velekněžka

Konečně si začínáte věřit, vaše sebevědomí začíná stoupat, jen nezapomínejte na pokoru. Také okolí k vám má velkou důvěru, proto se snažte ji nezklamat. S partnerem si velice rozumíte i beze slov. V zaměstnání čekejte povýšení, popřípadě pochvalu. Peníze velice dobře investujete. Alternativní medicína vám ve vašem zdravotním problému velice pomůže.

OBRÁCENĚ

Mnozí lidé, kterým jste věřili, vás zklamou a vy také nevzbuzujete velkou důvěru u ostatních lidí. I když vám nejde vše tak, jak byste chtěli, neobracejte se na magii, aby vám v tom pomohla. S partnerem si nerozumíte, máte rozdílné názory. V práci čekejte pokárání či snížení postu. Peníze raději dnes neinvestujte, návratnost by byla nulová.