VEČERNÍ MODLITBA


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v Nebi, tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků.

Otče náš, svěřuji se ti do tvých rukou, a děkuji ti za tento den, tobě vděčím za všechno, co se mi podařilo dobře a úspěšně zvládnout. Otče, tys mi dal vše, co potřebuji, každý den se mohu najíst, mám kam složit hlavu, mám čisté oblečení. Každý den mi přináší něco nového, co mne poučí, co mi pomůže na mé cestě. Naplňuješ můj život a dáváš mu správný směr, i když na tebe často zapomínám. Dej mi prosím zítřkem nový začátek, novou šanci a sílu k dalšímu poznání. Vím, nejlepším díkem je život podle tvé vůle, prosím, pane můj, prosím, pomáhej mi v tom, nedovol, abych na tebe zapomenul. Den končí, a já ti za něj děkuji. Za každého, kdo byl dnes ke mně vlídný a laskavý, za všechny, které mám rád a kteří mají rádi mně. Děkuji ti také i za všechny, od kterých mě odděluje nepřátelství nebo lhostejnost, protože i ti byli pro mě přínosem, a našel jsem u nich poučení. Můj pane, prosím, dej mi odvahu, ať nacházím cestu k druhým lidem, veď mé kroky, abych nikomu neublížil, projev se ve mně a skrze mě tím, že naplňuješ můj život svou dokonalostí v každém okamžiku. Amen