Detail služby: Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 832

Detail služby: Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

STARÉ VĚDĚNÍ  - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 833

Detail služby: Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 834

Detail služby: Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

TVŮRČÍ MOUDROST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 835

Detail služby: Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

TVŮRČÍ SLOVO - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 836

Detail služby: Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 837

Detail služby: Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VÍRA A DŮVĚRA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 838

Detail služby: Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

VZTAHY K BLIŽNÍM - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 839

Detail služby: Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ZDÁNÍ A SKUTEČNOST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 840

Detail služby: Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ZMĚNA A PROMĚNA - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 841

Detail služby: Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄

ZRALOST A MOUDROST - 1200 kč (52 €)

objednací kód: 842

Detail služby: Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč. 

doba služby: 2 hodiny

způsob provedení, objednávka a platba ► ZDE ◄